Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів

Обов'язковою підставою відображення в бухгалтерському обліку будь-якого об'єкту нематеріальних активів на підприємстві слугують правильно оформлені первинні документи. Для документування операцій з обліку нематеріальних активів використовуються типові форми документів (табл.).
Таблиця. Характеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів

Основною ознакою нематеріального активу є відсутність матеріальної форми об'єкта, проте повинні бути документи, які підтверджують існування цього об'єкту та права підприємства на його використання (табл.).
Таблиця Документування операцій з нематеріальними активами
Таблиця Документування операцій з нематеріальними активами
Таблиця Документування операцій з нематеріальними активами