Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік дебіторської заборгованості

Етапи та порядок загального ведення обліку розрахунків з покупцями і замовниками наведено покупців і замовників на рис
Рис. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками
Рис. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками
Рис. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками На суму оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи та надані послуги покупцям і замовникам та на суму нарахованого ПДВ на виручку здійснюють наступні записи: Д-т 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", К-т 70 "Доходи від реалізації" та Д-т 70 "Доходи від реалізації", К-т 64 "Розрахунки за податками та платежами". При погашенні покупцями та замовниками своєї заборгованості: ♦ у випадку погашення грошовими коштами: Д-т 30, 31, К-т 36; ♦ у випадку погашення векселем: Д-т 18, 34, К-т 36. Податковий облік Відповідно до податкового законодавства датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: - або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; - або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.
У разі коли торгівля продукцією (роботами, послугами) здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, персональних або інших чеків, датою збільшення валового доходу вважається дата оформлення відповідного рахунку (товарного чека).
З питань обліку на субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" розглянемо деякі особливості, пов'язані з відображенням операцій одночасно в національній та іноземній валюті за допомогою умовного числового прикладу (приклад).
У випадку зменшення курсу іноземної валюти у відношенні до національної операційна курсова різниця відображається за дебетом рахунку 945 "Втрати від операційної курсової різниці2.
Операція із закриття розрахунків за бартерною угодою відображається в бухгалтерському обліку записом Д-т 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", К-т 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками".
Відображення у бухгалтерському обліку розрахунків з покупцями і замовниками наведено у табл.
Таблиця . Облік розрахунків з покупцями та замовниками

Синтетичний облік за рахунком 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" ведеться в Журналі З (І розділ), приклад заповнення якого розглядався в лекції 19, і Відомості 3.1 (зразок 14.2).
Поточна дебіторська заборгованість покупців і замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем) відображається в статті балансу "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" (рядки 160-162 активу балансу). До підсумку Балансу включається чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості.
Зміни в розмірах поточної дебіторської заборгованості відображаються у Звіті про рух грошових коштів підприємства, (ф. №3).
Зразок.
А Т "Промінь " підприємство
Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36) за вересень 20хх р.
Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями
Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями

Облік іншої поточної