Анализ финансовой отчетности

При підвищенні кваліфікації працівника роботодавці можуть укладати договір

22.12.2010 11:28 · Новости учета
Роботодавцям. З метою сприяння роботодавцям у підвищенні ефективності використання коштів, витрачених на професійне навчання працівників, посилення відповідальності працівників за свій професійний рівень та мотивації щодо його підвищення Мінпраці затвердило:

1) примірний порядок укладання суб’єктами господарювання договорів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

2) примірний договір суб’єкта господарювання з навчальним закладом підприємством, установою, організацією, які здійснюють навчання (форма No1);

3) примірний договір суб’єкта господарювання з працівником (форма No2).

Також додатком до Примірного порядку затверджено примірну форму направлення працівників на професійне навчання. Суб’єктам господарювання при укладанні договорів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників рекомендується застосовувати зазначений Порядок та форми договорів. Порядок рекомендується до використання суб’єктами господарювання незалежно від їх організаційної форми та форм власності.

Витрати, пов’язані з професійним навчанням працівників, здійснюються роботодавцем за рахунок власних коштів. Для фінансування відповідно до законодавства можуть залучатися кошти організацій роботодавців, а також кошти спонсорів, міжнародної технічної допомоги та із інших джерел. При цьому, згідно з вказаним Порядком, укладатися договори госпсуб’єктами державної форми власності за бюджетні кошти повинні відповідно до законодавства щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти.

Працівник після закінчення професійного навчання виконує роботу (постійно або періодично в залежності від виробничих потреб), визначену роботодавцем, відповідно до набутої кваліфікації з оплатою праці, не нижчою, ніж до навчання.

Роботодавець має право відповідно до положень колективного договору визначати додаткові умови направлення працівника на навчання, зокрема мінімальний термін роботи на підприємстві після закінчення навчання за набутою в ході навчання професією чи спеціальністю.

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10.08.2010 р. No232 чинний з 10.08.2010 р.