Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Відображення інформації про необоротні матеріальні активи в облікових регістрах та звітності

Узагальнена інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, зносу та капітальних інвестицій необоротних активів відображається в регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності (табл.). Таблиця. Розкриття інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, їх знос та капітальні інвестиції в облікових регістрах та фінансовій звітності

Нижче наведено зразок Журналу 4 (зразок 2.1).
Зразок 2.1
AT "Промінь" підприємство
ЖУРНАЛ 4 за червень 2(кх Р-за кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції", 19 "Гудвіл" _____1. З кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19 в дебет рахунків

II. З кредиту рахунків 14, 15, 18, 35 в дебет рахунків

У Примітках до річної фінансової звітності обов'язково повинна наводитися наступна інформація про основні засоби (рис).
Рис. Розкриття інформації про основні засоби у Примітках до річної фінансової звітності
Рис. Розкриття інформації про основні засоби у Примітках до річної фінансової звітності

Рис. Розкриття інформації про основні засоби у Примітках до річної фінансової звітності