Все о бухгалтерском учете - просто о сложном...
левый сайд левый сайд конец
правый сайд Правый сайд конец
над контентом над контентом конец

Новости учета

Порядок формування валового доходу

25.01.2011 13:36 · Новости учета
Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємств, наведений у розділі З Порядку №143, — це таблиці із зазначеними кодами рядків декларації та положеннями Закону про прибуток, якими слід керуватися при заповненні цих рядків. Але таке роз'яснення не спрощує процедури їх заповнення. Тому послідовно розглянемо принципи заповнення кожного рядка та підводні камені, на які можна наразитися при їх заповненні.

Заповнюємо декларацію з податку на прибуток

25.01.2011 13:03 · Новости учета
Під час складання декларації зазначаються усі передбачені у ній показники у гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загально-встановленими правилами. Якщо якийсь рядок декларації не заповнюється через відсутність операції (суми), то він прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації.

Якщо декларація подається в елетронному вигляді

25.01.2011 13:00 · Новости учета
У цьому випадку податкова звітність до органів ДПС може подаватись як на електронних носіях (із долученням роздрукованих оригіналів декларації та додатків), так і засобами телекомунікаційного зв'язку з накладанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) — до центру обробки електронних звітів (ЦОЕЗ) без додавання роздрукованих оригіналів на паперових носіях, у т. ч. через оператора. При цьому слід керуватись Методрекомендаціями №827. Для подання декларації в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку платник податку:

В якому порядку можуть бути продовжені граничні строки подання декларації?

25.01.2011 12:58 · Новости учета
Граничні строки подання податкової декларації можуть бути продовжені керівником податкового органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків за правилами та на підставах, передбачених п. 15.4 Закону №2181.

Як визначити перший звітний період?

25.01.2011 12:51 · Новости учета
Якщо підприємство реєструється в органі ДПІ всередині податкового періоду, то відповідно до п. 11.1 Закону про прибуток перший звітний податковий період починається з дати, на яку припадає початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду. Приклад 1

Хто та у які строки подає декларацію?

25.01.2011 12:49 · Новости учета
Форму декларації затверджено Порядком №143. Відповідно до п. 1.3 цього Порядку декларацію з додатками до неї повинні подавати всі платники податку на прибуток (крім страховиків та банків, для яких встановлюються окремі порядки складання декларацій), незалежно від того, чи виникло у звітному періоді у платника податкове зобов'язання, чи ні. Навіть у випадку зупинення діяльності підприємства декларацію подавати потрібно.

Порядок обчислення і накопичення електронними контрольно-касовими апаратами сум ПДВ

24.01.2011 17:29 · Новости учета
Касовий апарат повинен забезпечувати окреме накопичення, внесення та зберігання у фіскальній пам'яті сумарних денних оборотів з реалізації товарів (надання послуг) за кожною зі ставок ПДВ та кожною операцією. Платникам ПДВ

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних

24.01.2011 17:15 · Новости учета
І Пунктом 201.15 ст. 201 p. V Податкового кодексу передбачено впровадження реєстру виданих та отриманих ПН. Реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих ПН. Він ведеться особами, зареєстрованими як платники ПДВ. Платникам ПДВ

Документи для роботи

24.01.2011 16:55 · Новости учета
Єдиний соцвнесок не нараховується, зокрема, на: соцдопомогу та виплати, встановлені колдоговором, вихідну допомогу в разі припинення трудового договору, витрати на відрядження, на підготовку та перепідготовку кадрів.
под контентом под контентом конец