Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Економічна сутність доходу

Частину виробленої продукції (робіт, послуг) підприємства використовують для власних потреб, а частина реалізується. Кругооборот засобів на підприємстві завершується процесом продажу (або реалізацією), внаслідок якого суб'єкт господарювання отримує виручку в грошовій формі (Т1 - Г1). Остання авансується на відновлення процесу кругообороту засобів (придбання предметів праці, оплату праці та інші витрати наступного циклу виробництва), його безперервне повторення. При реалізації продукції підприємству відшкодовуються у грошовій формі витрачені засоби на її виробництво та збут.
Як економічна категорія, дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний період, отриманим від продажу продукції, товарів, робіт, послуг.
Важливе місце серед економічних категорій належить чистому доходу, який відображає вартість виробленого продукту для суспільства та визначається як різниця між вартістю продукту й витратами на його виробництво.