Анализ финансовой отчетности

Оформлюємо купівлю сільгосптехніки у складчину

У нас колективне сільгосппідприємство, і ми збираємося придбати комбайн. Але оскільки його покупка влетить нам у копійчину, є ідея скооперуватися з фермерським господарством. Тобто скинутися на машину порівну і потім разом її використовувати. Як усе це юридично грамотно оформити? Ось вам реальна ситуація із життя. Звичайно, вона може відрізнятися як за складом дійових осіб, так і за видом техніки. Але мета у сторін за суттю одна:купити сільгосптехніку у складчину і разом її експлуатувати. На цю актуальну тему ми сьогодні й поговоримо.

Розглянемо різні варіанти оформлення. До речі, їх не так уже й багато, а тих, що підходять,— ще менше. Але насамперед умовимося, що під сільгосппідприємствами ми матимемо на увазі колективні сільгосппідприємства, фермерські господарства та інші організаційно-правові форми, у яких юрособи ведуть діяльність у галузі сільського господарства. Отже...

1. "Мінімум документів"
Може здатися, що найкраще двом сільгосппідприємствам скластися і купити бажану техніку, не обтяжуючи свої відносини договірною формою. Але це лише на перший погляд просто: сторони неминуче зіткнуться з проблемними питаннями, пов'язаними з оприбуткуванням сільгосптехніки, з її спільним використанням і розподілом між собою у разі потреби і, нарешті, з амортизацією витрат на таку техніку. А кому з покупців продавець повинен видати податкову накладну? Теж незрозуміло. Взагалі цей шлях явно не для двох юросіб на загальній системі оподаткування.

Подолати його до снаги хіба що двом підприємцям-єдинникам. Однак їм потрібно оформляти договір за-купівлі-продажу (або інший правовстановлюючий документ) на обох, щоб за документами було видно, що вони співвласники. Доцільно також домовитися між собою і письмово закріпити, які в якій черговості накупленій сільгосптехніці вони працюватимуть у полі. А ще підприємцям варто намотати на вус: якщо правовстановлюючий документ складено лише на одного, то на нього на підставі нотаріально завіреної згоди співвласників інспекція Держтехнагляду зареєструє сільгосптехніку. Щоправда, у свідоцтві про реєстрацію машини в графі "Особливі відмітки" запишуть: "Без права відчуження".

Цитата
"Зі згоди співвласників може бути зроблено запис "Має право керувати (прізвище, ім'я, по батькові). Запис скріплюється печаткою інспекції" (п. 2.3 Правил держреєстрації).

Не варто оминати увагою і таку важливу деталь. Якщо у договорі купівлі-продажу або іншому правовстановлюючому документі не позначено частки компаньйонів у придбаній сільгосптехніці, отже, вона їм належить на праві спільної сумісної власності (ч. 1 ст. 368 ЦКУ). Тому вони можуть розпоряджатися нею лише за взаємною згодою (або спеціально уповноважити на це одну зі сторін).

Якщо ж у них раптом виникають розбіжності, то краще самостійно нічого не розпочинати, оскільки за позовом одного з власників дану угоду суд вправі визнати недійсною. Щоб у подібному випадку, скажімо, продати сільгосптехніку, одному з них спершу треба виділити в натурі свою частку в загальному спільному майні. Але ми маємо справу із сільгосптехнікою, яка найчастіше неподільна, тобто її не можна розділити так, щоб вона не втратила свого цільового призначення. Наприклад, спробуйте завести комбайн без двигуна або попрацювати на тракторі без гусениць. З неподільним майном вихід один —за згодою співвласника виплатити (надати) йому компенсацію за його частку (ч. 2 ст. 364 ЦКУ). А якщо він не бажає продавати сільгосптехніку і не погоджується на компенсацію за свою частку, що ж, залишається "ділити" спільне сумісне майно через суд.

У підсумку, як бачите, навіть підприємцям варто знайти більш вдалий варіант, щоб урегулювати всі названі нами нюанси. Про юросіб ми взагалі мовчимо: мінімум документального оформлення відносин щодо спільної покупки сільгосптехніки на початку створить сільгосп-підприємствам-партнерам безліч клопоту надалі. Тому цей варіант не найбільш слушний, адже кому хочеться потім виправляти ситуацію?

2. "Договір про спільну діяльність"
Саме він допоможе сільгосппідприємствам, та й підприємцям також, зробити все як слід.Інакше кажучи, він буде міцною основою для відносин між сторонами, що бажають разом придбати сільгосптехніку. Тому зараз вся увага йому.

Назвавши так цей варіант, ми визначили договірний тип відносин, а конкретно нас цікавить договір простого товариства, що є різновидом договорів про спільну діяльність, так само як договір купівлі-продажу — різновидом договорів про передачу майна у власність.

Не лякайтеся, договір простого товариства не зобов'язує його учасників створювати нову юрособу. Зовсім навпаки — йдеться про об'єднання їх внесків для досягнення поставленої перед собою мети (ст. 1132 ЦКУ). Саме це нам і потрібно: скинутися, купити сільгосптехніку і її експлуатувати.

Так що перший крок — підготувати й укласти договір простого товариства. Крім мети, заради котрої сторони об'єднують свої внески (гроші), у цьому договорі їм доцільно передбачити:
— скільки грошей вносить кожна з них і яким способом (готівкою, безготівкою);
— хто вестиме податковий і бухгалтерський облік за договором, і хто представлятиме сторони у відносинах з третіми особами, у тому числі щодо купівлі сільгосптехніки (є сенс, щоб обліком і представництвом займалася одна й та сама сторона);
— правовий режим майна (за ЦКУ майно, створене або придбане в рамках спільної діяльності, знаходиться у спільній частковій власності сторін договору) і розміри часток у ньому кожної сторони;
— права та обов'язки сторін, у тому числі щодо утримання спільного майна (читай: сільгосптехніки);
— порядок використання спільного майна, положення про його страхування і ризик випадкової загибелі, псування чи пошкодження, зокрема, на кого його буде покладено;
— порядок покриття витрат і збитків, а також розподілу прибутку від спільної діяльності (зазвичай його розподіляють пропорційно розміру часток у спільному майні);
— строк дії договору та умови його припинення;
— порядок розподілу майна, придбаного за час спільної діяльності.

Розробляючи договір простого товариства, ви можете взяти за основу зразок, опублікований у газеті "все про бухгалтерський облік"за 2007 ріку № 23 на стор. 108. Договір простого товариства укладають у простій письмовій формі, але за бажанням сторони можуть його посвідчити нотаріально.

Другий крок— після укладення договору його необхідно поставити на обліку тому податковому органі, де перебуває на обліку сторона договору, на яку покладено обов'язок вести податковий і бухгалтерський облік. Для цього до податкової подають заяву за формою 1-ОПП і завірену сторонами копію договору простого товариства (пп .4.12.2Порядку № 80).

Третій крок — обрати банк і відкрити в ньому поточний рахунок для забезпечення спільної діяльності. Щоб це зробити, до банку подають такі документи (п. 4.1 Інструкції №492):
— заяву про відкриття рахунка, підписану учасником, уповноваженим за договором;
— нотаріально завірену копію договору простого товариства;
— рішення учасників договору про визначення осіб, яким надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за таким рахунком, оформлене у вигляді довіреності;
— картку зі зразками підписів і відбитку печатки, завірену нотаріально (у ній зазначають зразки підписів осіб, які мають право розпоряджатися цим рахунком, і проставляють відбиток печатки того учасника договору, якому за довіреністю від інших учасників надано право розпорядчого підпису);
— копію документа, що підтверджує взяття договору на облік податковою інспекцією, завірену цією самою податковою, нотаріально або уповноваженим працівником банку.

Про відкриття рахунка банк робить відмітку на титульній сторінці договору простого товариства.

Четвертий крок— купівля сільгосптехніки. Учасник, уповноважений представляти інтереси за договором простого товариства перед третіми особами, укладає договір купівлі-продажу комбайна, трактора або іншої техніки. Він же її оприбутковує і ставить на баланс.

НЕ ЗАБУДЬТЕ
Протягом 10діб після придбання, митного оформлення (або тимчасового ввезення на територію України) слід зареєструвати сільгосптехнику в інспекції Держтехнагляду. Для цього подають заяву й один із документів, перелічених у п. 2.2 Правил держреєстрації (рахунок-фактура, договір купівлі-продажу, міни, дарування тощо). Якщо техніка вже була зареєстрована в інспекції, то додатково надають свідоцтво про реєстрацію з відміткою про зняття її з обліку попереднім власником.

Після реєстрації сільгосптехніки сторони договору простого товариства можуть її вільно використовувати відповідно до домовленості між собою.

Вважаємо, що даний варіант оптимальний. Кожна зі сторін (співвласників) знає свої права та обов'язки, а також права та обов'язки свого партнера. Вирішується питання з веденням податкового і бухгалтерського обліку, а головне — одразу відомий розмір частки у спільному майні, яким є придбана техніка і доходи, отримані від її експлуатації.

Ну а якщо коли-небудь захочеться розділити нажите, винаходити формулу для цього не доведеться. Усе буде зафіксовано в договорі. Адже все майно належить його сторонам на праві спільної часткової власності. А це означає, що вони вправі його розділити пропорційно до розмірів своїх часток. Якщо ж майно неподільне — наприклад, той самий комбайн, —тоді одна зі сторін виплачує іншій компенсацію вартості її частки в ньому.

3. Фінлізинг + викуп
Ця схема працює втому випадку, якщо вам не підходить варіант зі спільною діяльністю або, припустимо, складно знайти для неї партнера.

За договором фінлізингу лізингодавець придбаває майно у власність у продавця і передає його в користування лізингоодержувачу на строк не менше одного року за плату (ч. 2 ст. 1 Закону про фінлізинг).

Узявши сільгосптехніку в лізинг, не доведеться одразу розлучатися з величезною сумою грошей, як при купівлі. Натомість треба бути готовим щомісяця відраховувати лізинговий платіж, до якого у тому числі входить сума, що відшкодовує частину вартості предмета лізингу.

Плюси фінлізингу: сервісне обслуговування техніки, надання підмінної техніки (якщо вийшла з ладу та, що передана в лізинг), покладення ризику випадкового знищення або псування техніки налізингодавця. Але основна перевага — після закінчення строку фінлізингу сільгосптехніку, як правило, можна викупити за залишковою вартістю. А її розмір часто-густо залежить від розміру лізингових платежів: чим він вищий, тим нижча залишкова вартість, і навпаки — чим нижчий розмір лізингового платежу, тим вища залишкова вартість. Тому, укладаючи договір фінлізингу, важливо врахувати його істотні умови.

Для довідки
Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону про фінлізинг до істотних умов договору відносять:
— предмет лізингу (у нашій ситуації — сільгосптехніка);
— розмір лізингових платежів (вони складаються із суми, що відшкодовує частину вартості предмета лізингу, винагороди лізингодавцю за отримане в лізинг майно, компенсації вартості за кредитом, інших витрат лізингодавця, пов'язаних з виконанням договору фінлізингу);
— інші умови, що підлягають узгодженню за заявою хоча б однієї зі сторін.

До договору фінлізингу ще доцільно включити умови про: порядок приймання-передачі майна, його страхування (хто зі сторін це робить), ризик випадкової загибелі (хто зі сторін його несе), а також проте, на яких умовах лізингоодержувач може викупити сільгосптехніку за договором купівлі-продажу після закінчення строку договору фінлізингу та/або під час його дії. Тому що це у нас — головна ціль.

Резюмуємо: купити сільгосптехніку у складчину, щоб надалі разом із партнером її використовувати, найоптимальніше за допомогою договору простого товариства. Адже краще всі питання залагодити відразу, ніж потім вирішувати юридичні головоломки.

Список використаних нормативно-правових актів:
1. ЦКУ — Цивільний кодекс України.
2. Закон про фінлізинг — Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.97 р. №723/97-ВР.
3. Правила держреєстрації— Правила державної реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 11.06.04 р. № 221.
Юрій Хілінський