Анализ финансовой отчетности

Медичне страхування працівників: оформлення та оподаткування

Здоров'я — головне багатство кожного з нас. І піклуватися про нього варто не лише, коли хвороба вже вразила вас. Важливо вести здоровий спосіб життя і своєчасно користуватися послугами медичного страхування. Тоді, якщо випадково й виникнуть проблеми зі здоров'ям, то страхова компанія допоможе їх успішно подолати.

Сьогодні турбота про самопочуття співробітників стає складовою частиною соціальної політики підприємств. І недарма — адже це ефективний спосіб організації якісного медобслуговування для працівників з гарантією його оплати,що дозволяє уникнути додаткових витрат на лікування.Тому багато роботодавців завбачливо страхують здоров'я персоналу, від чого виграють всі.


Про те, що ж входить до комплексу медстрахування і який стан справ з оподаткуванням, наша сьогоднішня розмова.

Що включає в себе медстрахування
Добровільне медичне страхування (далі—ДМС), або так зване безперервне страхування здоров'я, — один із видів добровільного страхування (п. З ч. 4 ст. 6 Закону про страхування).

На практиці це має такий вигляд: роботодавець (страхувальник) укладає зі страховою компанією (страховиком) договір ДМС на користь свого працівника (застрахованої особи). Потім підприємство зі своєї кишені сплачує страховику відповідні страхові платежі (внески, премії). Іноді лише частину платежів, а решту оплачує сам працівник. Подібні договори зазвичай укладають строком на 1 рік. А при настанні страхового випадку працівник зможе одержати в медичній установі меддопомогу або послуги, які оплатить страхова компанія згідно з умовами договору ДМС.

Страхові поліси в різних страхових компаніях відрізняються програмами та обсягами надання меддопомоги. Однак в основному комплексна медстраховка включає такі програми:

1. Амбулаторно-поліклінічне обслуговування та лікування. Як правило, це:
— відвідування лікарем застрахованої особи;
—діагностичні обстеження (рентгенівські, ультразвукові, ендоскопічні), функціональна діагностика та лабораторні дослідження;
— лікування амбулаторно або в умовах денного стаціонару гострих і хронічних захворювань, травм, опіків, отруєнь.

2. Стаціонарне лікування передбачає.
— огляд спеціалістом;
— діагностичні тести і лабораторні дослідження;
— перебування та харчування в стаціонарі;
— оперативне і терапевтичне лікування;
— маніпуляційні процедури;
— оплату медикаментів.

3. Стоматологічна допомога включає:
— лікування зубів і ротової порожнини;
— хірургічні втручання.

4. Швидка і невідкладна допомога:
— виїзд бригади швидкої допомоги (комерційної);
— лікувальні маніпуляції;
— рекомендації для подальшого лікування;
— транспортування у стаціонар.

До цих програм можуть бути додані такі: "Забезпечення та оплата медикаментів", "Офісний лікар", "Вакцинація" та ін.

Страхові платежі (внески, премії)
Як ми вже сказали, підприємство перераховує страховику страховий платіж, як правило, один раз за весь строк страхування. Конкретний його розмір визначають у договорі страхування згідно з тарифами, взявши до уваги обрані умови страхування і розмір страхової суми. У середньому страховий тариф становить 2—5% від страхової суми (1500—3000 грн) за одну застраховану особу. Зауважимо: корпоративних клієнтів, які страхують одночасно кількох чоловік, приваблюють істотними знижками (залежно від кількості застрахованих) і пропонують спеціальні умови страхування.

Отже, уявимо: підприємство вирішило застрахувати своїх працівників і готове перерахувати на страхування їх здоров'я деяку суму. Тоді саме час поговорити про її оподаткування.

Податок з доходів. Почнемо саме з нього, оскільки роботодавець перераховує на користь працівника доход. Чи потрібно його оподатковувати? Звернемося до пп. 4.2.4 Закону про доходи. В ньому сказано: до складу місячного оподатковуваного доходу фізособи включають суму страхових внесків (премій) за договором добровільного страхування, сплачену за неї або на її користь, крім сплачуваної:
1) резидентом, який є вигодонабувачем (беніфіціаром) за таким договором;
2) одним із членів сім'ї першого ступеня споріднення;
3) резидентом-роботодавцем за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення (Щоправда, в обмеженій сумі).

Як бачимо, жоден із перелічених винятків у нашому випадку не підходить. Тому страховий платіж з ДМС на користь працівника прямісінько потрапляє до його доходу. І із цієї суми потрібно утримати податок з доходів за ставкою 15%.

Зверніть увагу!При перерахуванні підприємством страхового платежу у працівника виникає доход у не грошовій формі. Тому його розраховують згідно з п. 3.4 Закону про доходи із застосуванням коефіцієнта, що дорівнює 1,176471.

Тобто визначають "брудну" нараховану суму і вже з неї утримують податок. Сплатити його до бюджету необхідно не пізніше дня, наступного за днем перерахування страхового платежу страховику (пп. 8.1.4 Закону про доходи).

Нагадаємо також: підприємство відображає перераховані страхові платежі і сплачений податок з доходів за кожним працівником у ф. № 1ДФ. Доход працівника (нарахований і виплачений) вписують у сумі, розрахованій з використанням коефіцієнта, і з ознакою "03".

Пенсійні та соціальні внески. їх на таку виплату не нараховують і з неї не утримують (див. наприклад, лист Пенсійного фонду України від 06.12.05 р. № 15407/03-02). Пояснення просте: соціальними внесками обкладають витрати на оплату праці працівників у грошовій і натуральній формі. А платежі підприємств за договорами ДМС працівників і членів їх сімей не входять до складу зарплати (п. 3.5 Інструкції зі статистики зарплати). До речі, саме названий документ всі соціальні фонди рекомендують використовувати при визначенні складових фонду оплати праці.

Валові витрати. Їх не буде, оскільки пп. 5.4.6 Закону про прибуток не дозволяє відносити до валових витрат страхові платежі на ДМС, які підприємство перераховує на користь своїх працівників.

Для наочності продемонструємо сказане на прикладі.

Приклад
Підприємство уклало зі страховою компанією договір ДМС робітника цеху Петрова Є. В. Сума страхового платежу становить 2000 грн, строк страхування — 1 рік. Розрахуємо доход працівника за п. 3.4 Закону про доходи: 2000 грн х х 1,176471 = 2352,94 грн. Тоді сума податку з доходів буде: 2352,94 грн х 15% = 352,94 грн. У бухобліку розрахунки зі страховою організацією з медстрахування персоналу підприємства проводять за субрахунком 654 "За індивідуальним страхуванням".

В обліку описану операцію фіксують так, як показано в таблиці.У розрахунку ф. № 1ДФ (у графах За і3) покажуть доходу сумі 2352,94 грн.

Страхова виплата
Це грошова сума, що виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку. Таким випадком може бути практично будь-яке порушення здоров'я застрахованої особи, коли необхідна медична допомога, за винятком деяких хвороб, обумовлених у договорі.

При настанні страхового випадку людина звертається або до медустанови, зазначеної у договорі страхування, або до асистанської фірми (диспетчерський центр), куди повідомляє дані зі страхового полісу. Лікар координатор організовує надання меддопомоги і необхідних медикаментів або ж повідомляє, до якої медустанови звернутися.

А страховик у межах страхової суми компенсує витрати на лікування або медпослуги, обсяг яких встановлено договором страхування, і певний рівень сервісного обслуговування, також визначений договором. Гроші страхова компанія перераховує безпосередньо медустанові.

У будь-якому разі, звертаючись до поліклініки або потрапляючи до стаціонару, застрахований працівник повинен надати страховий поліс.

Щоправда, не завжди ця людина може зателефонувати за зазначеними телефонами (таке теж має бути передбачено в договорі). Тоді для відшкодування своїх витрат вона подає до страхової компанії:
1. Заяву на виплату.
2. Документи, що підтверджують факт, причини настання страхового випадку і розмір зазнаних витрат, наприклад:
— первинна медична документація (лікарський висновок, копії рецептів, довідка медустанови, виписка з історії хвороби або амбулаторної карти, копія листка тимчасової непрацездатності та ін.);
— платіжні документи (рахунки медичних і фармацевтичних установ; чеки, квитанції, що підтверджують факт оплати).

Страховик перевіряє документи і вирішує, виплачувати гроші чи ні. Час на "роздуми" також обумовлюютьу договорі. До речі, під час перевірки документів страховик може попрохати застраховану особу пройти спеціальне обстеження у лікаря, якого запропонує сам страховик (звісно ж, і така умова теж має бути в договорі).

Тепер перейдемо до оподаткування страхових виплат. Це стосується безпосередньо страхових компаній, адже саме вони оплачуватимуть меддопомогу або медпослуги, надані застрахованій особі, при настанні страхового випадку.

Податок з доходів і соцвнески. Суму, що цікавить нас, не обкладають податком з доходів. Підставою слугує абз. "а" пп. 4.3.32 Закону про доходи, що дозволяє не включати до доходу фізособи суми страхових виплат, страхового відшкодування, одержані нею від страховика-резидента за договором страхування здоров'я.

Не буде тут і соціальних внесків. Адже дана виплата до зарплати не має жодного відношення, й до того ж податком з доходів не обкладається.

Увага!Страхові виплати за договором ДМС не обкладають податком з доходів і соцвнесками (якщо є підтвердні документи).

Але не забувайте: факт настання страхового випадку має бути належним чином підтверджений. Інакше не лише оподаткування не уникнути, але навіть і виплати не одержати. Якими документами варто запастися, щоб не утримувати податку з доходів, підкаже п. 2.1 Порядку № 126.

Крім того. у спільному листі роз'ясненні Держфінпослуг і ДПАУ від30.03.04 р. № 1376/07-5, № 2988/5/17-3216 вказують на те, які саме підтвердні документи повинна одержати страхова компанія (як податковий агент) від медустанови або від самої застрахованої особи. Читаємо: "...при виплаті страхового відшкодування за певну кількість днів непрацездатності необхідним документом для підтвердження нанесення шкоди страхувальнику буде листок непрацездатності; при безпосередній оплаті страховиком медичних витрат медичним закладам — рахунки цих закладів; при відшкодуванні страхувальнику медичних витрат, зазнаних страхувальником самостійно, — розрахункові документи (квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери тощо)".

А на завершення хочемо сказати: незалежно від того, застраховане ваше здоров'я чи ні, бажаємо вам ніколи не хворіти!

Список використаних нормативно-правових актів:
1. Закон про страхування — Закон України "Про страхування" від 07.03.96 р. № 85/96-ВР.
2. Закон про доходи — Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.03 p. № 889-IV.
3. Закон про прибуток— Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.
4. Інструкція зі статистики зарплати — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.04р. № 5.
5. Порядок № 12 6— Порядок застосування підпунктів 4.3.32—4.3.33 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, одержаних платником податків за договорами страхування, затверджений розпорядженням Держфінпослуг України від 18.11.03р. № 126.

Наталія Харитонова