Анализ финансовой отчетности

Фіксований податок із сільськогосподарських підприємств

Про те, хто має шанси стати у 2006 р. платником ФСП, ми розповіли у грудні (див. газету "Все про бухгалтерський облік" № 120 за 2005 p.). Тепер час розібратись, які документи необхідно подати для переходу на ФСП та як правильно заповнити розрахунок цього податку. Збираємо документи Відповідно до п. 4 ст. 2 Закону про ФСП, аби зареєструватися платником ФСП, особа має подати до податкової документи "за переліком, який встановлюється за процедурою, визначеною законом для подання податкової звітності". Що за перелік? Яка процедура? Радимо не перейматися цим питанням — все одно ніякого переліку за час існування наведеної норми (а це майже півтора року) ми не побачили.Закон про ФСП (ст. 5) вимагає надавати податковому органу тільки розрахунок ФСП. Однак цього, як показує практика, замало. Які ще папери можуть знадобитися вам? По-перше, це довідка управління статистики, у якій сільгоспвиробництво (коди КВЕД 01.1 —01.4) названо основним видом діяльності (лист про взяття на облік). Для рибгоспів основним, зрозуміло, повинно бути вирощування та вилов риби (коди КВЕД 05.01 — 05.02).

По-друге, необхідно довести, що доход від реалізації сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75% загальної суми валового доходу. ДПАУ наполягає (лист про справляння ФСП) на тому, щоб аграрії надавали Розрахунок визначення питомої ваги доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальному обсязі валового доходу підприємства за 200_рік (далі — Розрахунок питомої ваги), який додається до Методрекомендацій.

Принципових заперечень щодо подання згаданої форми у нас немає, адже досягнення 75%-вої позначки треба чимось підтвердити. У той же час із запропонованим Мінагрополітики порядком заповнення Розрахунку питомої ваги погодитися важко.
Справа в тому, що в Методрекомендаціях радять визначати загальну суму валового доходу за ст. 4 Закону про прибуток, а доход від реалізації сільгосппродукції — за формою № 50-сг. Такий підхід ми не підтримуємо:

1. За Законом про ФСП платники названого податку не платять податку на прибуток і, відповідно, не ведуть податкового обліку (вони не повинні цього робити!). Звідки ж їм узяти валовий доход за правилами податкового обліку? Мінагрополітики про це чомусь промовчало.
2. Порядок визначення доходу за даними бухобліку і нормами Закону про прибуток ґрунтуються на різних принципах і тому — неспівставні.

На нашу думку, загальну суму валового доходу слід брати з тих же джерел, що й інформацію про доход від реалізації сільгосппродукції. Порушенням це аж ніяк не буде — Методрекомендації не зареєстровано в Мін'юсті. Та й у їх п. 2 сказано: "Методичні рекомендації можуть використовувати сільськогосподарські підприємства (виділено авт. — О. Б.)". Можуть, а не зобов'язані! Крім того, посилання на Методрекомендації є тільки у листах ДПАУ — ні у Законі про ФСП, ні в Порядку розрахунку ФСП ви їх не знайдете. У той же час як відреагують податківці на таке заповнення згаданого документа, передбачити складно.

Ще один документ, який варто мати при собі, — довідка про склад та грошову оцінку сільськогосподарських угідь (її за п. 13.9 Тимчасового порядку повинні надати протягом 10 днів з моменту реєстрації запиту). За ст. З Закону про ФСП ставки цього податку встановлено у відсотках до грошової оцінки сільгоспугідь, проведеної станом на 01.07.95 р. відповідно до Методики оцінки землі. І хоча в останньому абзаці тієї ж статті записано, що грошова оцінка сільгоспугідь "у разі необхідності може уточнюватися згідно із законодавством", що це за необхідність — невідомо. Тому, звертаючись до управління (відділу) земельних ресурсів за такою довідкою, не забудьте повідомити, на яку дату вам потрібна інформація
про оцінку земель.

Щодо рибних господарств, то їм доведеться подбати про довідку з грошової оцінки одиниці площі ріллі по області (або в Автономній Республіці Крим).Знайте, що до розрахунку ФСП треба включати як власні, так і орендовані землі, крім тих, що взяті в оренду в інших платників ФСП (п. 9 Положення про ФСП). У який же термін слід підготувати документи для переходу на ФСП? Згідно зі ст. 5 Закону про ФСП платники податку подають його розрахунок органам податкової служби до 1 лютого поточного року. Іншого строку законодавство не дає, а отже, саме згадану дату можна назвати вирішальним днем для бажаючих платити ФСП.З цим погоджуються і податківці у листі про справляння ФСП. Підкреслимо: якщо ваше підприємство має сільгоспугіддя не за місцем свого розташування, то податковий розрахунок ФСП доведеться подавати до податкової як за місцем знаходження підприємства, так і за місцем розташування кожної земельної ділянки окремо (п. 5 Порядку розрахунку ФСП). Коли розташування землі та підприємства збігаються, достатньо одного розрахунку.

Розрахунок слід подавати незалежно від того, на якій системі оподаткування (загальній чи спрощеній) знаходилось підприємство у 2005 році.Ті, хто принесе до податкової розрахунок ФСП пізніше,вимушені будуть перейти на загальну систему оподаткування. Щоб цього не сталося, ми допоможемо вам розібратися в оформленні Податкового розрахунку ФСП.

Заповнюємо розрахунок
Передусім давайте пригадаємо, як обчислюють податок. Його ставки зафіксовано в ст. ст. З та 4 Закону про ФСП. Для зручності розмістимо їх у таблиці

Ставки ФСП
Ставки ФСП


Сам податок визначають просто: площу відповідних земель множать на їх грошову оцінку (станом на 01.07.95 р.без індексації) і на ставку податку. Нинішня форма податкового розрахунку ФСП дозволяє розпрощатися з довгими формулами, наведеними у Порядку розрахунку ФСП, — все вийде і без них.

У рядку 1 шапки розрахунку, який подають за місце-знаходженням підприємства, поставлять позначку у клітинці "Загальний розрахунок". Для розрахунку за розташуванням земельної ділянки — у клітинці "Звітний розрахунок".
У графі 2 рядків 1 — 5 власне розрахунку податківці пропонують (п. 7 Порядку розрахунку ФСП) записувати "категорії земельних ділянок на підставі витягу з державного реєстру земель". Але ж категорії (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження, землі водного фонду) вже й так є у формі розрахунку! Тому більш логічним буде показати окремі земельні ділянки (якщо їх кілька) за встановленими категоріями.
Зверніть увагу: згідно з п. 4 Порядку розрахунку ФСП підприємства, які не займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби, не повинні включати до розрахунку землі водного фонду.
У графі 3 згаданих рядків фіксують площу земельних ділянок, а у графу 4 заносять: для сільгоспугідь — грошову оцінку 1 га станом на 01.07.95 р., для земель водного фонду — грошову оцінку 1 га ріллі по області (або АР Крим).
Рядок 6 розрахунку заповнюють на підставі перших п'яти, а рядки 7 — 11 для річного розрахунку не знадобляться (їх заповнюють при поданні уточнюючого розрахунку).

Приклад
ТОВ "Колос" має 200,15 га власних садів і орендувало у громадян 850 га ріллі. Грошова оцінка 1 га садів станом на 01.07.95 р. — 2280 грн., 1 га ріллі — 1650 грн.

Одиниця виміру: га з чотирма десятковими знаками і грн. з двома десятковими знаками
Одиниця виміру: га з чотирма десятковими знаками і грн. з двома десятковими знакамиЗавершують Розрахунок ФСП підписи головного бухгалтера та керівника підприємства і його печатка.

Сплата ФСП
На завершення кілька слів про порядок сплати ФСП. Сплачувати його треба щомісяця протягом ЗО календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного місяця (ст. 5 Закону про ФСП). Наприклад, за січень 2006 р. останнім днем сплати ФСП буде 2 березня, за лютий — ЗО березня тощо. Перераховують податок на рахунки місцевих бюджетів окремо за місцем
розташування земельних ділянок.

Олександр Башинський

Список використаних нормативно-правових актів:
1. Закон про ФСП — Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17.12.98 р.№ 320-XIV.
2. Закон про прибуток — Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.97 р.№283/97-ВР.
3. Методика оцінки землі — Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена постановою КМУ від 23.03.95 р. №213.
4. Порядок розрахунку ФСП — Порядок розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку у редакції наказу ДПАУ від 26.03.04 р. № 170.
5. Методрекомендації — Методичні рекомендації по визначенню питомої ваги доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальному обсязі валового доходу підприємства, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 29.12.02 р.№419.
6. Тимчасовий порядок — Тимчасовий порядок ведення державного реєстру земель, затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.03 р. № 174.
7. Лист про взяття на облік — лист ДПАУ "Про окремі питання взяття на податковий облік платника фіксованого сільськогосподарського податку" від 18.11.04 р.№22521/7/15-3417.
8. Лист про справляння ФСП — лист ДПАУ "Щодо справляння фіксованого сільськогосподарського податку з 1 січня 2005 року в умовах дії Закону України від 23.12.2004 p. № 2287-IV" від 28.01.05 р. № 1746/7/15-3117.