Анализ финансовой отчетности

Податковий кредит з податку з доходів: загальні правила гри

Уже третій рік поспіль фізособи мають такий привілей, як податковий кредит (далі— ПК). Нагадаємо: це витрати, понесені фізособою-резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фіз- або юросіб протягом звітного року (крім витрат на сплату ПДВ та акцизного збору), на суму яких зменшують загальний річний оподатковуваний доход, одержаний за наслідками даного звітного року, у випадках, перелічених у ст. 5

Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.03 p. № 889-IV (далі- Закон про доходи).

Тобто, скориставшись ПК, ви зможете зменшити зобов'язання зі сплати згаданого податку за результатами звітного року і, ймовірно, повернути частину сплаченого в ньому податку з доходів.

А тепер давайте з'ясуємо, які витрати дозволено відносити до ПК (див. таблицю).Умови та правила нарахування ПК
1. Право на ПК є виключно у резидентів, які мають індивідуальний ідентифікаційний номер (пп. 5.4.1 Закону про доходи). Виходить, особи, які його не отримали, скажімо, з релігійних переконань, не вправі скористатися ПК. Хоча, вважаємо, це дещо суперечить ст. 24 Конституції України, де сказано: "Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками". Проте поки не внесуть відповідних змін до Закону про доходи, норму доведеться виконувати. Податківці однозначно висловилися з цього приводу: "особи, які офіційно відмовились від ідентифікаційного номера, мають право здійснювати будь-які платежі без цього номера, але не мають законодавчих підстав для нарахування податкового кредиту" (лист ДПАУ від 23.10.06 р. № 5564/П/17-0715).

2. Загальна сума нарахованого ПК не повинна перевищувати суми загального оподатковуваного доходу, одержаного протягом звітного року як заробітна плата (пп. 5.4.2 Закону про доходи). Тож, ПК позбавлені самозайняті особи, які не є найманими працівниками і не одержують зарплату, а також військовослужбовці та будь-які інші особи, які не одержували у звітному році зарплатних доходів.

Увага!
Головне обмеження при нарахуванні ПК: загальна сума ПК не може перевищувати загального оподатковуваного доходу у вигляді зарплати

Нагадаємо, згідно з п. 3.5 Закону про доходи базою оподаткування податком з доходів є нарахована зарплата, зменшена на суму утриманих внесків до Пенсійного та соціальних фондів. Саме ця величина і буде загальним обмеженням суми ПК.

Приклад
Сума річної нарахованої зарплати Прохорова за 2006 рік становить 14400 грн. З неї утримано соцвнесків — 504 грн та податок з доходів — 1806,48 грн. Отже, оподатковуваний доходу вигляді зарплати дорівнює 13896 грн (14400-504). Це й буде максимальною сумою, яку можна включити до ПК.

3. До ПК дозволено віднести лише документально підтверджені суми. Такими документами можуть бути: фіскальний або товарний чек, касовий ордер, товарна накладна, інші розрахункові документи або договори, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму даних витрат.

4. Право на ПК за наслідками звітного податкового року на наступні роки не переноситься (пп. 5.4.3 Закону про доходи). Інакше кажучи, якщо ви не віднесли до ПК суми, сплачені у звітному році, то у подальшому вони до ПК уже не потраплять, а просто "згорять".

Як отримати ПК
Якщо ви бажаєте скористатися правом на ПК, то потрібно подати до податкової за місцем своєї реєстрації річну Декларацію про доходи. У ній обов'язково вказують суму всіх одержаних протягом 2006 року оподатковуваних доходів (зарплата, доход за цивільно-правовими договорами, від підприємницької діяльності, від продажу майна, оренди тощо) та суму сплаченого податку з доходів. До неї додають додаток № 1,де показують витрати, які формують ПК, та додаток № 2, де розраховують суму податку до повернення або зарахування у зменшення зобов'язання.

Загальний строк подання декларації —до 1 квітня 2007 року. Але у попередніх роках при реалізації права на ПК названий строк ДПАУ продовжувала до кінця року (див., наприклад, лист ДПАУ від 12.05.06р. №9045/7/17-2116). Правда, це стосувалося звітності за 2004 та 2005 роки, але, на нашу думку, підхід податківців залишиться таким же, і ми побачимо подібний лист і у 2007 році. Адже обґрунтування не змінилося.

Увага!
Подавати декларацію після 1 квітня дозволено тільки для отримання ПК


При цьому ніяких штрафних санкцій за подання декларацій після 1 квітня для отримання ПК податкові органи не застосовують, оскільки це не передбачено законодавством. В інших випадках граничний строк подання декларації не подовжується.

Як розрахувати суму до повернення
Вище ми вже говорили, що нарахування ПК призводить до зменшення зобов'язання з податку з доходів, в результаті чого частково повертають суму податку з доходів, сплачену фізособою або її податковим агентом протягом звітного року. Як же її розрахувати?

У п. 1.16 Закону про доходи чітко прописано: ПК зменшує загальний річний оподатковуваний доход. Незважаючи на пряму норму Закону, ДПАУ в листі від 04.04.05 р. №6119/7/17-3117стверджує: "...податковий кредит— це сума витрат, на яку зменшується загальна сума нарахованої платнику податку протягом звітного року заробітної плати. Уже після зазначеного зменшення з решти суми провадиться перерахунок податкових зобов'язань (податку до повернення) (виділено авт. — Н. X.). І хоча лист стосується ПК на навчання, розуміємо, що така позиція податківців поширюється на всі випадки застосування ПК. Більше того, розділ І додатку № 2 до Декларації про доходи податківці розробили так, що сума ПК зменшує саме нараховану протягом року зарплату, а не оподатковуваний доход. Тобто там не враховано особливостей оподаткування зарплати за п. 3.5 Закону про доходи, а також те, що людина протягом року могла користуватися податковою соціальною пільгою. При такому підході може навіть статися, що фізособа не тільки не отримає відшкодування, а ще й буде винна (це, звичайно, абсурд, просто податківці нічого їй не повернуть).

Ми абсолютно не погоджуємося з такою точкою зору. Адже нарахована зарплата і оподатковуваний доход — різні речі, і це очевидно.

Вважаємо, механізм розрахунку має бути таким:
1. Знаходимо загальний оподатковуваний доход: нарахована зарплата (за мінусом утриманих соцвнесків та податкової соцпільги) плюс інші оподатковувані доходи.
2. Зменшуємо загальний оподатковуваний доход на суму ПК.
3. Отриманий результат множимо на 13%— це податок з доходів, який підлягає сплаті.
4. Порівнюємо його із фактично сплаченим: позитивна різниця підлягає поверненню або зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання.

Та є тут одне "АЛЕ". Запропонований алгоритм без проблем працює лише тоді, коли всі доходи платника податку обкладають за ставкою 13%. А якщо, припустимо, 5% або 26%? Тоді застосовувати 13% після зменшення на ПК до всього оподатковуваного доходу не можна — в першу чергу потрібно брати ті види доходу, для яких діє ставка 13%.

Звичайно, було б справедливіше, якби у п. 1.16 Закону про доходи було сказано, що ПК зменшує не "загальний річний оподатковуваний доход", а загальний оподатковуваний доходу вигляді зарплати. Але в Законі поки що, на жаль, написано те, що написано. Тому за зменшення на ПК оподаткованої зарплати (тобто за мінусом утримань і соцпільги) можна і варто поборотися, тим більше що є прецеденти, — пригадайте рішення Святошинського суду (див. газету "Все про бухгалтерський облік" № 23 за 2006 рік, стор. 44). А нате, щоб податківці погодились на суму ПК зменшити загальний оподатковуваний доход, надії мало. Ось чому обережним платникам краще так не робити, а от сміливим і наполегливим радимо поборотися за це у суді.

Коли повертають гроші
Суму коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, зараховують на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилають поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів від дня отримання такої декларації. 18.8 Закону про доходи). Як бачите, відлік часу йде від дня подачі декларації, а не від граничного строку її подання (1 квітня). Отже, чим раніше ви віднесете декларацію до податкової, тим швидше отримаєте гроші.

Правда, не завжди відбувається безпосереднє повернення податку. Часто на суму до повернення зменшують зобов'язання по інших доходах, з яких податок ще не сплачено. Наприклад, у минулому році ви отримали спадщину, іноземні доходи або інвестиційний прибуток, показали їх у декларації і нарахували на них податок з доходів. Так от, ПК допоможе зменшити його суму.

І знайте: за неповне або несвоєчасне повернення фіз-особі суми надміру сплаченого податку, у т. ч. внаслідок застосування права на ПК, податковий орган несе відповідальність у вигляді штрафу від 10%до 100% від несвоєчасно перерахованої суми (залежно від строку затримки) (пп. 20.4.2 Закону про доходи).
Наталія Харитонова