Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунків з обліку доходів і фінансових результатів

Суб'єкти малого підприємництва (СМП) для відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку можуть використовувати спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій СМП. Особливістю спрощеного Плану рахунків є те, що в ньому об'єднано рахунки бухгалтерського обліку доходів повного Плану рахунків (рис.).
Рис. Порівняння рахунків класу 7
Рис. Порівняння рахунків класу 7

Рис. Порівняння рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності" повного та спрощеного Плану рахунків2
Отже, суб'єкти малого підприємництва можуть використовувати лише два рахунки, призначені для обліку доходів і фінансових результатів: рахунки 70 "Доходи" (який об'єднує рахунки 70-76 повного Плану рахунків) і 79 "Фінансові результати".