Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунку 31 "Рахунки в банках"

Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначений для обліку наявності та руху грошових коштів, які знаходяться на рахунках у банку, і які можуть бути використані для поточних операцій. Він активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів - грошових коштів і має такі субрахунки: 311 "Поточні рахунки в національній валюті"; 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"; 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"; 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".
Аналітичний облік за рахунком 31 "Рахунки в банках" може вестися за видами рахунків, відкритих у банківських установах. Він повинен надавати можливість щоденно визначати залишки грошових коштів на рахунках в банках, їх рух за певний період, виявляти накопичення грошових коштів понад мінімальної потреби для розміщення його у високоліквідних активах.
Субрахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті" призначений для обліку коштів у національній валюті, які знаходяться на поточному рахунку в банку.
Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів в іноземній валюті.
На субрахунку 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" обліковується рух коштів, які знаходяться в акредитивах, на особових рахунках із вантажообігу та в чекових книжках.
На кожен виставлений акредитив відкривається окремий аналітичний рахунок із зазначенням конкретного постачальника.
Суб'єкти малого підприємництва на рахунку 31 "Рахунки в банках" також можуть обліковувати грошові кошти в дорозі в національній та іноземній валюті.
Сьогодні підприємство може мати прибуток за даними бухгалтерського обліку та звітності, в той же час, мати певні труднощі в оплаті термінових зобов'язань, тому обов'язковим є управління грошовими коштами, яке направлене на збалансування грошових потоків, ефективне використання коштів і формування необхідного їх запасу для здійснення господарської діяльності. Аналіз і оцінка руху грошових потоків дає інформацію про надходження і витрачання грошових коштів, доповнює методику оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства й надає можливість реально оцінити фінансово-економічний стан суб'єкта господарювання, тому управлінський персонал може використовувати ці дані під час розрахунків ліквідності підприємства, визначення дивідендів, оцінки впливу на загальний стан підприємства.