Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Управлінський облік цільового фінансування

Завдяки даним управлінського обліку можна отримати інформацію для прийняття управлінських рішень щодо розмірів надходження, дотримання порядку витрачання коштів цільового фінансування і цільових надходжень згідно з встановленими кошторисами, забезпечення цільового використання коштів фонду, оскільки у разі нецільового використання таких коштів відповідальні особи несуть відповідальність з усіма наслідками, що випливають, і в такому разі кошти підлягають поверненню тим, хто їх вносив.
Не менш важливим з точки зору управлінського обліку є інформація щодо моменту, коли кошти, отримані в поповнення цих фондів, визнаються доходами. Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. Тобто якщо підприємству надходять цільові кошти, це не означає, що ці кошти відразу ж будуть включені до доходів. При застосуванні такого принципу бухгалтерського обліку, як відповідність доходів і витрат, вилучені кошти будуть визнані доходом у тому періоді, в якому будуть здійснені витрати, пов'язані із цим цільовим фінансуванням.