Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Управлінський облік забезпечень зобов'язань

Оскільки резервування виступає одним з ефективних механізмів забезпечення стабільності діяльності підприємства, управлінський персонал підприємства повинен приділяти йому належну увагу.
З даних управлінського обліку можна отримати інформацію про: залишок забезпечення на початок і кінець звітного періоду; збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок створення забезпечення або додаткових відрахувань; суму забезпечення, що використана протягом звітного періоду; невикористану суму забезпечення, що сторнована у звітному періоді.
Інформація за аналітичними розрізами рахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" надає управлінському персоналу змогу аналізувати:
види продукції (окремі моделі), які найчастіше потребували ремонту; динаміку використання сум резерву. Використовувати дану інформацію можна для коригування поточних планів виробництва та вжиття заходів щодо покращання якості продукції.