Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Порядок нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

Підставою для призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю є виданий у встановленому порядку лікарняний лист (лист непрацездатності). Інші документи не можуть бути підставою для призначення допомоги цього виду. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю призначається у наступних випадках: ♦ при захворюванні (травмі), пов'язаному з втратою працездатності; ♦ при санаторно-курортному лікуванні; ♦ при хворобі члена сім'ї у випадку необхідності догляду за ним; ♦ при карантині; ♦ при тимчасовому переведенні на іншу роботу у зв'язку із захворюванням туберкульозом або професійним захворюванням; ♦ при протезуванні із перебуванням у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю обчислюється, виходячи із загального стажу роботи працівника в розмірах, які визначаються залежно від загального трудового стажу працівника (рис.).
Рис. Розміри допомоги із тимчасової непрацездатності залежно від загального стажу працівника
Рис. Розміри допомоги із тимчасової непрацездатності залежно від загального стажу працівника

Рис. Розміри допомоги із тимчасової непрацездатності залежно від загального стажу працівника
Сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю визначається шляхом множення середньоденної заробітної плати за попередні шість місяців (або фактично відпрацьований час) на кількість робочих днів, а у випадках, передбачених законодавством, - на число календарних днів, пропущених у період непрацездатності, та на відсоток, визначений на підставі загального трудового стажу працівника.
Існують наступні види відрахувань з суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників (рис.).
Рис. Види відрахувань від заробітної плати
Рис. Види відрахувань від заробітної плати