Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік доходів від звичайної діяльності

Загальна характеристта рахунків класу 7 Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій призначені рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності". Рахунки даного класу є тимчасовими та використовуються для накопичення даних про доходи за звітний період. У /сінці звітного періоду сальдо цих рахунків переноситься на рахунок 79 "Фінансові результати".
На початок звітного періоду рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" мають нульове сальдо.
На рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності", крім рахунку 76 "Страхові платежі", протягом звітного періоду за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), за дебетом - щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів) і віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати".