Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Структура П(С)БО 8 та основні терміни

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", загальна структура якого наведена на рис.
Рис. Характеристика П(С)БО 8
Рис. Характеристика П(С)БО 8