Анализ финансовой отчетности

Электронная отчетность

Затверджено нові критерії застосування спрощених митних процедур

Суб'єктам ЗЕД. Держмитслужба затвердила нову редакцію Критеріїв оцінки підприємств — резидентів, для товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення. У новій редакції з'явилися нові критерії оцінки. Зокрема:

ПДВ переробних підприємств

До 1 січня 2015 року ПДВ, що має сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, у повному обсязі має спрямовуватися до спеціального фонду держбюджету. Постановою №2461 КМУ затвердив порядок нарахування та сплати ПДВ переробними підприємствами. У цьому матеріалі зупинимося на головних його аспектах.

Как можно купить авиабилеты и значительно сэкономить

Билет на один и тот же самолет и рейс может существенно отличаться по стоимости, это зависит от того, когда и в каком месте его покупать. С этим, наверняка, встречались все, кто регулярно летает на самолетах. Если за рубежом выбор билета настоящая наука, со своими законами и правилами, то у нас люди как правило покупают, как получится. Но, если принять во внимание стоимость этой услуги, сэкономить не только можно, но и надо.

Відповідальність сільгосппідприємства за нецільове використання суми ПДВ

Сільгосппідприємствам. ДПАУ надала роз’яснення деяких пунктів Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках (затверджений постановою КМУ від 12.01.2011 р. No11).

Президент України оптимізував систему центральних органів виконавчої влади

Для усунення дублювання повноважень органів виконавчої влади, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління Президент постановив скоротити кількість:

Необхідність відображення інтелектуального капіталу в бухгалтерському обліку

У зв’язку з розвитком нової економіки вчені [1] вказують на необхідність відображення інтелектуального капіталу в бухгалтерському обліку. Так, акад. А.А. Чухно зазначає, що оскільки складові інтелектуального капіталу беруть участь у виробництві, то вони визначають цінність компанії, що має відбиватись в бухгалтерських документах [2, с. 50]. І.Й. Яремко пише, що бухгалтерія (у світогосподарській теорії і практиці) найбільше відстає від економічних проявів через те, що не вводить у свою методологію категорію “продуктивність капіталу” (продуктивною функцією якого є ідеальні ресурси, тобто, інтелектуальний капітал – С.Л.), визначену тим чи іншим способом. Облікова модель без урахування об’єкта “продуктивність капіталу” може розглядатися як сутність безцільна і суперечлива з точки зору як національної, так і глобальної економіки [3, c. 8-9]. Бухгалтерський облік, який ґрунтується на інтелектуальному капіталі, дає унікальну можливість комплексного використання всього того, без чого є неможливими сучасна економіка [2, с. 50-51]. Необхідно ж мати методологію обліку, яка б відповідала рівню розвитку економіки [4, с. 194].

Як здійснити грошовий переказ

У вас є гроші, а у когось їх немає. І ви готові поділитися. Щоправда, передати їх із рук у руки не вийде: одержувач перебуває за сотні або тисячі кілометрів. Без сумніву, вам відомий старий дідівський спосіб: заховати гроші у тридцять три ганчірочки, потім у банку й передати провідницею. А чи варто вдаватися до такої сумнівної технології? Зараз існує безліч інших варіантів. Банки пропонують швидко і з відносно невеликими затратами переказати гроші одержувачу. Який спосіб вибрати? Про це й поговоримо. Класифікація грошових переказів Їх можна поділити залежно від: 1. Напрямку: — міжнародні; — внутрішньодержавні. Оформити міжнародний переказ можна в рамках міжнародної платіжної системи. Вона діє на території двох та більше держав, між якими й дозволяє переказувати гроші. В Україні, звісно, працюють не всі існуючі міжнародні системи. Разом з тим їх не бракує. Більше того, українські банки створили свої системи, що дозволяють без проблем перекинути гроші до деяких країн ближнього і далекого зарубіжжя. При цьому комісія, що справляється, значно нижча.

Протиріччя теорії і практики діючих в умовах ринку методик обліку інтелектуального капіталу

Відсутність досліджень проблем виявлення, оцінки та управління інтелектуальним капіталом підприємства на мікрорівні свідчить про те, що проблеми бухгалтерського обліку даного питання знаходяться у зародковому стані. В обліку досліджуються питання категорії “нематеріальні активи”, що є з точки зору теорії інтелектуального капіталу, штучно створеною, оскільки вона об’єднує лише окремі складові інтелектуальних активів. Зокрема, структурних та клієнтських активів зі схожими за своєю природою невідчутними активами (об’єктами права користування економічними, організаційними та іншими вигодами, об’єктами права користування ресурсами природного середовища), що утворені не внаслідок монополії автора на результат його інтелектуальної, творчої діяльності, а внаслідок монополії держави на права користування природними ресурсами та монополії приватних осіб на право користування майном. Це не забезпечує цілісного підходу до відображення в обліку таких активів і тим самим не дозволяє надавати інформацію користувачам про інтелектуальні активи, що виступають основним фактором створення конкурентних переваг, генерування вартості підприємства в умовах нової економіки. Невідчутність інтелектуальних активів означає для більшості українських підприємств неможливість їх вимірювання, оцінки, а й відповідно, неможливість відображення в обліку та необхідного управління, про що свідчать дані структури активів проаналізованих нами підприємств (див. нижче). Але саме бухгалтерський облік, як соціальний інститут, повинен надавати інформацію про інтелектуальний капітал внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття ефективних рішень. Протягом останніх 20-30 років відбулися значні зміни в структурі активів підприємств. Сформовані протягом століть підходи до управління підприємством, коли головною цінністю були матеріальні (речові, тілесні) ресурси, втрачають свої провідні позиції. За сучасних умов вони відіграють все меншу роль у забезпеченні ефективного функціонування підприємства, поступаючись інтелектуальному капіталу. Це зумовлює необхідність переорієнтації системи бухгалтерського обліку на забезпечення інформації про інтелектуальний капітал підприємства, що лише частково відображається чинною обліковою системою – у формі надання інформації про нематеріальні активи.

Організаційно-методичні аспекти внутрішньогосподарського контролю вексельних операцій

Господарська діяльність підприємства неможлива без застосування контролю, тобто без систематичного спостереження і перевірки фактів господарського життя. При формуванні і становленні нових соціально-економічних відносин, які загострили проблеми стабілізації грошового обігу і призвели до відродження такого інструменту обслуговування і прискорення комерційного обороту як вексель, з урахуванням існуючих організаційно-правових форм підприємницької діяльності виникає необхідність створення ефективного внутрішньогосподарського контролю вексельних операцій. В умовах ринкових відносин розрахунки векселями є однією із найпопулярніших форм розрахунків, яка одночасно виступає засобом кредитування. Незавершеність ринкових змін обумовила ряд проблем, які знаходять свій прояв у наявності певних перетворених форм використання традиційних інструментів грошового обігу. Тому питання організації внутрішньогосподарського контролю у зв’язку з відсутністю практичного досвіду є науково не розробленими.