Анализ финансовой отчетности

Соцстрахівські путівки: видача та облік

Незабаром літо—благодатна пора відпусток.Кожному хочеться як слід відпочити,набратися сил і вражень. А якщо за цей час вдасться ще й поправити здоров'я,до того ж без серйозного у дару по кишені, то буде взагалі чудово!Тому нас так приваблюють соцстрахівські путівки—за мінімум коштів одержуємо максимум задоволення.

Але за чиїмось безтурботним відпочинком завжди стоїть чиясь копітка праця... Так, турботи щодо забезпечення працівників соцстрахівськими путівками лягають на плечі бухгалтера і членів комісії (уповноваженого)із соцстрахування. На допомогу цим трудівникам ми й підготували публікацію,де постаралися докладно і доступно висвітлити основні питання,пов'язані з наданням путівок.


Отже, працівники підприємства, будучи застрахованими у Фонді страхування від непрацездатності (далі — Фонд), а також члени їх сімей можуть одержувати соцстрахівські путівки на санаторно-курортне лікування. Одразу хочеться наголосити — саме можуть, а не гарантовано одержують, — ніякої обов'язковості їх надання законодавство не передбачає. Як ви знаєте, такі путівки здебільшого дістаються не безкоштовно, частину вартості працівникам доводиться оплачувати (є й виняткові ситуації, коли їх видають безкоштовно: про це ми розповімо нижче).

Який же шлях до заповітної путівочки? Загалом усе відбувається так: на підставі поданої підприємством заявки Фонд передає йому путівки, потім комісія (уповноважений) із соцстрахування розподіляє їх між працівниками, а останні вносять частину вартості в касу підприємства (ці гроші потім перераховують Фонду) і відправляються на відпочинок. Купити путівку самостійно (працівникові або підприємству) і відшкодувати ці витрати за рахунок Фонду не вдасться — у п. 1.7 Інструкції № 55 чітко сказано, що так вчинити не можна.

А тепер про видачу соцстрахівських путівок ми розповімо докладніше, звісно ж, звертаючи увагу на роль підприємства і бухгалтера у цій справі.

Подання заявки
З її допомогою підприємство "замовляє" у Фонді путівки на певний календарний рік. Форму цього документа затверджено постановою № 45 (з нею можна ознайомитися в газеті "Все про бухгалтерський облік" № 65 за 2006 рік, стор. 26). У заявці, серед іншого, зазначають профіль захворювання, назву санаторно-курортного закладу, вид і кількість (за кварталами) путівок. Зрозуміло, що при її заповненні потрібно спиратися на побажання працівників і на графік відпусток.

Складаючи заявку, пам'ятайте про можливість виділяти путівки на осіб, які взагалі не працюють на підприємстві (див. підрозділ "Розподіл і видача путівок" цієї консультації).

Збирає інформацію й заповнює заявку, як правило, комісія (уповноважений) із соцстрахування. Подають цей документ до виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації, бажано зробити це до початку року. У разі потреби протягом року можна подавати додаткові заявки.

У принципі, для Фонду заявлені дані — усього лише орієнтир. Не дивуйтеся, якщо підприємству дістануться не всі путівки, про які воно просило. Але водночас без такого замовлення путівок взагалі не виділять.

А чи є покарання за неподання Фонду цього документа? Ні, відповідальності тут не буде. Але через таку бездіяльність працівники втрачають можливість (гарантовану законодавством!) на санаторно-курортне лікування. Тому підприємство як посередник у забезпеченні путівками усе-таки має потурбуватися про складання і подання заявки.

Одержання путівок підприємством
Зауважимо, що кількість виділених підприємству путівок залежить від чисельності працівників, суми сплачених соцвнесків і, звісно, від обсягу асигнувань, передбачених бюджетом Фонду на оздоровчі заходи.

Можливі 2 варіанти передачі путівок страхувальнику: їх або надсилають поштою, або безпосередньо віддають представникові підприємства (за довіреністю). У будь-якому разі відділення Фонду обов'язково видає один примірник накладної. Дані про путівки, що надійшли, не забудьте зафіксувати у книзі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою 13-ФСС з ТВП (її затверджено постановою № 69). Ця книга має бути прошнурована, пронумерована, скріплена печаткою, підписами керівника і головного бухгалтера.

Розподіл і видача путівок
Розподіляє путівки між співробітниками комісія (уповноважений) із соцстрахування. За п. 4.1 Інструкції № 55 саме цей орган уповноважено приймати рішення про виділення путівок конкретним особам. Крім того, п. 4.18 Інструкції №55 наказує йому інформувати працівників про наявність путівок і звітувати перед ними про їх використання. Нагадаємо, що всі рішення стосовно соцзабезпечень (у т. ч. путівок) мають бути зафіксовані в протоколі засідання комісії (уповноваженого) із соцстрахування. У типовій формі протоколу, затвердженій постановою № 193, для відображення виділених путівок призначено окремий III розділ.

Важливо
Одержувати соцстрахівські путівки можуть працівники, щодо яких виконуються такі умови:
1. Ваше підприємство для них— основне місце роботи (ст. 50 Закону про непрацездатність, п. 4.2 Інструкції № 55). Хоча путівка може бути виділена не тільки співробітнику, а й члену його сім'ї, який взагалі не перебуває у трудових відносинах з підприємством (про це трохи нижче).

2. Працівник використає не більше однієї путівки протягом 2 календарних років (якщо у попередньому році йому виділяли путівку, у поточному році давати вже не можна). Багатьох зацікавить: а можна надати соцстрахівську путівку новенькому співробітнику, який ще не відпрацював календарного року? Загалом, прямої заборони немає. Але якщо до цього він працював в іншому місці, то, щоб уникнути непорозумінь з перевіряючими, бажано запастися довідкою від його попереднього роботодавця (декількох роботодавців), що впродовж поточного і попереднього календарних років йому не видавали соцстрахівських путівок.

Утім, з наведеного правила є винятки. Незалежно від того, оздоровлювалася торік людина чи ні, можна надати путівку:
— до санаторію-профілакторію, що частково фінансується за рахунок Фонду;
— до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу;
— для лікування дитини без дорослого;
— якщо згідно з медичними показаннями застрахована особа потребує повторного курсу санаторно-курортного лікування (про видачу путівок для повторного лікування спеціалісти Фонду висловлювалися в листі від 13.02.07 р. № 01 -16-266 —див. стор. 13 поточного номера).

Зіштовхуючись з такими випадками, знайте: одна й та сама застрахована особа може одержати протягом року тільки одну послугу з санаторно-курортного лікування, що фінансується Фондом.

3. Співробітник написав заяву з проханням надати путівку і приніс медичну довідку про необхідність санаторно-курортного лікування (за формою 070/о).

А що буде, якщо страхувальник надасть путівку всупереч одній із наведених умов? Виявивши при перевірці таке порушення, його зобов'яжуть відшкодувати Фонду вартість неправомірно виданих путівок.

Працівник одержить путівку на руки тільки після того, як внесе до каси визначену частину вартості (докладніше про розмір плати — нижче). Після оплати путівку заповнюють: записують прізвище, ім'я, по батькові власника путівки, найменування підприємства, засвідчують підписом відповідальної особи і скріплюють печаткою. Видавати соцстрахівські путівки рекомендується за два тижні до заїзду в санаторій (п. 4.15 Інструкції № 55).

Тепер декілька слів про види путівок. Крім санаторно-курортних путівок на оздоровлення самих співробітників, комісія (уповноважений) із соцстрахування може виділяти путівки:
1. На супроводжуючого. Якщо згідно з висновком МСЕК працівник підприємства потребує супроводжуючого, можна видати ще одну путівку — для його супутника з поміткою "супроводжуючий". При цьому обов'язково, щоб він також був застрахований у Фонді і надав довідку з основного місця роботи проте, що не одержував соцстрахівської путівки впродовж календарного року.

2. Для лікування дитини з дорослим. Якщо у дитини є медичні показання на санаторно-курортне лікування, одному із застрахованих батьків (опікуну, піклувальнику) надають путівку до дитячого санаторно-курортного закладу для лікування дитини у супроводі дорослого.

3. Для самостійного лікування дитини. Згідно з медичними показаннями виділяють путівку для самостійного санаторно-курортного лікування в дитячому санаторно-курортному закладі неповнолітньої дитини — члена сім'ї співробітника підприємства.

4. Для спільного лікування членів сім'ї. Відповідно до медичних показань можна виділити путівку (путівки) для спільного санаторно-курортного лікування працюючих на підприємстві чоловіка, дружини або їхніх дітей віком від 4 до 18 років, у т. ч. якщо член сім'ї працює на іншому підприємстві або навчається у ВНЗ. При цьому особа, яка працює на іншому підприємстві (навчається у ВНЗ), мусить принести довідку з її основної роботи (навчання) проте, що протягом 2 календарних років вона не користувалася соцстрахівськими путівками. Як бачимо, членами сім'ї працівника, на котрих можна виділити соцстрахівську путівку, можуть бути тільки один із членів подружжя та діти.

Ми вважаємо, що для видачі перелічених путівок також знадобиться заява від застрахованої особи — працівника підприємства.

Оплата путівок
Із таблиці 1 ви дізнаєтеся, яку частину вартості тих чи інших путівок оплачують їх щасливі володарі. Користуючись нею, майте на увазі: у тих випадках, де запропоновано декілька варіантів, конкретний відсоток оплати встановлює комісія (уповноважений) із соцстрахування, виходячи з матеріального стану застрахованої особи. Будь-яких критеріїв чи настанов для оцінювання заможності тут немає, тому це питання залишається в прямому значенні на совісті членів комісії (уповноваженого).Частину вартості путівки (путівок) працівник вносить до каси підприємства, а якщо її немає, то на рахунок органу Фонду за місцем реєстрації його роботодавця через банківську установу.

Зверніть увагу! Не можна видавати путівку, якщо немає платіжних документів, що підтверджують оплату частини її вартості (п. 4.14 Інструкції № 55). Звісно, це правило не стосується тих поодиноких випадків, коли путівки надають безкоштовно.

До речі, плату за путівки проводити через РРО не потрібно, оскільки підприємство нічого не реалізує. З тим, що РРО тут не застосовують, згодні й податківці (див. цитату з листа ДПАУ від21.01.05 р. №521/6/23-2119угазеті "Все про бухгалтерський облік"№27 за 2006 рік,стор.33).

Як оформлюють відсутність працівника, котрий їде до санаторію
Звичайно, путівку для санаторно-курортного лікування видають на час відпустки (путівку до санаторію-профілакторію можуть видати без відриву від виробництва).

Найчастіше доводиться підстроюватися під період, на який випадає путівка — працівник пише заяву на відпустку виходячи з дат, зазначених у путівці, що йому дісталася. Але не виключено, що співробітнику пощастить і дістанеться путівка, що припадає на час, раніше обраний для відпустки (зафіксований у графіку відпусток). До речі, якщо співробітник ще не відпрацював на підприємстві 6 місяців і одержує путівку для санаторно-курортного лікування, то за його бажанням йому повинні надати щорічну відпустку повної тривалості (ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки).

Але як бути, коли зазначений у путівці період санаторно-курортного лікування довший, ніж належна працівникові відпустка? У такій ситуації треба згадати ч. 10 ст. 35 Закону про непрацездатність. Нею передбачено: якщо тривалості щорічної (основної і додаткової") відпустки недостатньо для лікування в санаторно-курортному закладі та проїзду в обидва кінці, то працівник може відкрити лікарняний та одержати допомогу з непрацездатності задні, яких не вистачає. Ось що з цього приводу говорить п. 7.1 Інструкції №455: листок непрацездатності на період санаторно-курортного лікування, необхідність якого встановлена ЛКК лікувально-профілактичного закладу за місцем спостереження, видають на період лікування і проїзду до санаторію й назад, але з урахуванням тривалості щорічної відпустки. Видають його до від'їзду у санаторій і тільки за наявності путівки, довідки з місця роботи про тривалість щорічної (основної і додаткової) відпустки, а також санаторно-курортної картки.

Оплачують такий лікарняний після того, як працівник повернеться з відпочинку й надасть документ, що підтверджує його перебування в санаторії.

Але майте на увазі: якщо людина, котра одержала путівку, уже використала частину відпустки чи навіть усю відпустку, то виплачувати лікарняні за відповідні дні не будуть — на такий період надають відпустку без збереження зарплати. її відносять до відпусток за власний рахунок, що обов'язково надаються за бажанням співробітників(п. 11 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки), 15-денне обмеження на неї не поширюється.

Наприклад, працівникові видали санаторно-курортну путівку на ЗО календарних днів, дорога туди і назад займе ще 2 дні. Тривалість щорічної відпустки співробітника — 24 календарних дні, а 10 із них він уже використав. Тому співробітникові нададуть щорічну відпустку на 14 календарних днів. Різниця між кількістю днів, необхідних для лікування і проїзду, та загальною тривалістю щорічної відпустки, — 8 днів (ЗО дн. путівки + 2 дн. дороги - 24 дн. відпустки), наданий період йому видадуть листок непрацездатності. Співробітнику не вистачає ще 10 днів, і на цей час оформляють відпустку без збереження зарплати.

Якщо особа супроводжує в санаторій свою дитину-інваліда до 16 років за наявності висновку ЛКК про необхідність догляду за нею під час лікування, то листок непрацездатності такому із батьків (опікуну або піклувальнику) видають на весь строк санаторно-курортного лікування з урахуванням часу на проїзд (п. 3.12 Інструкції №455).

Ще хочемо нагадати: листки непрацездатності, видані у зв'язку з санаторно-курортним лікуванням, оплачують повністю за рахунок Фонду.

Як працівники і страхувальники звітують про путівки
Після повернення застрахована особа неодмінно подає на підприємство заповнений зворотний талон путівки або довідку про строк перебування в санаторно-курортному закладі, засвідчену підписом керівника і скріплену печаткою оздоровниці. На їх підставі роблять записи у книзі обліку путівок (форма 13-ФСС з ТВП).

Страхувальники щоквартально звітують про путівки перед Фондом, заповнюючи додаток до форми № Ф4-ФСС з ТВП — форму Ф14 "Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів", затверджену наказом Виконавчої дирекції Фонду від 28.02.05 р. № 18-ос.

Видачу соцстрахівських путівок потрібно відображати і у формі № 1ДФ, використовуючи ознаку доходу 41 (графи 4а і 4 прокреслюють, тому що оподаткуванню такі путівки не підлягають).

Відповідальність
Маючи справу з путівками, будьте уважними, щоб дотриматися всіх нормативних приписів. Пам'ятайте, що голова комісії (уповноважений) із соцстрахування несе персональну відповідальність за порушення Інструкції № 55. Тому для власного спокою стежте, щоб були в порядку всі "довкола путівочні" документи — накладні по путівках, запротокольовані рішення про виділення путівок, платіжні документи щодо їх оплати, книга обліку путівок, а також зворотні талони (довідки про період перебування в санаторії). Зауважте, що п. 3.4 Інструкції № 55 наказує зберігати їх як касові документи.

У п. 6.2 Інструкції № 55 сказано: витрати Фонду на путівки, що були видані з порушеннями, через що Фонду завдано матеріальних збитків, підприємство відшкодовує за свій рахунок. До речі, те саме стосується і невикористаних путівок, тому заздалегідь подбайте, щоб кожна одержана від Фонду путівка обов'язково знайшла господаря.

Оподаткування та облік
Ми вже з'ясували, що роль підприємства у видачі соцстрахівських путівок зводиться до того, щоб справедливо розподілити їх між працівниками і простежити за дотриманням усіх встановлених правил. Тобто страхувальник виступає свого роду посередником між Фондом і застрахованими особами. А оскільки у власність підприємства путівки не переходять, то при їх одержанні, видачі працівникам, а також при одержанні за них часткової оплати у нього не буде жодних податкових наслідків ні з ПДВ, ні з податку на прибуток. Податку з доходів також не буде — згідно з пп. 4.3.24 Закону про доходи соцстрахівські путівки не входять до оподатковуваного доходу фізособи.

Тепер про бухгалтерський облік. З огляду на те що підприємство не стає власником путівок, обліковувати їх потрібно на забалансовому рахунку. Використовують тут субрахунок 025 "Майно в довірчому управлінні".

Які бухгалтерські записи складають при видачі соцстрахівської путівки, ми покажемо в таблиці 2 на стр. 13. При цьому для прикладу припустимо, що загальна вартість путівки — 2500 грн, а за рішенням комісії із соцстрахування працівник повинен оплатити 30% її вартості (750 грн).Ось, мабуть, і все, про що ми хотіли розповісти. Сподіваємося, завдяки цій консультації у вас ніколи не буде проблем і труднощів з наданням соцстрахівських путівок.

Список використаних нормативно-правових актів:
1. Закон про непрацездатність — Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням та похованням" від 18.01.01 р. №2240-ІІІ.
2. Закон про відпустки — Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.
3. Закон про доходи — Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.03 p. № 889-IV.
4. Інструкція № 55 — Інструкція про порядок забезпечення застрахованих осіб і членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування, які придбані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 02.06.05 р. № 55.
5. Постанова №45— постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про внесення змін до Інструкції про порядок забезпечення застрахованих осіб і членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування, які придбані за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" від 18.05.06 р. № 45.
6. Постанова № 69 — постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження форми 13-ФССз ТВП (книга обліку путівок до санаторно-курортних закладів)" від 27.11.02 р. №69.
7. Постанова № 193 — постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження типової форми протоколу засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації" від 26.10.06 р. № 193.
8. Інструкція № 455 — Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ України від 13.11.01 р. №455.
Тамара Прощина