Бухгалтерські книжки

Смотрите информацию тут: серебряная ложка на первый зуб купить - детальная информация у нас.

Облік складових власного капіталу

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік статутного та неоплаченого капіталу
Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з моменту реєстрації підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) і припиняється в день виключення
підприємства із ЄДРПОУ в результаті припинення діяльності у випадку реорганізації, ліквідації тощо.;
Для обліку статутного капіталу використовують три основні рахунки: 40 "Статутний капітал", 46 "Неоплачений капітал" та 45 "Вилучений капітал".
Загальну схему формування, збільшення та зменшення статутного капіталу представлено нарис.
Рис. Формування, збільшення та зменшення статутного капіталу
Рис. Формування, збільшення та зменшення статутного капіталу
Загальну схему бухгалтерського обліку неоплаченого капіталу наведено напис.
Рис. Загальна схема бухгалтерського обліку неоплаченого капіталу
Рис. Загальна схема бухгалтерського обліку неоплаченого капіталу
Підприємства різних організаційно-правових форм мають певні особливості формування власного капіталу, які, відповідно, впливають на відображення пов'язаних з ним операцій в бухгалтерському обліку.
Облік статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю
Відповідно до чинного законодавства мінімальний розмір статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю становить 100 мінімальних розмірів заробітної плати.
Відповідно до п. 3. ст. 144 Цивільного кодексу України до моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю його учасники повинні сплатити не менше, ніж 50 % суми своїх внесків. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності товариства.
Якщо учасники протягом першого року діяльності товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію товариства.
Починаючи з дня реєстрації підприємства в регістрах бухгалтерського обліку повинні бути здійснені наступні записи (табл.).
Таблиця Відображення в обліку формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

Подальше формування статутного капіталу товариства в бухгалтерському обліку повинно відображатися наступними записами (табл.).
Таблиця. Відображення в обліку змін розміру статутного капіталу

Операції, пов'язані з виплатою учаснику належної йому частки, на рахунках бухгалтерського обліку відображаються наступним чином (табл.).
Таблиця. Відображення в обліку операцій з виплати учасникам їх часток

Облік акціонерного капіталу
Акціонерне товариство (AT) відрізняється від інших товариств тим, що відповідальність кожного з учасників товариства обмежується одним лише його внеском - акцією.
Відповідно до закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Ви бачите тільки 22% питання.

Текст смс:
kkdtkt
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtkt на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.