Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Документування господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці

Існують наступні первинні документи з обліку особового складу (табл.). Таблиця Типові форми первинних документів з обліку розрахунків з оплати праці
На кожного працівника у відділі кадрів відкривається особова картка, в якій зазначаються необхідні анкетні дані про працівника та всі зміни, які відбуваються у його роботі. Всі працівники, які працюють на підприємстві, повинні мати трудові книжки. Трудова книжка зберігається на основному місці роботи. На кожному підприємстві (організації) незалежно від режиму роботи повинен бути організований табельний облік робочого часу.
Він складається в одному примірнику табельником, майстром або іншими особами, яким доручено вести табельний облік, і подається до бухгалтерії у встановлені на підприємстві терміни.
У міру виконання обсяги робіт фіксуються в індивідуальних або бригадних нарядах.
Первинними документами з обліку виробітку є рапорти або відомості виробітку бригад.
Операції, які передбачені технологічним процесом, оплачуються за нарядами на відрядні роботи, а різні доплати - за листками на доплату.
Наряд - це комбінований документ, в якому вказується завдання на виконання певних робіт і підтвердження фактичного обсягу виконаних робіт.
Оплата часу простоїв, які сталися не з вини працівника, оформлюється листком обліку простоїв. На оплату робіт із виправлення браку продукції виписується окремий наряд з відміткою "Виправлення браку".
Для виплати заробітної плати оформлюються видаткові касові ордери, розрахунково-платіжні відомості (зразок ) або платіжні відомості (зразок ).
Розрахунково-платіжна відомість - це зведений документ, який відображає розрахунки з робітниками та службовцями з оплати праці.
Платіжна відомість
Платіжна відомість

Розрахунково-платіжна відомість
Розрахунково-платіжна відомість