Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Відображення даних про доходи та фінансові результати

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної, фінансової, надзвичайної діяльності підприємства (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76) та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності й надзвичайних подій (за кредитом рахунку 79) призначено Журнал 6. У розділі II Журналу 6 накопичуються аналітичні дані про окремі складові доходів підприємства. На підставі первинних документів дані про доходи та фінансові результати діяльності відображаються в облікових регістрах, які потім використовуються для заповнення Головної книги та фінансової звітності (рис.). Згідно із Законом України "Про державну підтримку малого підприємництва", страхові компанії не відносяться до СМП, а тому не можуть використовувати рахунок 76 "Страхові платежі".
Рис. Порядок відображення доходів і фінансових результатів у журнальній формі ведення бухгалтерського обліку
Рис. Порядок відображення доходів і фінансових результатів у журнальній формі ведення бухгалтерського обліку
Рис. Порядок відображення доходів і фінансових результатів у журнальній формі ведення бухгалтерського обліку Записи для заповнення Журналу 6 здійснюються на підставі первинних документів і зведених відомостей про доходи та фінансові результати діяльності.
Інформація, що наведена в Журналі 6, використовується для складання Звіту про фінансові результати, тому цей обліковий регістр є своєрідним інформаційним носієм, правильне розуміння якого дозволяє приймати ефективні управлінські рішення (рис.).
Рис. Використання даних Журналу 6 для заповнення Звіту про фінансові результати
Рис. Використання даних Журналу 6 для заповнення Звіту про фінансові результати

Рис. Використання даних Журналу 6 для заповнення Звіту про фінансові результати
Приклад заповнення Журналу 6 наведено в зразку.
Журналу 6 наведено в зразку
Журналу 6 наведено в зразку

Приклад заповнення Журналу 6 наведено в зразку.
Приклад заповнення Журналу 6 наведено в зразку.

Приклад заповнення Журналу 6 наведено в зразку.
Приклад заповнення Журналу 6 наведено в зразку.

Зразок Витяг з Журналу 6 за липень 20хх о.
Зразок Витяг з Журналу 6 за липень 20хх о.

Зразок Витяг з Журналу 6 за липень 20хх о.
Ведення бухгалтерського обліку із застосуванням комп'ютерної техніки дає змогу налагодити накопичення, систематизацію й узагальнення облікових даних про доходи та фінансові результати діяльності, необхідні для здійснення управління господарською діяльністю. Це можливо завдяки широким можливостям у виборі номенклатури аналітичних об'єктів, оперативності отримання даних про доходи та фінансові результати на будь-яку звітну дату. Крім того, з'являється можливість формувати необхідну внутрішню звітність для задоволення інформаційних потреб управлінського персоналу.
Дані з рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності" відображаються в облікових регістрах і фінансовій звітності (табл. ).
Таблиця Розкриття інформації про доходи та фінансові результати

Таблиця Розкриття інформації про доходи та фінансові результати
При складанні фінансової звітності важливу роль відіграють Примітки до річної фінансової звітності, в яких щодо доходів обов'язково повинна наводитися відповідна інформація (табл.).