Анализ финансовой отчетности

Як звітувати за податком з реклами

У своєму повсякденному житті ми стикаємося з рекламою постійно. А для бухгалтерів реклама ще й привід застосувати свої професійні знання, адже їм доводиться нараховувати податок з реклами і звітувати за ним. У цій статті ми і розповімо про те, як це роблять. Строки подання Розрахунку Єдина для всіх платників форма Податкового розрахунку податку з реклами затверджена наказом № 624.Щоб визначити, коли здавати Розрахунок і перераховувати податок, треба звернутися до місцевого положення про податок з реклами. Адже за ст. 18 Декрету порядок сплати місцевих податків та зборів і, зокрема, податку з реклами встановлюють місцеві влади. Наприклад, в Одесі згідно з Положенням № 2231: — базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. Строк здавання Розрахунку —протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду;
— строки перерахування — щомісяця. Остаточна сплата проводиться впродовж 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку, передбаченого для подання Розрахунку. Як роз'яснила ДПАУ в листі № 16211, "несплачена сума...у зазначений термін відповідно до пп. 5.4.1п. 5.4 ст. 5 Закону (тобто Закону № 2181.— 3. Г.) визнається сумою податкового боргу платника податку, на яку відповідно до пп. 16.4.1 п. 16.4ст. 16 цього Закону нараховується пеня з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Нацбанку України, яка діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення в його сплаті. Крім цього, платник податків зобов'язаний буде сплатити штраф відповідно до пп. 17.1.7п. 17.1 ст. 17 Закону".

Заповнення Розрахунку
У Розрахунку податку з реклами сім розділів і таблиця показників. У розділі 1 пишуть, який саме розрахунок подається і хто платник податків. Приклад заповнення розділу 1 Розрахунку.Розділ 2 заповнюють так:
— якщо базовий звітний період — квартал (припустимо, Розрахунок подають за IV квартал 2005 року);
Приклад заповнення розділу 2 Розрахунку (варіант 1)— якщо базовий звітний період — місяць (наприклад, Розрахунок за грудень 2005 року),(варіант 2)Із розділами 3 — 7 труднощів бути не повинно. Тут підприємство зазначає відомості про себе із Довідки, виданої органом статистики, а також те, до якого органу податкової служби подають Розрахунок. Перейдемо до заповнення розділу, що містить суми утриманого податку, заниження або, навпаки, завищення податкового зобов'язання, а також суму штрафу.Він складається з п'яти рядків і заповнюють його в гривнях із копійками. До Розрахунку платник вписує дані тільки у рядок 01. Туди
поміщають суму податку, утриманого за базовий податковий період, розраховану виходячи зі ставки податку і вартості рекламних послуг. При обчисленні податку часто ставлять подібні питання:
1) якщо послуги з розміщення реклами виконано, акти підписано, а оплата в звітному періоді не надійшла — як відображати податок з реклами: за датою першої події чи за фактом оплати? Прямої відповіді Декрет не містить. І все-таки в його ст. 11 йдеться: "Податок з реклами сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами (виділено авт. — 3. Г.)". Тобто рекламне агентство одержить від свого замовника податок з реклами лише при надходженні грошей за послуги. Отже, і зобов'язання зі сплати податку в нього повинні виникати за "касовим методом" — надходженням грошей від рекламодавця. Обережні платники податків можуть податок з реклами відображати в Розрахунку і перераховувати до бюджету все-таки за першою подією;

2) іноді рекламодавець замовляє рекламному агентству розповсюдити рекламу. Агентство, у свою чергу, вдається до послуг третіх осіб. Тоді останні нарахують податок з реклами на вартість своїх робіт і віддадуть його до бюджету. Агентство повинно буде нарахувати податок з реклами на всю вартість рекламних робіт. Що слід направити до бюджету: все чи різницю між повною сумою і сумою податку на рекламу, сплаченою третьою особою (так званий "сальдовий метод")? Універсальної відповіді на це питання немає, хоча логіка підказує, що сальдовий метод тут був би доречним. Втішає, що саме так розсудила Київська ДПА в листі № 410: "перерахуванню до бюджету підлягає лише різниця між утриманою із замовника сумою податку і сумою податку, оплаченою виконавцю послуг". Однак нагадаємо, що лист — це відповідь на запит платника податків, тобто індивідуальне податкове роз'яснення. І щоб скористатися зробленими в ньому висновками, треба звернутися з письмовим запитом до своєї податкової.

До речі, так само вважає і ДПАУ У листі № 6303 читаємо: "сплата до місцевого бюджету ПЗР рекламними агентствами... проводитися з різниці між сумою ПЗР, нарахованою і виділеною рекламодавцю в актах (звітах) чи платіжних документах, та сумою ПЗР, фактично сплаченою підрядникам (виробникам або їх співвиконавцям) за отриману від них рекламу".

Виправлення помилок
Якщо ви виявили помилку ще до закінчення граничного строку подання Розрахунку, можна відбутися "малою кров'ю".
Для цього треба подати до податкової до закінчення даного строку новий звітний Розрахунок з виправленими показниками (відповідну відмітку роблять в полі 1 Розрахунку). Інші реквізити шапки Розрахунку заповнюють аналогічно до звітного. Тоді не треба буде сплачувати навіть 5-відсоткового самоштрафу. Новий Розрахунок замінить старий, що залишиться у податківців і матиме лише інформаційний характер.

Коли ж строки подання Розрахунку минули, діяти доведеться складніше. Як ви знаєте, у Розрахунку є рядки 02 — 05. їх заповнюють, подаючи уточнюючий розрахунок. Останній надають або окремо, або як додаток до звітного Розрахунку.

Зупинимося докладніше на першому варіанті. У полі 1 "Уточнюючий розрахунок" документа проставляють відмітку "X". Інші поля шапки заповнюють, які в звітному Розрахунку. У рядку 01 пишуть правильну суму утриманого податку з реклами, до рядка 02 переносять значення рядка 01 із розрахунку, в якому була помилка. Вид інших рядків залежить від того, до чого вона призвела — якщо до:
— недоплати (рядокОІ більше рядка02) — різницю фіксують у рядку 03. Рядок 04 прокреслюють. У рядку 05 відображають суму 5-відсоткового штрафу. Нагадаємо: перед поданням уточнюючого розрахунку слід сплатити суму недоплати і штраф (п. 17.2 Закону №2181);
— переплати (рядок01 менше рядка 02) —її розмір показують у рядку 04. Звичайно, фінансових санкцій за неї немає.

У рядку "Зміст помилки" треба стисло викласти причину, через яку завищили або занизили податок.
ТОВ "Врода" у Розрахунку податку з реклами за ІІ квартал 2005 року в рядку 01 "Утримано податку вповноваженою особою — платником податку за базовий податковий (звітний) період" зазначило суму 100 грн. У грудні бухгалтер виявив помилку: сума утриманого податку з реклами за III квартал становила 150 грн. Сума недоплати дорівнює 50 грн. Розмір 5-відсоткового штрафу—2,5грн.

Фрагмент Уточнюючого розрахунку податку з реклами ТОВ "Врода"Список використаних нормативно-правових актів:
1. Декрет — Декрет КМУ "Про місцеві податки та збори" від 20.05.93 р. № 56-93.
2. Наказ № 624 — наказ ДПАУ від 24.12.03 р. № 624.
3. Лист №410 —лист ДПАУ в м. Києві від 14.02.05 р.№410/10/31-106.
4. Лист № 16211 — лист ДПАУ від 29.11.01 р.№16211/7/10-1118/2503.
5. Лист № 6303 - лист ДПАУ від 24.09.02 р. № 6303/6/15-3416.
6. Положення №2231 — Положення про податок з реклами, затверджене рішенням Одеської міської ради від 04.02.04 р. № 2231 -XXIV.
7. Закон № 2181 — Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р.№2181-111.
Зоя ГОРОДНІЧЕВА