Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок

Для здійснення кредитування членів кредитних спілок створюються кредитні спілки. Члени кредитної спілки з обумовленою в договорі періодичністю вносять членські внески, за рахунок яких за погодженою схемою кредитування здійснюється видача фінансового кредиту одному або декільком членам кредитної спілки.
Облік розрахунків за цими видами позик у кредитних спілках ведеться на рахунку 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок". Підставою для записів за дебетом рахунку є договір між членами кредитних спілок, ВКО, платіжні доручення, за кредитом - авізо щодо оприбуткування майна учасником, який веде спільні справи, накладна, прибутковий ордер тощо. Аналітичний облік ведеться за кожною виданою позикою, кожним членом спілки.
Одержання позики членами кредитної спілки відображається проводкою Д-т 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок" К-т ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках".
Повернення виданих коштів учасником зі спілки: Д-т ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках", К-т 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок".