Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік нарахування і виплати сум відпускних

Кожен громадянин України, який перебуває у трудових відносинах з підприємствами, організаціями, установами, має право на відпустку. Відпустка - це тимчасове звільнення від роботи для відпочинку. Право на відпустку не залежить від місця роботи, форми власності підприємства, посади, системи оплати праці, тривалості та періодичності робочого часу, терміну трудового договору. Законом України "Про відпустки" встановлено такі види відпусток (рис.).
Рис. Класифікація відпусток Порядок розрахунку суми відпускних
Рис. Класифікація відпусток Порядок розрахунку суми відпускних
Рис. Класифікація відпусток Порядок розрахунку суми відпускних Обчислення суми відпускних здійснюється в такому порядку. ♦ розраховується середньоденна заробітна плата; ♦ встановлюється тривалість відпустки в календарних днях; ♦ обчислюється сума відпускних. З метою рівномірного розподілу витрат на виплату відпусток протягом звітного періоду на підприємствах створюються резерви на виплату відпусток.
Резерв виплати відпусток створюється шляхом щомісячного його нарахування за нормативом від фактичних витрат на оплату праці, яка враховується при розрахунку середнього заробітку. Нормативи відрахувань до резерву оплати відпусток кожне підприємство розраховує самостійно. При цьому враховуються зарплата, яка включається до розрахунку середнього заробітку за рік, і відрахування на соціальні заходи (Пенсійний фонд + Фонд соцстраху + Фонд безробіття + Фонд нещасних випадків (різний відсоток), що нараховуються на зарплату).
Розглянемо поетапно порядок створення резерву виплати відпусток (рис).
створення резерву  виплати відпусток
створення резерву виплати відпусток

* включає виплати, які враховуються при розрахунку середньої заробітної плати
Рис. Порядок розрахунку резерву оплати відпусток. У бухгалтерському обліку нарахування резерву оплати відпусток відображається оборотом за кредитом рахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" у кореспонденції з дебетом рахунків, на яких ведеться облік витрат (рахунки класу 8 "Витрати за елементами" або 9 "Витрати діяльності") (табл. ).
Таблиця Обпік створення і використання резерву на виплату відпусток

Якщо створеного забезпечення не вистачає для виплати відпусток у поточному періоді, сума відпускних, що перевищує резерв, нараховується наступним чином: Д-т 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" К-т 661 "Розрахунки за заробітною платою"