Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік капітального будівництва

Витратами, які включаються до собівартості капітального будівництва, є: ♦ вартість підготовки будівельного майданчика; ♦ витрати зі страхування ризиків; ♦ витрати на установку, монтаж і налагодження будівельного обладнання; ♦ витрати на послуги спеціалізованих підприємств та фахівців (архітекторів, інженерів, юристів, проектантів та інших). Собівартість активу, створеного власними силами, визначається як сума прямих та накладних витрат, пов'язаних зі створенням активу. В цьому випадку собівартість активу не повинна перевищувати його справедливої вартості. ♦ початкові витрати на транспортування та заготівельні витрати основних засобів; ♦ щодо основних фондів груп 2, 3 і 4 - до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.
Для застосування двох груп норм амортизації платникам податків необхідно вести окремий облік витрат, понесених у зв'язку з придбанням або спорудженням після 01.01.2004 р. нових основних фондів груп 1, 2 та З, а також витрат на поліпшення таких нових основних фондів. Отже, підприємствам доцільно вести відповідну аналітику для розмежування балансових вартостей основних фондів груп 1, 2 і 3, що амортизуються за різними нормами.
Для всіх основних фондів, що включаються до 4-ї групи, встановлено єдину норму амортизаційних відрахувань - 15 %.
Для основних фондів групи 1 амортизацію призупиняють на час виведення з експлуатації або передачі до складу невиробничих. Основні фонди, віднесені до груп 2, 3 та 4, продовжують амортизувати.
У зв'язку з тим, що згідно з податковим законодавством амортизують витрати на придбання і створення основних фондів, безоплатно отримані основні фонди амортизації не підлягають через відсутність витрат на їх придбання.
Сума амортизації зменшує скоригований валовий дохід, а не збільшує валові витрати.