Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік розрахунків з іншими дебіторами

Облік розрахунків за іншими операціями, які не відображаються на розглянутих вище субрахунках рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами", зокрема: розрахунки за операціями, пов'язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки, ведеться на субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами". Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, видами заборгованості, термінами її виникнення та погашення. Заборгованість, яка відображається на цьому рахунку, включає в себе різні за своїм економічним змістом розрахунки з юридичними та фізичними особами (табл. 15.4). Таблиця . Економічний зміст розрахункових операцій за рахунком 377 "Poзрахунку з іншими дебітооами"
На рахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" також обліковуються розрахунки з працівниками підприємства за товари, продані в кредит, за надані позики. Позики можуть надаватися на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво, придбання або будівництво присадибних будинків і благоустрій присадибних ділянок тощо. Порядок видачі та оформлення позик працівникам розглядався в лекції 4. Видача короткострокових позик працівникам проводиться, як правило, з каси підприємства й оформлюється бухгалтерською проводкою: Д-т 377 "Розрахунки з іншими дебіторами", К-т ЗО "Каса". Погашатися вона може, залежно від умов договору, декількома способами: ♦ утриманням із заробітної плати: Д-т 66 "Розрахунки з оплати праці" К-т 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"; ♦ внесенням готівки в касу: Д-т ЗО "Каса" К-т 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"; ♦ отриманням коштів на банківські рахунки: Д-т 31 "Рахунки в банках" К-т 377 "Розрахунки з іншими дебіторами". Роботодавець повинен контролювати загальний розмір утримань із заробітної плати працівника, щоб він не перевищував межі, встановленої законодавством.
Етапи та порядок загального ведення обліку розрахунків із працівниками за іншими операціями наведено на рис.
Рис. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками підприємства за іншими операціями
Рис. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками підприємства за іншими операціями

Поточна дебіторська заборгованість, не пов'язана з розрахунками за реалізовані товари, роботи, послуги, списується бухгалтерською проводкою: Д-т 944 "Сумнівні та безнадійні борги" К-т 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Одночасно: Д-т 071 "Списана дебіторська заборгованість". На позабалансовому рахунку сума списаної дебіторської заборгованості обліковується не менше п'яти років з дати списання для прослідковування за можливістю її стягнення у випадках зміни майнового стану боржника.
У Балансі (ф. № 1) інша дебіторська заборгованість відображається в рядках 180-210 II розділу активу. Заборгованість, на яку нараховується резерв сумнівних боргів, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.
З метою управління суми дебіторської заборгованості використовуються при аналізі фінансового стану підприємства, зокрема, при розрахунку показників ліквідності підприємства.