Анализ финансовой отчетности

Як правильно збільшити статутний капітал ТОВ

Здавалося б, що тут незрозумілого: прийняли рішення збільшити статутний капітал (далі— СК), внесли гроші і все. Але ні, насправді цей процес може виявитися складнішим. А заковика, яка цілком здатна призвести ще й до проблем з податковою, криється саме в процедурі збільшення: коли спочатку вносять гроші, а потім реєструють зміни у статуті. Як наслідок — звинувачення у заниженні валового доходу. Чи праві тут податківці? Давайте розберемося разом. Але спершу подивимося...

...коли можна збільшити статутний капітал
Так-так, оскільки не завжди наше бажання збігається з можливостями. Тому перед тим, як прийняти рішення про збільшення СК, товариству з обмеженою відповідальністю (далі— ТОВ) необхідно переконатися, що всі учасники зробили свої вклади у повному обсязі. Інакше збільшувати СК не можна (ч. 6 ст. 144Цивільного кодексу України, далі— ЦКУ). Те саме стосується й акціонерних товариств (далі — AT): відкрита підписка на акції (читай — збільшення СК) їм дозволена лише після повної оплати СК(ч. 2ст. 155 ЦКУ).

Іншими словами, і ТОВ, і AT спочатку повинні повністю сформувати заявлений у статуті СК (не нижче розміру, встановленого законом), а потім братися за його збільшення.

Сказане, на наш погляд, повною мірою стосується і приватних підприємств. Незважаючи нате що для них прямої заборони нема. Щоправда, останні можуть похвалитися більшою свободою щодо розміру і порядку формування статутного фонду, урегулювавши ці питання своїм статутом. А зараз добре було б знати...

...коли збільшувати статутний капітал обов'язково
Суворо до цього ніхто не зобов'язує, однак випадки, коли збільшення все ж знадобиться, є. Зокрема, вони можуть виникнути у ТОВ, товариства з додатковою відповідальністю (далі — ТДВ). Так, додаткові внески, а отже, і збільшення СК потрібні, коли після завершення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів ТОВ (ТДВ) буде менше СК. Хоча внесення додаткових вкладів у СК тут не рятує. І, найімовірніше, під ними слід розуміти не вклади до СК як такі, а додаткові внески у значенні, наведеному в ст. 51 Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. № 1576-ХІІ (далі — Закон про госптовариства), тобто звичайну фіндопомогу (ч.4ст. 144ЦКУ). Інший привід. Якщо учасник виходить з ТОВ, СК підлягає зменшенню, але цього можна уникнути, якщо внести додаткові вклади, тобто фактично збільшити СК.

Скажемо декілька слів про залік з додаткового вкладу до СК. Наприклад, коли у засновника є право вимоги до свого ТОВ, що ґрунтується на договорі позики, а з іншого боку, він прийняв рішення збільшити СК і зобов'язаний внести в нього додвклад. У результаті тут можна було б провести залік зустрічних однорідних вимог. Однак вважаємо, що залік тут здійснити не можна, оскільки це прямо забороняє ч. 2 ст. 144 ЦКУ: "Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внести вклад до статутного капіталу товариства, утому числі шляхом заліку вимог до товариства". Утім, є й інша точка зору.

Так, Держкомпідприємництва вважає, що дана норма поширюється лише на випадки, коли вносяться початкові вклади до СК при його формуванні. А додвкладів при збільшенні СК вона не стосується (лист від 18.03.05 р. № 1768). У свою чергу, ми з цим не згодні, тому що ч. 2 ст. 144 ЦКУ не містить будь-яких винятків.

Порядок збільшення статутного капіталу
Правильно робити так. Загальні збори учасників приймають рішення про збільшення СК і про внесення змін до статуту (у зв'язку зі збільшенням СК), яке оформлюють протоколом. У ньому також зазначають розмір суми, на яку СК стане більшим, і за рахунок чого його поповнять: грошей та/або майна (рухомого та/або нерухомого). Підписи учасників на протоколі завіряють нотаріально (ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців" від 15.03.03 р. № 755-IV, далі — Закон про держреєстрацію).

Потім для внесення змін до статуту держреєстратору потрібно подати такі документи:
— заповнену реєстраційну картку;
— примірник оригіналу або нотаріально завірену копію рішення протоколу загальних зборів;
— оригінал статуту з відміткою про його держреєстрацію;
— два примірники змін до статуту у вигляді додатків або два примірники статуту в новій редакції;
— документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за держреєстрацію змін.

У строк, що не перевищує 3-х робочих днів із дня надання цих документів, держреєстратор повинен зареєструвати зміни у статуті у зв'язку зі збільшенням СК. Після цього учасникам можна вносити гроші та/або передавати майно, призначене для поповнення СК.

Це класична схема. Але іноді учасникам нема коли вносити зміни до статуту, а гроші підприємству потрібні вкрай. У результаті спочатку вносять гроші, а реєстрація йде потім. Саме про це ми говорили на початку. Виникає питання: чи реально без негативних наслідків фактично збільшити СК, а потім провести держреєстрацію змін у статуті?

Так, але за двох умов: перша — є протокол загальних зборів ТО В про збільшення СК і про внесення поправок до статуту, друга — в межах одного звітного періоду перераховано гроші до СК і проведено держреєстрацію змін у статуті. Ідеально, коли вона зроблена протягом 5 днів із дня прийняття рішення загальними зборами, як того вимагає ст. 5 Закону про госптовариства. Утім, якщо даний строк порушено, санкцій за це немає, головне — укластися в один звітний період— квартал, щоб не було ані найменшого приводу для збільшення валового доходу.

Адже без держреєстрації нового розміру СК податкова у разі перевірки майже напевно вважатиме отриману суму безповоротною фіндопомогою. Це, нагадаємо, сума, передана платнику податків за договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації або повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких договорів (п. 1.22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"у редакції від22.05.97 р. №283/ 97- В R далі — Закон про прибуток).

Чи буде податкова тут права? На перший погляд здається, так. Тому що начебто немає підстав визнати гроші вкладом до СК. Адже за ст. 16 Закону про госптовариства, рішення товариства про зміну СК набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. Тобто з дня їх держреєстрації у статуті. А якщо рішення власників не набрало чинності, на що спертися?

Насправді ж підстав для збільшення валового доходу немає.

По-перше, є рішення власників ТОВ про збільшення СК (нехай поки і не набрало чинності), згідно з яким гроші призначено саме для внесення у якості додаткового вкладу у СК, а не для якого-небудь подарунка.

По-друге, є платіжний документ (платіжне доручення), де у призначенні платежу написано приблизно так: "Додатковий вклад до статутного капіталу ТОВ "Позитив".

І, нарешті, по-третє, ці гроші — не що інше, як пряма інвестиція: госпоперація, що передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юрособи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юрособою (пп. 1.28.2 Закону про прибуток). Ну а коли є обмін, значить, йдеться про компенсацію вартості корпоративних прав. Це, до речі, підтверджує і сама ДПАУ у листі від 24.01.07 р. №666/6/16-1515-26, а також Комітет ВР України з питань фінансів і банківської діяльності (лист від 12.12.05 р. № 06-10/10-1232). До того ж у пп. 4.2.5 Закону про прибуток чітко прописано, що суми коштів, які надходять платнику податків у вигляді прямих інвестицій у корпоративні права, їм емітовані, не включають до валового доходу.

Зрозуміло, зовсім інша справа, коли рішення власників про збільшення СК узагалі немає. І до того ж пройшло, припустимо, півроку, а в статуті ТОВ фігурує розмір СК такий самий, як і був при його створенні, навіть без натяку нате, що його нібито давно збільшено. Тоді сказати, що отримані гроші — це додвклад до СК, язик не повернеться. Так: мабуть, за платіжкою гроші призначені для СК, але де рішення власників і поправки до статуту? Ще буває, що гроші вносять на збільшення статутного фонду, у той час я к за статутом приватного підприємства цей фонд узагалі не створено. Уявляється, що в подібних ситуаціях буде дуже складно, майже неможливо, законно уникнути донарахувань і штрафів. До речі, судова практика з цього питання вельми цікава.

Про що говорять судові рішення
Однією з перших була постанова Вищого господарського суду України (далі-ВГСУ) від 18.12.2000 р. № 04-1/ 11 -21/183, яка виявилася не на користь платника податків.

Головним чином через те, що, судячи з документа, у приватного підприємства взагалі не був створений статутний фонд, а гроші начебто призначалися для його збільшення.

Потім пішла низка сприятливих судових рішень: постанови ВГСУ від 13.04.05 р. № 23/106-04-3535, від 21.09.04 р. № 9/325-03. У цих справах спори закінчилися на користь платників податків.

На особливу увагу заслуговує ухвала Вищого адміністративного суду України (далі — ВАСУ) від 06.12.06 р. Почалося все з того, що якесь підприємство одержало від свого засновника-юрособи кругленьку суму грошей як вклад до СК.

Однак податкова інспекція вирішила, що ці гроші не що інше, як безповоротна фіндопомога. У результаті підприємство одержало комплект податкових повідомлень-рішень, які воно негайно оскаржило в госпсуді. Обласний госпсуд, так само як і апеляційний, вирішили справу на користь підприємства. Тому податкова інспекція подала касаційну скаргу до ВАСУ.

Аргументу неї, виходячи з судового рішення, був один: вклад було зроблено до того, як рішення власників про збільшення СК набрало чинності. Начебто він вагомий, так? Але ВАСУ з цього приводу мав іншу думку: "Проте, суд касаційної інстанції відхиляє такі доводи, беручи до уваги те, що у відповідності із законодавством для здійснення державної реєстрації змін розміру статутного фонду необхідно перерахувати кошти до статутного фонду". Що він мав на увазі? Одразу незрозуміло. Ані Закон про держреєстрацію, ані жодний інший нормативний акт подібних вимог не висувають. Є вимога, за якою учасники ТОВ сплачують не менше 50% суми своїх внесків лише при держреєстрації товариства і до самого факту його держреєстрації (ч. З ст. 144 ЦКУ). А спір, очевидно, стосується збільшення СК.

Але ситуація проясняється, якщо взяти до уваги ч. 1 ст. 7 Закону про госптовариства, де сказано, що зміни до установчих документів товариства, які вносять до держреєстру, підлягають держреєстрації за тими самими правилами, які встановлені для держреєстрації товариства. Тобто, якщо при держреєстрації товариства держреєстратору надають документ про внесення вкладу до СК, то і при держреєстрації змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням СК, його теж подають. Тому спочатку йде вклад, а слідом держреєстрація поправок. Що ж, логіка зрозуміла. Утім, це лише наше припущення, що вона була саме такою.

Також дуже суттєво, знову-таки, судячи зданого визначення, те, що в тому випадку мав місце обмін додаткового вкладу на корпоративні права. Саме той виняток, про який ми трохи раніше говорили. Ну а коли так, то жодної безповоротної фіндопомоги немає, оскільки є компенсація у вигляді корправ.

Результат розгляду даної справи справедливий: касаційну скаргу податкової інспекції ВАСУ залишив без задоволення, а рішення обласного і постанову апеляційного госпсуду — без змін.

Якщо податкова не скористалася правом на оскарження до Верховного Суду України, можна сказати, що ця справа закінчилася для підприємства благополучно. Але і вона не виникла б, якби збільшення СК пройшло за схемою: рішення власників про збільшення СК — держреєстрація змін до статуту — фактичне передання вкладу до СК.

Таким чином, у ТОВ при збільшенні СК є два варіанти: зробити все правильно та спокійно себе почувати або діяти на свій страх і ризик, але при цьому бути готовим доводити свою правоту в суді.
Юрій Хілінський