Анализ финансовой отчетности

Час персоніфікації

Усім відомо, що страховий стаж, розмір доходів та сума сплачених пенсійних внесків впливають на розмір пенсії кожного, навіть якщо до неї ще дуже далеко. Всі ці показники містяться в системі персоніфікованого обліку. І, зрозуміло, зібрані у персоніфікації дані мають бути достовірними (реальними), правильними і відповідати вимогам законодавства.

Саме тому потрібно серйозно і вкрай уважно заповнювати персоніфіковану звітність. А наша стаття допоможе полегшити вам цю відповідальну роботу.


Хто повинен звітувати
Персоніфіковану звітність до відділів персоніфікованого обліку при відділеннях Пенсійного фонду подають усі роботодавці (включаючи платників єдиного, фіксованого, фіксованого сільськогосподарського податків) за найманих працівників, незалежно від того, чи здійснювали вони господарську діяльність та чи були в них наймані працівники у звітному періоді (п. 1.3 Порядку №7-6). Крім того, за самих себе її подають приватні підприємці, адвокати, приватні нотаріуси та інші самозайняті особи.

Коли подають звітність
Загальний строк не змінився —до 1 квітня поточного року (у 2007 році останній день подання — ЗО березня).

А ось конкретний строк для кожного страхувальника встановлює територіальний орган Пенсійного фонду за місцем реєстрації у спеціальних графіках. Якщо страхувальник зареєструвався у новому відділенні Пенсійного фонду через зміну адреси, він подає звітність у загальні строки. Але звіт за минулий рік має містити тільки відомості починаючи здати зняття з обліку в попередньому органі Пенсійного фонду. Відомості за період до зняття з обліку страхувальник мав подати до того відділення Пенсійного фонду, де він був раніше зареєстрований.

Які документи подавати
Базовий комплект документів персоніфікованої звітності складається із таких форм (див. таблицю 1).На кожну пачку зазначених вище однотипних документів заповнюють ЯРЛИК. Крім того, для всіх пакетів пачок документів первинної звітності, що подають у паперовому вигляді, формують ОПИС.

Нагадаємо: форму БСВ — відомості про осіб, які мають підстави для зарахування стажу роботи без сплати страхових внесків, — роботодавці не подають. її заповнюють тільки центри зайнятості.

В електронному вигляді чи на папері
Роботодавці, в яких кількість найманих працівників перевищує 5 осіб, надають усі відомості в електронному вигляді та обов'язково у комплекті з документами на папері (останній абз. п. 1.3 Порядку № 7-6). На сьогодні страхувальники формують електронні носії з первинною персоніфікованою звітністю за допомогою програми "АРМ-Р" (версія 2.37), яку можна безкоштовно отримати у територіальному органі Пенсійного фонду за місцем реєстрації або скачати з сайта ПФУ. Страхувальники з чисельністю працюючих 5 осіб і менше можуть надавати лише паперові форми на спеціальних бланках, що заповнюють друкованими літерами. До речі, комплект паперових бланків безкоштовно надають у відділеннях Пенсійного фонду.

ІНДАНІ -правила заповнення
Ця форма головна, оскільки заповнюють її всі і саме вона містить інформацію, необхідну для визначення пенсії. Тому розглянемо порядок її складання докладніше.

.. Показують у ній всі доходи, з яких сплачено пенсійні внески, а саме:
— зарплату (основну, додаткову, компенсаційні та заохочувальні виплати);
— лікарняні (включаючи перші 5 днів непрацездатності за рахунок підприємства);
— виплати за виконання робіт за цивільно-правовими договорами;
— допомогу по догляду за дитиною до 3-х років, призначену за 2006 рік.

Увага!
Головне правило заповнення ІНДАНІ: суму зарплати (доходу) записують у тому місяці, за який її нараховано.

При складанні ІНДАНІ важливе значення має код типу ставки страхового збору. Основні коди такі:
1 — для найманих працівників, які одержують зарплату та лікарняні, а також для фізичних осіб, які отримують винагороду за виконання робіт за цивільно-правовими договорами;
2 — для працюючих інвалідів;
6 —для платників фіксованого податку;
8 —для підприємців—платників єдиного податку;
14 — для підприємців на загальній системі оподаткування;
17 — для осіб, які одержували допомогу по догляду за дитиною до 3-х років.

До речі, всі коди є в програмі "АРМ-Р". Також про них можна дізнатися безпосередньо у своєму відділенні Пенсійного фонду.

Якщо з працівником підприємства одночасно укладено і трудовий, і цивільно-правовий договори, то на нього заповнюють одну форму ІНДАНІ, де сукупно показують обидві виплати. Аналогічна ситуація і з працівниками, які працювали на підприємстві за сумісництвом, а потім стали основними працівниками, або навпаки.

А ось якщо в однієї особи протягом року різні коди типу страхового збору, то подають окремі форми ІНДАНІ за кожним кодом. Наприклад, особа впродовж року отримувала зарплату і допомогу по догляду за дитиною до 3-х років: подають одну форму з кодом типу страхового збору "1", а другу — з кодом "17" з відповідними сумами доходів.

Тепер розглянемо, як заповнюють ІНДАНІ в загальному випадку.

У рядку "Сума страхового збору за звітний період":
— "нараховано роботодавцем на зарплату застрахованої особи" — фіксують загальну річну суму нарахованих пенсійних внесків (31,8%);
— "нараховано із заробітку застрахованої особи" — суму утриманих за рік пенсійних внесків (1—5%).

Тепер переходимо до таблиці "Відомості про заробіток (доход) за звітний період " (див. таблицю 2).Як в ІНДАНІ показати перехідні лікарняні та відпускні
У п. 8.3 Порядку № 7-6 читаємо: "Суми коштів, нараховані за щорічні та додаткові відпустки, вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці. Суми, що припадають на дні відпустки в наступному місяці, включаються до поля наступного місяця". Отже, в ІНДАНІ їх потрібно показувати не в місяці їх нарахування, а окремо за кожний місяць, за який (а не в якому) їх нараховано, хоча нараховують їх за весь період однією сумою (відпускні — перед відпусткою, лікарняні — після хвороби). Наприклад, відпускні з 11 вересня по 4 жовтня 2006 року нараховані у вересні в сумі 1200 грн. В ІНДАНІ їх показують окремо за вересень — 1000 грн та за жовтень — 200 грн.

Аналогічна ситуація з лікарняними: "Суми виплат,нараховані за дні тимчасової непрацездатності, вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні тимчасової непрацездатності у цьому місяці. Суми, що припадають на дні тимчасової непрацездатності в наступному місяці, включаються до поля наступного місяця".

Так само й пенсійні внески, сплачені з цих сум, — окремо за кожний місяць.

Розглянемо тепер приклад перехідних лікарняних за 2006—2007 рр. Припустимо, працівник хворів з 14 грудня 2006 року по 20 січня поточного. Листок непрацездатності приніс 23 січня. Лікарняні за весь період хвороби йому нараховано у січні. Відповідно до пп. 5.1.1 Інструкції № 21-1 страхові внески обчислюють виходячи з розміру страхового внеску, що діє на день нарахування виплат (доходу). Тобто на всю суму лікарняних нараховуємо 33,2% внесків. В ІНДАНІ за грудень ставимо частину суми лікарняних та внесків, що припадають на грудень, а січневу частину лікарняних необхідно буде показати у ІНДАНІ аж за 2007 рік.

Те, щодо грудня 2006 року потраплять внески, обчислені за ставкою 33,2%, не вважається помилкою або неточністю. Оскільки, як пояснює Пенсійний фонд у листі від 03.02.06 р. № 1281/03-30, в ІНДАНІ не контролюють відповідність суми нарахованих внесків їх тарифу, діючому у певному місяці. Це роблять тільки у Розрахунку при камеральній перевірці.

Увага!
У формі ІНДАНІ перехідні лікарняні та відпускні показують окремо за кожний місяць, за який (а не в якому)їх нараховано.

Виплати звільненим працівникам
Як бути, якщо премію, компенсацію за несвоєчасну виплату зарплати або іншу виплату нараховано особам, які вже не працюють на підприємстві?

Такі виплати до ІНДАНІ не потраплять і при розрахунку пенсії їх не буде враховано. Адже такі виплати нараховані не працівникам, тобто поза межами трудової діяльності. Вони не є об'єктами оподаткування, тому на них не нараховують пенсійних внесків. А раз так, то таким виплатам не місце у персоніфікованій звітності.

Допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами в ІНДАНІ не вписують
Ця виплата не є допомогою з тимчасової непрацездатності, її не обкладають пенсійними внесками, тому період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами випадає зі страхового стажу,, а сума допомоги не потрапляє до ІНДАНІ.

Як показати допомогу по догляду за дитиною до 3-х років за 2006 рік
Як ми зазначали вище, на цей вид доходу заповнюють окрему форму ІНДАНІ. Код типу ставки страхового збору— 17. Періоди сплати пенсійних внесків за таких осіб зараховують до страхового стажу для розрахунку пенсій як періоди, за які сплачено страхові внески у сумі мінімального страхового внеску, незважаючи на те що торік сплачували всього 20% такої суми.

В ІНДАНІ у колонках"Усього" та "Враховується для пенсії"' вписуємо суму мінзарплати, що діяла у відповідному періоді минулого року (з 1 січнд —350 грн, із 1 липня — 375 грн, із 1 грудня — 400 грн).

Графу "Сума лікарняних"прокреслено.

У графі"Сума внеску із нарахованого заробітку"— суму сплачених при виплаті допомоги внесків. Торік розмір внесків становив 20% від мінімального страхового внеску, тобто з січня — 22,26 грн, з липня — 23,85 грн, з грудня — 25,44 грн.

Графа "Усього повних днів для стажу"—кількість календарних днів проставляємо як повний місяць— 31 або ЗО (у лютому —28).

Винагорода за роботи за цивільно-правовим договором
Якщо підприємство уклало з фізособою цивільно-правовий договір на виконання робіт на декілька місяців, як в ІНДАНІ відобразити виплату винагороди за цим договором?

Такі виплати показують у місяці їх нарахування за актом приймання-передачі виконаних робіт. Наприклад, договір укладено у червні 2006 року, а акт підписано у серпні. Фізособі за виконання робіт нараховано 5600 грн. Всю суму винагороди показують за рядком 8 (тобто за серпень):
У графі "Усього" — ставимо 5600 грн.
У графі"Враховується для пенсії— тільки суму,на яку нараховано пенсійні внески (4960 грн).
Графу "Сума лікарняних" прокреслюють.
У графі "Сума внеску із нарахованого заробітку" зазначають суму утриманих пенсійних внесків — 99,20 грн (4960 грн х 2%).
У графі"Усього повних днів для стажу" —31 календарний.день.

А якщо винагороду за умовами договору виплачують щомісяця, то в ІНДАНІ її показують у відповідних місяцях, за які її нараховано та за які сплачено пенсійні внески.

Як виправити помилку у звітності
Якщо ви знайшли неправильні показники у поданій персоніфікованій звітності, то можете подати до відділення Пенсійного фонду коригуючі або скасовуючі документи.

Форму з позначкою "коригуюча" подають для заміни накопичених відомостей в обліковій картці особи (зокрема, щодо зарплати, внесків, кількості днів) на нові.

Форму з позначкою "скасовуюча" складають, якщо неправильними виявились такі реквізити, як код страхувальника, звітний рік, номер облікової картки застрахованої особи, код категорії застрахованої особи, код підстави для спеціального стажу. Тоді недостовірні дані вилучають з облікової картки, але залишають в електронному архіві для збереження історії звітування.

Коригувати або скасовувати показники ІНДАНІ можна за будь-які роки існування системи персоніфікованого обліку, але тільки на підставі наданих у встановленому порядку документів.

Список використаних нормативно-правових актів:
1. Порядок № 7-6 — Порядок формування та подання відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.04 р. № 7-6.
2. Інструкція №21 -1 —Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.03р. №21-1.
Наталія Харитонова