Анализ финансовой отчетности

Системи оподаткування в аграрному секторі

У нашому матеріалі"Особливі форми господарювання на селі:які вони",опублікованому в газеті "Все про бухгалтерський облік" №37за 2007 p.,ви прочитали про те,які організаційно-правові форми наше законодавство передбачає для сільгоспвиробників. Зараз давайте з'ясуємо, які системи оподаткування вони можуть застосовувати. ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Щоб опинитися на загальній системі оподаткування, не треба докладати жодних зусиль — будь-яке ново-створене підприємство, у тому числі й аграрне, автоматично стає на загально Системні рейки. Такому господарству доведеться сплачувати близько двох десятків податків, зборів, обов'язкових платежів та внесків до різноманітних соцфондів (детальніше про це — наприкінці розділу). Вичерпний їх перелік містять ст. ст. 14 та 15 Закону про систему оподаткування.

Але тонути у цьому морі податків вас ніхто не примушує — адже вітчизняне законодавство дає аграріям можливість розраховуватися з бюджетом легшим шляхом. Просто поповніть лави платників єдиного або фіксованого сільськогосподарського податку. Ось про них ми далі й поговоримо.

Єдиний податок
Хто може бути єдинником? Будь-які юридичні особи, у яких середньооблікова чисельність працівників за рік не більше 50 осіб і обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн грн (ст. 1 Указу про єдиний податок).

Підприємству, яке хоче відчути на собі всі плюси життя на цьому податку, потрібно обрати ставку (ст. З Указу про єдиний податок):
6% суми виручки — у разі сплати ПДВ на загальних підставах;
10% — якщо ПДВ входитиме до складу єдиного податку.

Що дає єдиний податок? Його платників звільнено майже від десятка інших податків та зборів (яких саме — див. таблицю на стор. 12).

Недолік єдиного податку. Єдинники не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового (ст. 1 Указу про єдиний податок). Тобто для них табу бартерні розрахунки, взаємозаліки тощо. Це вас не лякає? Тоді...

...Як стати єдинником? Ідіть до податкової за місцем держреєстрації підприємства і подавайте заяву. Це треба зробити не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного кварталу (ст. 4 Указу про єдиний податок). Та переконайтеся, що у вас немає заборгованості за податковими платежами до бюджету.

Новостворене сільгосппідприємство може одразу подати заяву на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Його вважатимуть єдинником з того кварталу, в якому була держреєстрація підприємства (ст. 6 Указу про єдиний податок).

Протягом 10 робочих днів після подання заяви податківці мають безоплатно видати свідоцтво про право сплати єдиного податку (або надати письмову мотивовану відмову). Все! Ваше підприємство — єдинник (з початку обраного кварталу)!

Утім, аграрії можуть працювати не тільки на єдиному податку. Спеціально для них наші законодавці вигадали...

Фіксований сільськогосподарський податок
Хто може стати платником ФСП? За ст. 2 Закону про ФСП це:
1) сільгосппідприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які виробляють (вирощують), переробляють та збувають сільгосппродукцію;
2) рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах).

Аби перейти на ФСП, сума, одержана від реалізації сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній рік, повинна перевищувати 75% загальної суми валового доходу. Така умова означає, що новостворене підприємство не може одразу стати платником ФСП. Рік воно має прожити на загальній системі оподаткування (або на єдиному податку), і тільки наступного року можна буде порівняти доходи від сільськогосподарської та іншої діяльності.

Наступна умова, хоча прямо і не прописана у Законі про ФСП, але випливає з нього: сплачувати цей податок можуть тільки ті, хто має сільгоспугіддя (для рибних господарств — землі водного фонду) — або власну землю, або орендовану (аби тільки не в інших платників ФСП).

Крім того, на думку податківців (лист ДПАУ від 11.12.06 р. № 23082/7/15-0617), для сплати ФСП зайняття сільгоспвиробництвом (для рибних господарств — вирощування риби) має бути основним видом діяльності підприємства. Підтверджувати це має довідка з управління статистики.

Що дає сплата ФСП? По-перше, його розмір не залежить від результатів діяльності підприємства — ФСП справляють з одиниці земельної площі.

По-друге, ФСП платять у рахунок шести податків і зборів (їх перелік ви знайдете у таблиці). Інші податки, збори та обов'язкові платежі ФСПшники вносять на загальних підставах.

Як стати платником ФСП? На відміну від єдиного податку, на який переходять з початку будь-якого кварталу, обрати ФСП можна тільки на початку року. Для цього слід до 1 лютого поточного року надати податківцям такі документи (п. 5 Положення про ФСП):
1) загальний розрахунок ФСП на поточний рік щодо всієї площі землі, з якої справляють податок, — до податкової за своїм місцезнаходженням;
2) звітний розрахунок ФСП окремо за кожною ділянкою — до податкової за місцем розташування землі;
3) Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу (його затверджено наказом Мінагрополітики України від 12.01.07 р. №6);
4) витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільгоспугідь та їх грошову оцінку — до податкової за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок.

Якщо з паперами все гаразд, протягом 10робочихднів податкова за місцем знаходження підприємства видасть останньому довідку про надання або підтвердження статусу платника ФСП (п. 11 Положення про ФСП).

Вітаємо: ваше підприємство — платник ФСП! Детальніше проте, як правильно підготувати розрахунок ФСП, читайте у газеті "Все про бухгалтерський облік"№ 8 за 2007 р. на стор. 12.

Порівняння систем оподаткування
А тепер, аби вам було легше зорієнтуватися, котра система оподаткування вам більше до вподоби, перелічимо, які податки за якою системою слід платити (див. таблицю). У таблиці"+" означає, що податок чи збір сплачують обов'язково (звичайно, якщо підпадають під визначення його платників), "— " означає, що податок не платять, а "+/— " — податок чи збір платять частково або лише за певних обставин.

Зазвичай підприємству вигідніше платити податки за однією зі спрощених систем. Тоді що обрати? ФСП чи єдиний податок? Універсальної відповіді немає. Адже слід проаналізувати масу різноманітних чинників, які знає лише працівник конкретного сільгосппідприємства. Тому порівнюйте, аналізуйте, думайте, обирайте...

ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Тут усе залежить від того, яким чином людина займається виробництвом сільгосппродукції. Загалом варіантів небагато. По-перше, можна стати приватним підприємцем та сплачувати або єдиний податок, або податок з доходів фізичних осіб. Причому останній можна сплачувати у вигляді фіксованого податку, придбавши патент.

По-друге, виробляти сільгосппродукцію в особистому селянському господарстві (далі — ОСГ). На нашу думку, при цьому можлива тільки одна форма оподаткування — податок з доходів фізосіб. Адже єдиний податок передбачено виключно для суб'єктів підприємницької діяльності. А за ст. 1 Закону про ОСГ діяльність, пов'язана з веденням ОСГ, не відноситься до підприємницької.

Для наочності викладемо сказане у вигляді схеми.Приватні підприємці
Податок з доходів фізосіб. Будь-який підприємець (звичайно, якщо він не потурбувався про зміну способу оподаткування) потрапляє на загальну систему і починає сплачувати цей податок згідно з р. IV Декрету 13-92. Податок сплачують із різниці між валовим доходом підприємця та документально підтвердженими витратами на одержання цього доходу. Якщо підприємець не може підтвердити витрати, їх дозволено порахувати за нормативами у відсотках від отриманого доходу.

Ставка податку— 15% від суми доходу (п. 7.1 Закону про доходи). Хоча, власне, податок розраховує не сам підприємець — за нього це робить податкова на підставі поданої ним декларації про очікуваний доход у поточному або фактично одержані доходи у звітному році (п. 1 ст. 14 Декрету 13-92). Декларацію підприємець подає щокварталу наростаючим підсумком з початку року (п. 4 ст. 14 Декрету 13-92).

Зауважимо: крім самого податку з доходів, підприємець має сплачувати внески до Пенсійного фонду в розмірі 33,2% від суми доходу.

Фіксований податок з доходів за патентом. Сплачувати фіксований податок з доходів можуть приватні підприємці, якщо в них (п. 1 ст. 14 Декрету 13-92):
1) не більше 5 найманих працівників (включаючи членів сім'ї підприємця);
2) валовий доход ПП за останні 12 календарних місяців не перевищує 119 000 грн.

Розмір фіксованого податку встановлюють місцеві ради у межах між 20 та 100 грн на місяць. Патент для діяльності на всій території України — 100 грн на місяць. За кожного найманого працівника (або члена сім'ї, який бере участь у діяльності ПП) розмір фіксованого податку збільшують на 50%.

Чим привабливий фіксований податок:
1. Його платника, найманих працівників та членів сім'ї звільнено від сплати соціальних внесків, податку на промисел та придбання торгового патенту.
2. Підприємця звільнено від обов'язкового обліку доходів і витрат.
3. Можна не застосовувати реєстраторів розрахункових операцій (далі— РРО) та книг обліку розрахункових операцій (далі- KOPO) п. 5 ст. 9 Закону РРО.

Щоб одержати патент про сплату фіксованого податку, треба надати податківцям заяву, складену в довільній формі, яка містить:
— Інформацію про місце здійснення підприємницької діяльності;
— перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з ПП, та їх ідентифікаційні номери;
— інформацію про доходи від підприємницької діяльності за останні 12 місяців (або про неотримання таких доходів).

Патент видають на строк від 1 до 12 місяців. Якщо протягом дії патенту місцева рада змінює його розмір, перерахунок не проводять.

І останнє: фіксований податок стосується доходів від продажу товарів тільки на ринках, де сплачують ринковий збір. Коли у платника фіксованого податку з'являються інші доходи, їх оподатковують за загальними правилами.

Єдиний податок. Він підходить підприємцю, на якого протягом року працює не більше 10 осіб (включаючи членів сім'ї), а обсяг його виручки за рік не перевищує 500 тис. грн.

Майбутній єдинник повинен отримати в податковій свідоцтво про сплату єдиного податку (ст. 2Указу про єдиний податок). Це можна зробити з початку будь-якого кварталу, а новоствореним підприємцям — з моменту їх реєстрації.

Ставку податку для приватних підприємців затверджують місцеві ради, але вона повинна бути у межах 20— 200 грн на місяць. За кожного найманого працівника (або члена сім'ї, який допомагає підприємцю) ставку єдиного податку збільшують на 50% за кожну особу.

Підприємців-єдинників звільнено від сплати тих самих податків, що й єдинників-юросіб (ось тільки замість звільнення від податку на прибуток підприємств підприємці не платять податку з доходів фізичних осіб). Крім того, більшість єдинників можуть працювати без РРО та КОРО (п.6 т. 9 Закону про РРО).

Особисте селянське господарство
Як ми вже говорили, ОСГ— це не підприємницька діяльність. Тому процес оподаткування тут зовсім інший. "Як платити податок від продажу сільгосппродукції ОСГ?" — спитаєте ви. А ніяк!

Справа в тому, що за пп. 4.3.36 Закону про доходи до складу оподатковуваного доходу не включають доходи від продажу сільгосппродукції (включаючи продукцію первинної переробки), виробленої на земельних ділянках, наданих для ведення ОСГ (якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманого в натурі земельного паю).

Аби покупець сільгосппродукції не утримував з людини податок з доходів, їй слід надати покупцю копію довідки про право на отримання доходу у джерела його виплати без утримання податку.

Такі довідки безкоштовно видають місцеві ради за місцем проживання члена ОСГ у 10-денний строк із дня звернення (п. 2 Порядку видачі довідки). Треба просто подати місцевій раді письмову заяву7. Довідка діє три роки (п. 5 Порядку видачі довідки).

Яка форма оподаткування краща? Вирішуючи це, зважте: якщо ви не плануєте масштабного сільгоспвиробництва, то можна зупинитися на ОСГ і взагалі не платити податку з проданої продукції. Але якщо ви збираєтеся зайнятися вирощуванням агропродукції всерйоз і надовго, то краще зареєструватися підприємцем і перейти на сплату єдиного або фіксованого податку.

Список використаних нормативно-правових актів:
1. Закон про систему оподаткування — Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91 р. №1251-ХІІ.
2. Закон про ФСП — Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17.12.98 p. № 320-XIV.
3. Закон про ОСГ — Закон України "Про особисте селянське господарство" від 15.05.03 p. № 742-IV.
4. Закон про доходи — Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.03 p. № 889-IV.
5. Закон про РРО — Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.95 р. № 265/95-ВР.
6. Указ про єдиний податок —Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 р. №727/98.
7. Декрет 13-92— Декрет КМУ "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 р. № 13-92.
8. Постанова № 507 — постанова КМУ "Про роз'яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727" від 16.03.2000ф. № 507.
9. Положення про ФСП — Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затверджене постановою КМУ від 23.04.99 р. №658.
10. Інструкція №21-1 — Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від19.12.03 р. №21-1.
11. Порядок видачі довідки — Порядок видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку, затверджений постановою КМУ від 01.08.06 р. № 1063.
Олександр Башинський