Анализ финансовой отчетности

Новости учета

Строки подання електронної податкової звітності ті самі, що й для паперової

28.06.2011 16:11 · Новости учета
Платникам податків. Відповідно до Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 р. №233, податкові документи в електронному вигляді можуть бути надіслані до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв'язку за звітні періоди у терміни, визначені законодавством для відповідних податкових документів у паперовій формі.

Непідтверджені витрати у відрядженні працівникові не відшкодовуються

28.06.2011 16:09 · Новости учета
Працедавцям і працівникам. Мінфін зазначив, що інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон визначено обов'язок працівника після повернення з відрядження подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження.

Зміни щодо обов'язковості проведення аудиту

28.06.2011 16:09 · Новости учета
Учасникам ринку ЦП. ВРУ внесла зміни до Закону «Про аудиторську діяльність», якими встановлено, що проведення аудиту є обов'язковим для емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Подання форми №1ДФ у разі уточнення показників за звітні періоди до 01.01.2011 р.

27.06.2011 16:07 · Новости учета
Податковим агентам з ПДФО. ДПАУ нагадує, що особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у встановлені для податкового кварталу строки податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників, а також суми утриманого з них податку до органу ДПС за місцем свого розташування.

Створюємо резерв відпусткових

27.06.2011 15:18 · Новости учета
Літо — пора не тільки відпусток, а й пригадування бухгалтерами основних правил їх надання. Згадаймо про так званий резерв відпусток — забезпечення, яке створюється працедавцями для виплати працівникам відпусткових у майбутніх періодах. Розгляньмо, чи є обов'язковим створення такого резерву і як відобразити його накопичення і витрачання у бухгалтерському і податковому обліку за сучасних змін у законодавстві.

Працівникам — відпустки!

27.06.2011 15:16 · Новости учета
Продовжуємо тему відпусток, розпочату в попередньому номері. У цьому матеріалі розглянемо практичні моменти, пов'язані з наданням відпусток. Крім того, зверніть увагу на статтю на с. 22 поточного номера, присвячену створенню резервів відпусток в нових умовах оподаткування.

Добові з 1 квітня: два обліки, два варіанти

26.06.2011 14:55 · Новости учета
З 01.04.2011 р. набрали чинності зміни податкового законодавства, які суттєво відобразились на нормативних актах законодавства, що регулюють питання відряджень. Ми розглянули тему відряджень у «ДК» №16 на с. 22. Проте на гарячу лінію редакції надходять численні запитання на цю тему. Тож ми вирішили ще раз приділити увагу питанням, пов'язаним із відрядженнями.

Як викрити виплату зарплати у «конверті» та неоформлених працівників

26.06.2011 14:27 · Новости учета
Працедавцям. ДПАУ розробила Методичні рекомендації щодо перевірки достовірності формування валових витрат на оплату праці, утримання податку з доходів фізичних осіб, встановлення фактів виплат заробітної плати у «конвертах», виявлення працівників, трудові відносини з якими не оформлено належним чином.

Які сертифікати слід використовувати для шифрування електронної звітності

26.06.2011 14:26 · Новости учета
Платникам податків. Для шифрування електронної звітності платникам податків, які використовують засоби ЕЦП від АЦСК ТзОВ «Український сертифікаційний центр» або ДП «Українські спеціальні системи», треба використовувати сертифікат 19355711_0F63AD.crt.

Ведення обліку та відображення у звітності штрафних санкцій

26.06.2011 14:23 · Новости учета
Платникам податків. ДПАУ навела види порушень норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, розміри санкцій та відповідні їм типи повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій.