Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік операцій з короткостроковими векселями виданими

Короткостроковий вексель виданий - це вексель, який забезпечує заборгованість перед постачальниками, підрядниками й іншими кредиторами на строк менше 12 місяців. Порядок відображення векселів в бухгалтерському обліку детально було висвітлено в лекції 20.
На рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.
Бухгалтерський облік за короткостроковими векселями виданими наведено в табл.
Таблиця. Відображення в обліку короткострокових векселів виданих