Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Визнання доходу від надання послуг

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу та за таких умов (рис.).
Рис. Умови визнання доходу від надання послуг
Рис. Умови визнання доходу від надання послуг
Рис. Умови визнання доходу від надання послуг Розглянуті методи передбачають визнання доходу в тих звітних періодах, у яких надаються відповідні послуги.
Визнання доходу від надання послуг за методом оцінки ступеня завершеності операцій здійснюється трьома способами:
♦ вивчення виконаних робіт (коли сторони, вивчивши вже надані послуги, визначили ступінь їх готовності та оцінили конкретну суму);
♦ визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які повинні бути надані;
♦ визначення питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат.
Визнання доходу від надання послуг за методом рівномірного нарахування здійснюється у випадках, якщо надання послуг полягає у виконанні необмеженої кількості дій (операцій) за певний період часу.
У випадку відсутності можливості визначення доходу від надання послуг, він відображається у розмірі визнаних витрат, які підлягають відшкодуванню. Якщо не існує ймовірності відшкодування вказаних витрат, то дохід не визнається, а понесені витрати належать до витрат звітного періоду.