Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Використання інформації бухгалтерського обліку зобов'язань при проведенні економічного аналізу

Інформація щодо зобов'язань використовується для аналізу ліквідності підприємства, при цьому групування зобов'язань здійснюється на найбільш термінові, короткострокові, довгострокові і постійні зобов'язання. Аналіз кредиторської заборгованості проводиться при аналізі ділової активності підприємства. Вивчення стану короткострокових розрахунків з кредиторами (без розрахунків за короткостроковими кредитами і позиками) і оцінка забезпечення поточних боргових зобов'язань засобами погашення є важливим напрямом управління фінансовим станом підприємства є. При цьому здійснюється вивчення складу і структури мобільних платіжних засобів короткострокових фінансових зобов'язань перед кредиторами, які можуть бути джерелами швидкого реального погашення кредиторської заборгованості. В якості мобільних джерел погашення короткострокових боргових зобов'язань виступають суми грошових коштів, короткострокові фінансові вкладення, а також короткострокова дебіторська заборгованість.
Певний інтерес викликає порівняння абсолютних сум платіжних ресурсів та фінансових зобов'язань за розрахунками з кредиторами (крім розрахунків за кредитами та позиками). Причому зближення платіжних ресурсів і фінансових зобов'язань багато в чому здійснюється за рахунок дебіторської заборгованості і, таким чином, прискорення надходження платіжних засобів від покупців та замовників завжди є важливим резервом підвищення фінансової стійкості підприємства.
Для оперативної оцінки фінансової стійкості підприємства в короткостроковому режимі управління більш доцільно застосовувати співвідношення не всієї, а лише поточної короткострокової кредиторської і дебіторської заборгованості.
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів потребує даних з бухгалтерських рахунків: 64 "Розрахунки за податками й платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням" та 66 "Розрахунки з оплати праці" та для оцінки фінансової стійкості підприємства.