Анализ финансовой отчетности

Як обліковують кондиціонери та вентилятори

Торговець віялами
Приніс в'язанку вітру —
Ну і спека.
Мацуо Басьо
Морозива чи охолодженого соку?.. Ось про що думаєш у спекотний день. І яке щастя — прийти в прохолодний офіс, обладнаний кондиціонерами, або просто сісти біля вентилятора, що створює вітерець. Про те, як обліковувати названі прилади, й піде мова нижче. Не примха, а обов'язок Перш за все зазначимо: створити прохолоду у службовому приміщенні — це не якась там поступка від керівництва своїм підлеглим, це його прямий обов'язок. Річ у тім, що у ст. 13 Закону про охорону праці записано:роботодавець зобов'язаний створити на робочих місцях в кожному структурному підрозділі свого підприємства умови праці відповідно до нормативно-правових актів. А згідно зі ст. 27 цього Закону нормативно-правові акти з охорони праці — це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання. Тож давайте розберемося, що ж таке умови праці і якими вони повинні бути.

У Гігієнічній класифікації праці знаходимо: умови праці — це"сукупність факторів трудового процесу і виробничого середовища, у якому здійснюється діяльність людини". Вони бувають оптимальними, допустимими і навіть шкідливими.

Один із факторів, що впливає на умови праці, — мікроклімат. Його характеризує ціла група показників: температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплового (інфрачервоного) випромінення, температура поверхонь. Для оптимальних та допустимих умов праці встановлено свої показники мікроклімату. Іх можна знайти у Санітарних нормах мікроклімату виробничих приміщень. Зауважимо: під останніми розуміють замкнутий простір, де здійснюється трудова діяльність людей. Тобто до них належить будь-який офіс. Погляньте, як Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень розділяють умови мікроклімату:

оптимальні—які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують нормальний тепловий стан організму без активізації механізмів терморегуляції. Вони гарантують відчуття теплового комфорту та створюють передумови для високого рівня працездатності;

допустимі— — поєднання параметрів мікроклімату, що при тривалому та систематичному впливі на людину можуть викликати зміни теплового стану організму, котрі швидко минають і нормалізуються, та супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції в межах фізіологічної адаптації. В цей час не виникає ушкоджень або порушень стану здоров'я, але іноді спостерігають дискомфортні тепловідчуття, погіршення самопочуття та зниження працездатності.

Іншими словами, оптимальні умови мікроклімату— це ідеал. їх слід дотримуватися на усіх постійних робочих місцях, де це можливо. Допустимі умови ще називають стерпними. Вони діють у випадках, коли на робочих місцях не можна забезпечити оптимальні величини мікроклімату згідно з технологічними вимогами виробництва, через технічну недосяжність та економічно обґрунтовану недоцільність (пп. 1.2.1 Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень).

У теплу пору року (тобто період, який характеризується середньодобовою температурою зовнішнього середовища вище +10° С) на здоров'я та самопочуття працівників найбільше впливає такий фізичний фактор мікроклімату, як температура повітря у приміщенні. У таблиці 1 на стор. 7 ми навели оптимальні та допустимі величини температури повітря у виробничих приміщеннях у теплу пору року, встановлені Санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень.

Отже, якщо температурний режим у вашому робочому приміщенні не вписується у наведені вище показники, саме час придбати кондиціонер або вентилятор.

Дехто заперечить: вентилятор не знижує температуру повітря. Дійсно. Однак він забезпечує відчуття теплового комфорту. А він залежить не лише від температури зовнішнього середовища, а й від особливості терморегуляції тіла людини, скажімо, під дією вітру. А значить, використання вентиляторів — одна з умов створення оптимальних умов мікроклімату.

Перед тим як купувати нове устаткування, ми радимо скласти акт, де зазначити, щоденна температура повітря перевищує допустимі за Санітарними нормами мікроклімату показники. З огляду на спеку, яка стоїть цього літа, зробити заміри можна в будь-який день! Форма цього документа нормативно не затверджена, тому цілком допустима довільна. Його зразок наведено вище. Підписують акт представники служби нагляду за охороною праці, а завіряє — керівник.

При придбанні кондиціонера врахуйте ще такий нюанс. Монтаж систем вентиляції і кондиціонування повітря включено до Переліку видів робіт провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення не сучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), доданого до Ліцензійних умов на будівельну діяльність, — код 3.03.04. І вони підлягають ліцензуванню згідно з п. ЗО ст. 9 Закону про ліцензування. Отже, самостійно облаштовувати кондиціонерами свої приміщення можуть лише ті, хто має дозвіл. Решті слід звертатися до організацій, які спеціалізуються на проведенні таких робіт. Нагадаємо, за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення провадження діяльності без ліцензії карається штрафом від 20 до 40 НМДГ (від 340 до 680 грн).

Податковий облік
Спершу — податок на прибуток. Про беззаперечну причетність кондиціонерів і вентиляторів до госпдіяльності підприємства ми уже говорили вище: вони потрібні для створення належного мікроклімату на робочих місцях, тобто для охорони праці.

Аналогічний висновок робимо і з Постанови про охорону праці. Нагадаємо, вона містить Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат (далі — ВВ). А в його п. 1, серед іншого, читаємо: "Приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці щодо: ...установок для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих місцях... установок для нагрівання (охолодження) повітря виробничих, адміністративних та інших приміщень".

Тому новопридбані кондиціонери та вентилятори у податковому обліку:
— амортизують як об'єкти основних фондів (далі — ОФ)
— їх вартість включають до ВВ у складі витрат на придбання товарів, робіт та послуг (на підставі пп. 5.2.1 Закону про прибуток);
— обліковують як витрати на ремонт (пп. 8.7.1 або пп. 8.8.1 Закону про прибуток).

Нижче ми розберемося з кожним випадком.

Згідно з пп. 8.2.1 Закону про прибуток ОФ — матцінності, призначені для використання у госпдіяльності підприємства більше 365 календарних днів із дати введення в експлуатацію та вартість яких перевищує 1000 грн і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом. Практично кожен кондиціонер чи вентилятор служить flQBiue року. Однак не усі вони дорожчі за 1000 грн. І якщо є підстави вважати це устаткування окремим об'єктом обліку, а не складовою частиною будівлі, що оснащена центральною системою кондиціонування та (або) вентиляції, то їх класифікують:
1) як податкову малоцінку— якщо їх вартість менша за 1000 грн (без ПДВ, якщо підприємство — платник цього податку). Як правило, в цю групу потрапляють усі побутові вентилятори і віконні кондиціонери. їх вартість включають у ВВ:
— за першою подією (оплатою або надходженням на підприємство), якщо продавець — звичайний платник податку на прибуток за ставкою 25%;
— тільки при оприбуткуванні, якщо постачальник— нерезидент, платник єдиного чи фіксованого податку, звільнений від сплати податку на прибуток або сплачує його за ставкою, нижчою за 25% (крім страховиків).

ВВ відображаємо у рядку 04.1 декларації з податку на прибуток. А ось те малоцінне устаткування, що придбали і не ввели в експлуатацію в тому ж звітному періоді, бере участь у перерахунку приросту (убутку) запасів за п. 5.9 Закону про прибуток;

2) як повноцінний об'єкт у складі групи 2 ОФ — коли вартість устаткування перевищує 1000 грн. Це, скажімо, мобільні кондиціонери, кондиціонери колонної спліт-системи, настінні спліт-системи (тут ми не говоримо про промислові системи вентиляції і кондиціонування приміщення, які знаходяться у цехах, ангарах, на великих торгових площах та в інших будівлях і спорудах). Нагадаємо, їх амортизують за квартальною ставкою:
10%— якщо кондиціонер новий (не був в експлуатації до 01.01.04 р.);
6,25% —у тому разі, коли він був в експлуатації у продавця або інших власників станом на 01.01.04 р.

Звернемо вашу увагу ось на що. Витрати на встановлення додають до вартості кондиціонера і включають до ВВ разом із вартістю самого обладнання або амортизують. Останнє пов'язано з тим, що за пп. 8.4.1 Закону про прибуток при придбанні ОФ балансову вартість відповідної групи збільшують "на суму вартості їх придбання, з урахуванням транспортних і страхових платежів, а також інших витрат, понесених у зв'язку з таким придбанням, без урахування сплаченого податку на додану вартість, у разі коли платник податку на прибуток підприємств зареєстрований платником податку на додану вартість (виділено авт. — І. Л.)".

3) як складову витрат на поліпшення приміщення. Цей варіант податкового обліку застосовується тоді, коли у ремонтний кошторис на поліпшення чи модернізацію офісу входить, утому числі, обладнання його системою кондиціонування. Якщо ремонтують власні приміщення, тоді на підставі пп. 8.7.1 Закону про прибуток ремонтні витрати у сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп ОФ на початок звітного року, заносять до ВВ. Решту ж розподіляють пропорційно фактично понесеним витратам на поліпшення ОФ груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів ОФ групи 1 та збільшують балансову вартість ОФ відповідних груп чи окремих об'єктів групи 1 на початок розрахункового кварталу5.

При поліпшенні орендованого офісу за пп. 8.8.2 Закону про прибуток витрати у розмірі 10% сукупної балансової вартості всіх груп на початок звітного року потрапляють у валові. А на залишок (за умови, що у договорі оперативної оренди передбачено зобов'язання або дозвіл на це) створюють новий об'єкт ОФ групи 1.

І коротко про ПДВ. Згідно з пп. 7.4.1 Закону про ПДВ підприємства — платники ПДВ, купуючи кондиціонер чи вентилятор мають змогу відобразити податковий кредит за умови, що використовуватимуть їх в оподатковуваних операціях. А друга вимога цього підпункту — застосування їх у межах госпдіяльності — як ми вже з'ясували, виконується. Щодо купленого у вітчизняних продавців устаткування податковий кредит відображають за першою подією — оплата або оприбуткування — незалежно від їх статусу як платників податку за наявності податкової накладної.

Бухгалтерський облік
Згідно з п. 8 П(С)БО 7 "Основні засоби" в первісну вартість кондиціонерів та вентиляторів включають не тільки суми, сплачені постачальникам (без непрямих податків, що не відшкодовуються підприємству), а й витрати на їх транспортування, установку, монтаж, налагодження, інші витрати на доведення їх до стану, у якому вони придатні для використання.

В бухобліку вентилятори та кондиціонери можуть відносити до:
1) малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА, pax. 1А2) — якщо їх вартість не перевищує вартісну межу, визначену підприємством для цих предметів у наказі про облікову політику. їх амортизацію нараховують:
— прямолінійним або виробничим методом (з місяця, наступного за місяцем введення їх в експлуатацію);
— методом 100-відсоткового списання амортизованої вартості в першому місяці використання;
— методом списання 50% амортизованої вартості МНМА в першому місяці його використання, а решти — у місяці списання з балансу;

2) основних засобів (на субрах. 104"Машини та обладнання" — кондиціонери, субрах. 106 "Інструменти, прилади та інвентар" — вентилятори) — утому разі, коли їх ціна більша за поріг для МНМА. Амортизацію 03 нараховують одним із шести методів, дозволених у п. 25 П(С)БО7 "Основні засоби", обраним в організації.

Якщо підприємство має підстави вважати обладнання будівлі системою кондиціонування та вентиляції її ремонтом, то звертаються до однієї з норм:
— п. 14 П(С)БО 7 "Основні засоби", де зазначено, що при поліпшенні об'єкта (у нас — модернізації власного приміщення) первісну вартість 03 збільшують на суму понесених витрат;
— п. 8 П(С)БО 14 "Оренда", звідки дізнаємося, що затрати орендаря на поліпшення (у т. ч. модернізацію) об'єкта 03, що знаходиться в операційній оренді, відображаються як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (на субрах. 153).

Приклад
Оскільки температура повітря в офісі перевищувала допустимі межі, ТОВ"Морозко", платник ПДВ,у травні придбало у звичайного платника податку на прибуток за ставкою 25%:
— кондиціонер вартістю2400 грн (ут. ч. ПДВ—400 грн);
— вентилятор за 150 грн (у т. ч. ПДВ — 25 грн). Вартісна межа для МНМА на підприємстві — 500 грн.

У травні вентилятор було введено в експлуатацію. За наказом про облікову політику його амортизація нараховується у 100-відсотковому розмірі у місяці введення в експлуатацію, а ліквідаційну вартість прийняли за нуль. У червні окремо було оплачено та отримано послуги з монтажу кондиціонера в сумі 600 грн (у т.ч. ПДВ — 100 грн), незабаром устаткування почали використовувати. У таблиці 2 ми показали, як в обліку відображають описані операції.Список використаних нормативно-правових актів:
1. Закон про охорону праці — Закон України "Про охорону праці" від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ.
2. Закон про прибуток — Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.
3. Закон про ПДВ — Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.
4. Закон про ліцензування — Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. №1775-111.
5. Постанова про охорону праці — постанова КМУ "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат" від 27.06.03 р. №. 994.
6. Ліцензійні умови на будівельну діяльність — Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.09.01 р. № 112/182.
7. Гігієнічна класифікація праці — Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я від 27.12.01 р. №528.
8. Санітарні норми мікроклімату — Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 р. №42.
Інна Лісна