Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Визнання та оцінка необоротних матеріальних активів

Етапи та загальний порядок відображення основних засобів в бухгалтерському обліку наведено на рис. Відповідно до податкового законодавства основними фондами визнаються матеріальні цінності, призначені для використання у господарській діяльності платника податків протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів із дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей.
Причому вартість таких цінностей повинна перевищувати 1000 грн.
Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000 грн., призначених для використання в господарській діяльності платника податків, включаються до складу валових витрат.
Рис. Загальна схема обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
Рис. Загальна схема обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Згідно з положеннями податкового законодавства основні фонди поділяються на чотири групи (табл.).
Таблиця. Класифікація основних фондів"]

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та розкриття її у фінансовій звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
Основні розділи даного положення наведено на рис.