Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік нематеріальних активів та гудвілу

Етапи та порядок загального ведення обліку нематеріальних активів та гудвілу при придбанні на підприємствах, які розглядатимуться в лекції , наведено нарис.
Рис. Загальна схема обліку нематеріальних активів та гудвілу при придбанні
Рис. Загальна схема обліку нематеріальних активів та гудвілу при придбанні