Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Поняття, класифікація та оцінка товарів

Товаром називається річ, призначена для продажу або обміну на інші цінності. Товари формують запаси торговельних підприємств.Товаром у широкому розумінні є матеріальна або нематеріальна власність, призначена для реалізації. Взаємозамінні товари - група товарів, подібних за функціональним призначенням, використанням, якісними і технічними характеристиками, ціною та іншими параметрами таким чином, що покупець справді замінює або може замінити їх у процесі споживання (у тому числі й виробничого).
Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їх найменування або однорідна група (вид).
Підприємства торгівлі купують товари для їх подальшого продажу. Причому в обліку товари можуть відображатися за роздрібним» (продажними) цінами або купівельною вартістю.
Описуючи порядок списання товарів при їх вибутті, необхідно зазначити. що собівартість товарів може визначатися за одним з обраних методів (ФІФО. середньозваженої собівартості, ідентифікованої собівартості або цінами' продажу). Підприємствами роздрібної торгівлі, які мають значну та зміни; номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгової націнки частіше застосовується метод оцінки за цінами продажу, який передбачає використанні середнього відсотку торгової націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) ціною реалізованих товарів і сумою торгової націнки, визначеною за середнім відсотком. Середній відсоток торгової націнки обчислюється шляхом ділення суми залишку торгових націнок на початок звітного місяця і торгових націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця і продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.