Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Утримання заробітної плати

3 оплати праці членів трудового колективу й осіб, які працюють на підприємстві за трудовими угодами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові та випадкові роботи, відбуваються різні утримання. За своїм характером вони поділяються на 2 групи: обов'язкові й утримання за ініціативою підприємства. Обов'язкові утримання включають: ♦ податок з доходів фізичних осіб - це обов'язковий платіж, що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримують доходи. Ставка податку з доходів фізичних осіб складає 15 %. Сума податку визначається з нарахованої суми заробітної плати за вирахуванням суми утримань до Пенсійного фонду, утримань на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності та утримань на соціальне страхування на випадок безробіття; ♦ утримання до Пенсійного фонду. Відповідно до чинного законодавства утримання до Пенсійного фонду з нарахованої заробітної плати здійснюються у розмірі 2 %, для деяких категорій працівників встановлено різні ставки утримань - залежно від розміру заробітної плати;
♦ утримання на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності. Утримання на соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності становлять 0,5 %, якщо нарахована заробітна плата не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи, та 1 %, якщо перевищує;
♦ утримання на соціальне страхування на випадок безробіття. Утримання на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття становить 0,5 % від нарахованої суми заробітної плати;
♦ утримання за виконавчими листами та приписами нотаріальних контор на користь юридичних і фізичних осіб тощо;
♦ слід врахувати, що відповідно до діючого законодавства утримання й відрахування до фондів соціального страхування здійснюються із заробітної плати, яка не перевищує максимальної суми нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються соціальні внески та яку враховують при обчисленні соціальних виплат;
♦ із сум оплати за цивільно-правовими договорами утримують тільки внески до Пенсійного фонду та ПДФО (без зменшення оплати на пенсійні внески), відрахування проводяться лише до Пенсійного фонду.
До утримань за ініціативою підприємства відносяться: суми, утримані з членів трудового колективу за заподіяну матеріальну шкоду, допущений брак, своєчасно неповернуті суми, одержані у підзвіт, безвідсоткові позики, видані членам трудового колективу, за формений одяг.