Анализ финансовой отчетности

Новости учета

Звіт про фінансові результати

25.01.2011 17:22 · Новости учета
Доходи і витрати, відповідно до принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, передбаченого ст. 4 Закону про бухоблік, — визнаються за принципом нарахування.

Хто веде бухоблік і складає фінзвітність

25.01.2011 17:11 · Новости учета
Закон про бухоблік поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (ч. 1 ст. 2 Закону про бухоблік). Тож лише юридичні особи та представництва іноземних суб'єктів зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Заповнюємо розрахунок комунального податку

25.01.2011 17:01 · Новости учета
Форму податкового розрахунку комунального податку затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2003 р. №625. Звіт заповнюється у гривнях з копійками. При складанні податкового розрахунку комунального податку підприємство може керуватися листом ДПАУ від 17.02.2004 р. №2565/ 7/11 -1317, який втратив чинність лише в частині заповнення рядка 01 згідно з листом ДПАУ від 29.03.2006 р. №5934/7/15-0217. Заповнюємо шапку розрахунку (див. зразок на с. 131).

Податковий розрахунок комунального податку

25.01.2011 16:56 · Новости учета
ХТО Є ПЛАТНИКАМИ КОМУНАЛЬНОГО ПОДАТКУ? Законом про систему оподаткування встановлено, що в Україні справляються місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), серед яких— комунальний податок. Механізм справляння та порядок сплати місцевих податків і зборів встановлюються територіальними громадами села, селища, міста безпосередньо через утворені ними органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради).

Розрахунок сплати єдиного податку

25.01.2011 16:50 · Новости учета
ХТО ПОДАЄ РОЗРАХУНОК? Спрощена система оподаткування, обліку та звітності регулюється Указом №727. Платником єдиного податку може стати юридична особа, яка підпадає під такі вимоги (обмеження):

Розрахунок збору за забруднення

25.01.2011 16:47 · Новости учета
Збір за забруднення навколишнього природного середовища, запроваджений ст. 44 Закону №1264, можна віднести до так званих «екологічних» платежів. Цей збір встановлюється на основі:

Заповнюємо декларацію з ПДВ

25.01.2011 16:30 · Новости учета
Декларація складається зі вступної частини, службових полів та чотирьох розділів, з яких платник податків повинен заповнювати перші три. Четвертий розділ заповнюють працівники податкової інспекції (адміністрації) лише у тому примірнику декларації, який залишається у податковій інспекції (адміністрації).

Заповнення та подання податкової декларації з ПДВ

25.01.2011 16:22 · Новости учета
Декларація з ПДВ буває: 1)повна — загальна декларація з ПДВ; 2)скорочена; 3)переробного підприємства; 4)спеціальна. Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником ПДВ.

Заповнюємо Звіт про податок на доходи нерезидентів

25.01.2011 16:19 · Новости учета
Насамперед зауважимо, що відповідно до Порядку №28 у Звіті наводяться всі передбачені в ньому показники. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції у цьому рядку ставиться прочерк. Звіт заповнюється чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та інших засобів, які забезпечують збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності.