Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Структура П(С)БО 26

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій та негрошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності визначені в П(С)БО 26 "Виплати працівникам".
Загальна схема структури П(С)БО 26 наведена на рис.
Рис. Структура П(С)БО 26
Рис. Структура П(С)БО 26

Рис. Структура П(С)БО 26
Норми П(С)БО 26 застосовуються всіма підприємствами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).