Анализ финансовой отчетности

Як правильно розрахувати декретні

Ми вже не раз говорили на цю тему і ще не раз звернемося до неї, бо постійні зміни законодавства не дають «завчити її раз і назавжди». Для кращого розуміння розглянемо зазначене питання на прикладах.
Як надається допомога по вагітності та пологах
Допомога по вагітності та пологах розраховується відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. No1266 (далі — Порядок No1266).

Сума допомоги по вагітності та пологах розраховується шляхом множення середньоденної заробітної плати на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.
Середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, як
сказано у п. 14 Порядку No1266, обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період. Відповідно за календарні дні буде розраховуватися і сума допомоги по вагітності та пологах (п. 20 Порядку No1266).
Святкові та неробочі дні не потрібно виключати зі складу календарних днів, за які обчислюється середній заробіток для виплати допомоги по вагітності та пологах. До речі, сума відпусткових, на відміну від порядку їх фактичної виплати, розподіляється пропорційно до часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.
Для нарахування допомоги має значення:
1) термін лікарняного, зазначений у листку непрацездатності;
2) заробіток за 6 місяців перед настанням страхового випадку.
Розрахунковий період, за яким визначається середня заробітна плата
Розрахунковим періодом для застрахованих осіб (включаючи працюючих неповний робочий день чи неповний робочий тиждень) є шість місяців, що передують місяцю, в якому подано лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами (з першого до першого числа). У Порядку No1266 (абз. 3 п. 14) чітко сказано, що кількість календарних днів у розрахунковому періоді зменшується лише на дні:
1) тимчасової непрацездатності;
2) відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
3) відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком.
Якщо працівниця відпрацювала менше ніж 6 місяців, але більше календарного місяця, то розрахунковим періодом будуть фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа), в яких сплачено страхові внески).

Які виплати враховуються при обчисленні середньої зарплати?
На це запитання знаходимо відповідь у п. 7 Порядку No1266. Середня заробітна плата обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у т. ч. в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України
«Про оплату праці», та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб, з яких сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тобто виплати за невідпрацьований час (відпусткові, простої не з вини працівника) враховуються при розрахунку декретних.

Одноразові виплати враховуються пропорційно до відпрацьованого часу (ч. 2 п. 9 Порядку No1266).
Приклад 1 ˛ Менеджер ПП «Гостролист» Барвінок О. М. подала листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами 1 вересня 2011 року. З 1 до 24 квітня включно працівниця перебувала у черговій відпустці, з 5 до 19 травня — на лікарняному (15 к. д.). З 20 до 29 травня їй надано неоплачувану відпустку у зв’язку з одруженням1

У травні працівниці виплачено одноразову допомогу.
Одноразова виплата включається пропорційно до відпрацьованого часу (3000,00 грн : 31 к. д. х 16 к. д. = 1548,39 грн). Середньоденна зарплата становитиме: (11100,00 грн + 1350,00 грн + 1548,39 грн) : 169.
Отже, сума страхової виплати — 10436,58 грн (82,83 грн х 126 к. д.) (див. таблицю 1).

З декрету в декрет
Щоб розрахувати суму допомоги у разі якщо працівниця, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, знову вагітніє і народжує дитину, керуємося п. 10 Порядку No1266. У ньому сказано: якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку з поважних причин, зокрема перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, середня заробітна плата визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку. У такому разі середньоденна заробітна плата за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки або її частини на середньомісячну кількість календарних днів (30,44), що сказано у ч. 7 п. 14 Порядку No1266.
Приклад 2 ˛ Працівниця ПП «Дивосил» Микулишин Н. П. подала лікарняний по вагітності та пологах, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку 31 серпня 2011 року. Посадовий оклад працівниці — 2000,00 грн, заробітна плата з розрахунку на 1 календарний день становить 65,70 грн (2000,00 грн : 30,44). Сума допомоги становитиме: 8278,20 грн (65,70 грн х 126 к. д.) (див. таблицю 2).
У податковому обліку декретні не будуть відображені, бо для підприємства це транзитні кошти. У Податковому розрахунку за формою No1ДФ допомога по вагітності та пологах показується з ознакою доходу «128».