Анализ финансовой отчетности

Грошове забезпечення військовослужбовців: види та облік розрахунків

Служба у Збройних Силах України (далі — ЗСУ) — це державна служба особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України та пов'язана із захистом Вітчизни. ЗСУ складаються з органів військового управління, об'єднань, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій (далі — військові частини). Кожному військовослужбовцю присвоюють звання, їх призначають на певні посади. Такі посади та військові звання передбачають у штатах та штатних розписах, затверджених вищими військовими органами.

У Законі про соцзахист військовослужбовців держава гарантує їм достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів (див. схему).Порядок і розміри матеріального (продовольчого, речового, медичного, квартирного), шляхового (підйомна допомога, добові при переміщенні по службі) забезпечення, державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців, а також пенсійного забезпечення визначають чинні закони.

Пенсійне забезпечення. З 01.01.07 р. пенсії військовослужбовцям, які мають право на пенсійне забезпечення, призначає (перераховує) Пенсійний фонд України (ст. 99 Закону про Держбюджет-2007). Раніше цим займалися пенсійні органи Міноборони України.

Грошове забезпечення (ГЗ). На відміну від найманих працівників, військові отримують не зарплату, а ГЗ з фонду ГЗ, який щорічно створюють за рахунок бюджетних асигнувань.

Розміри ГЗ закріпили в постанові № 829. Його суми залежать від посади, військового звання, кваліфікації,наукового ступеня і вченого звання,тривалості та умов військової служби.

До складу ГЗ входять:
— посадовий оклад, оклад за військовим званням;
— щомісячні додаткові види ГЗ (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди,які мають постійний характер, премія);
— одноразові додаткові види ГЗ.

Додаткові види ГЗ поділяють на щомісячні та одноразові. Різниця утому, що право на щомісячні виникає через певний період (наприклад, із дня вступу на посаду до дня звільнення з неї включно), а на одноразові — на конкретну дату (скажімо, винагорода за тривалу безперервну службу). Види додаткового ГЗ, їх розміри, категорії військовослужбовців, яким їх виплачують, розписано у постанові №452.

За економічним змістом додаткові види ГЗ класифікують за такими ознаками (див. таблиці 1 і 2 на стор. 15).Облік особового складу. Його ведуть стройові кадрові) підрозділи військових частин на бланках типових форм, а саме:
— особову справу заводять на кожного офіцера, прапорщика (мічмана), військовослужбовця, який проходить службу за контрактом;
— обліково-послужну картку— на кожного військовослужбовця строкової служби.

Призначення на посади, присвоєння військових звань, звільнення зі служби, надання відпусток тощо оформлюють наказами командири військових частин та командири (начальники) вищого рівня військового управління.

ГЗ військовослужбовцям, які обіймають посади у військових частинах, навчаються у військових навчальних закладах або перебувають у розпорядженні командирів (начальників), виплачують за календарний місяць. Суму ГЗ не за повний місяць, а за декілька днів визначають виходячи з кількості календарних днів у цьому місяці.

Нараховують ГЗ фінансово-економічні служби військових частин на підставі:
— штату (штатного розпису) військової частини, затвердженого належним чином;
— норм грошового забезпечення, встановлених Положенням № 75 та іншими нормативно-правовими актами;
— наказів та інших документів про призначення на посади, проходження служби та звільнення з неї;
— особових справ офіцерів, прапорщиків та сержантів і старшин, які служать за контрактом;
— грошових атестатів адміралів, генералів, офіцерів, прапорщиків, мічманів та військовослужбовців-контрактників (ф. 2) і грошових атестатів строковиків (ф. 19).

Цікаво, що Табель обліку робочого часу, який виступає основним документом для нарахування зарплати найманим працівникам, на військових не ведуть.

Оподаткування ГЗ
Щомісячно з ГЗ військових утримують податок з доходів фізичних осіб за ставкою 15%. Одночасно їм виплачують грошову компенсацію сум податку відповідно до Порядку № 44.

При нарахуванні доходів у вигляді зарплати об'єкт оподаткування визначають як нараховану суму такої зарплати, зменшену на утримані соцвнески (п. 3.5 Закону про доходи). Але ГЗ військового не підпадає під тлумачення зарплати, а його самого не вважають найманим працівником, тому дана норма не поширюється на вказані доходи (див. лист ДПАУ від 06.03.07 р. № 4555/7/17-0717 на стор. 34).

Об'єкт обкладення податком з доходів при нарахуванні ГЗ військовослужбовцям — це сума ГЗ без вирахування) пенсійних внесків.

З 1 січня 2007 року на ГЗ військовослужбовців нараховують і з нього утримують внески до Пенсійного фонду.
Адже згідно зі ст. 100 Закону про Держбюджет-2007 особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи рядового і начальницького складу підлягають загальнообов'язковому пенсійному страхуванню і є застрахованими особами. А страхувальниками для зазначених осіб та платниками страхових внесків будуть військові частини, підприємства, установи, організації та органи, які виплачують їм ГЗ {див. лист ПФУ від 09.01.07 р. №373/03-20).

Розміри пенсійних внесків такі:
— нарахування — 33,2%;
— утримання — 0,5% з частини ГЗ, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
— 2% з частини, що перевищує такий прожитковий мінімум.

Пенсійні внески військовослужбовцям не компенсують (лист Держказначейства України від 15.03.07 р. № 3.4-06/ 767-3249).

Наведемо приклади нарахування ГЗ військовослужбовцям з коштів загального фонду.

Приклад 1
Нарахування ГЗ офіцеру
Нараховуємо ГЗ за березень 2007 року командиру роти капітану В. М. Загорульку.
1. Оклад за військове звання "капітан" — 120 грн (Указ №98).
2. Оклад за посадою командира роти у розмірі 145— 160 грн (постанова № 829). Конкретну суму його окладу за посадою командир в/ч встановив наказом у сумі 150 грн.
3. Визначаємо надбавку за вислугу років. Для чого підраховуємо вислугу років на підставі особової справи. Там записано, що капітан В. М. Загорулько:
— з 26.08.98 р. по 25.06.02 р. — навчався у військово-навчальному закладі;
— з 26.06.02 р. по 15.07.04 р. — проходив службу на посаді командира взводу;
— з 16.07.04р. по 15.08.06р. —був заступником командира роти;
— з 16.08.06 р. і донині — командир роти.

До вислуги років зараховують у календарному порядку періоди військової служб на посадах офіцерського складу та періоди навчання у військових навчальних закладах (п. 13.2Положення №75).

За даними особової справи, станом на 1 березня 2007 року вислуга років В. М. Загорулька — 8 років 6 місяців і 5 днів. Згідно з додатком 4 до постанови № 829 та п. 13.1 Положення № 75 при вислузі від 5 до 10років розмір надбавки — 20% від окладів грошового утримання. Отже, вона дорівнює 54 грн ((120+ 150)х20%).

4. Щомісячна надбавка в розмірі 100% ГЗ (окладів грошового утримання та надбавки за вислугу років) — 324 грн (120 + 150 + 54). її нараховують військовослужбовцям відповідно до Указу № 173.

5. За наказом командира військової частини капітана В. М. Загорулька допустили до роботи з таємними документами. За це йому встановили щомісячну надбавку— 10% від посадового окладу, тобто 15грн (150x10%).

6. Надбавка за безперервну військову службу на підставі Указу № 389. До стажу безперервної служби зараховують усю військову службу. У В. М. Загорулька на01.03.07 р. безперервної служби — 8 років 6 місяців і 5 днів. Тому розмір надбавки — 10% від місячного ГЗ (без урахування премії). Виплату здійснюють за попередній місяць. Сума надбавки —66,ЗОгрн [(120 + 150 + 54 + 324+15)х10%].

7. Премія за лютий 2007, нарахована за наказом командира військової частини, — 33,3% від місячного ГЗ. Спираючись на п. 34.1 Положення №75, при розрахунку премії включають оклади грошового утримання та додаткові види ГЗ (надбавки та доплати). А значить, сума премії — 242,86 грн ((120+ 150 + 54 + 324+ 15+ 66,30)х33,3%).

Виходить, загальна сума нарахованого ГЗ за березень становить 972,16 грн.

Тепер перейдемо до оподаткування цієї суми. Спочатку обчислимо пенсійні внески:
- утримання - [(525 х 0,5%) + (972,16 - 525) х 2%] = = 11,57 (грн);
— нарахування —972,16х33,2% =322,76 (грн).

Як ми зазначили вище, необхідно ще утримати податок з доходів за ставкою 15% від суми грошового забезпечення. Так, сума податку, що підлягає справлянню з доходу капітана В. М. Загорулька, — 145,82 грн (972,16х х 15%). Керуючись Порядком №44, капітану В. М. Загорульку одночасно нараховують рівноцінну грошову компенсацію суми податку з доходів — 145,82 грн. І

Як таку операцію відобразити в бухобліку, показано в таблиці 3 на стор. 17.

Приклад 2
Нарахування ГЗ солдату

Потрібно нарахувати ГЗ за березень 2007 року старшому солдату М. К. Григоренку, який проходить строкову військову службу і обіймає посаду старшого механіка — водія танка.

1. Оклад за посадою старшого механіка — водія танка за 2-м тарифним розрядом становить 19 грн (додаток 5 до постанови № 829), а з урахуванням підвищення відповідно до постанови КМУ від 12.03.03 р. № 193 — 57 грн.

2. Надбавка за особливі умови служби згідно з пп. 14.1.2 Положення № 75 нараховується старшому солдату М. К. Григоренку за службу в екіпажі танка у розмірі 40% від посадового окладу, тобто 22,80 грн (57 грн х40%).

3. Надбавка за кваліфікацію — 5% від посадового окладу, що становить 2,85 грн (57 грн х 5%), оскільки М. К. Григоренку присвоєно 2-й клас за фахом (пп. 18.1.2 Положення №75).

Таким чином, старшому солдату М. К. Григоренку за березень 2007 року належить до виплати ГЗ у сумі 82,65 грн (57 + 22,80 + 2,85). Причому ГЗ військовослужбовців-строковиків не оподатковують податком (внесками) з доходів.

Бухгалтерський облік даної операції наведемо в таблиці З на стор. 17.

Бухгалтерський облік
ГЗ нараховують у роздавальних відомостях на його виплату окремо на військовослужбовців-строковиків і окремо на контрактників.

Для обліку розрахунків із ГЗ призначено субрахунок 661 "Розрахунки із заробітної плати". У робочому плані рахунків бюджетних установ ЗСУ за наказом Міноборони України від 01.03.01 р. №71 для розмежування обліку розрахунків із військовослужбовцями і працівниками субрахунок 661 розподілено на рахунки третього порядку:
661/1 — "Розрахунки з грошового забезпечення військовослужбовців";
661/2 — "Розрахунки із заробітної плати працівників";
661/3—"Розрахунки зі щомісячної компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення військовослужбовців".Регістром синтетичного обліку розрахунків із ГЗ військовослужбовців є меморіальний ордер № 5/1 "Зведення розрахункових відомостей з грошового забезпечення військовослужбовців", інформацію в якому систематизують за видами нарахувань, економічною та програмною класифікацією видатків, а також за загальним і спеціальним фондами.

Регістр аналітичного обліку до субрахунка 661/1 — це картка особового рахунка військовослужбовця, в якій відображають інформацію, необхідну для нарахування належних сум.

Нараховані суми ГЗ та грошової компенсації податку з доходів військовослужбовців показують за кодом економічної класифікації видатків 1112 "Грошове забезпечення військовослужбовців".

Звітність
Установи (організації, підприємства) щомісячно до 25-го числа подають до органів Держказначейства за місцем обслуговування та до державної податкової служби за місцем перебування на податковому обліку звіт про нарахування податку з доходів з ГЗ за формою, встановленою додатком до Порядку № 44. Зазначені звіти складають окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

Установи, які перебувають поза казначейським обслуговуванням, подають звіти розпорядникам коштів вищого рівня.

Крім того, з 1 січня 2007 року до відділення ПФУ щомісячно слід подавати Розрахунок суми внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування із сум ГЗ, що підлягають сплаті (додаток 34 до Інструкції № 21-1). Строк подання — протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Резюмуємо сказане
Незважаючи на те що ГЗ військовослужбовців Міноборони України менше, ніж в інших силових структурах, механізм його нарахування залишається досить склад- ним. І все через громіздку нормативно-правову базу і велику кількість доплат і надбавок, які інколи нівелюють стимулюючу роль додаткових щомісячних видів ГЗ.

Нинішня система облікового супроводження oпeрацій з виплати ГЗ має свої особливості і потребує внесення змін до робочого плану рахунків, а також до регістрів синтетичного і аналітичного обліку.

Список використаних нормативно-правових актів:
1. Закон про соцзахист військовослужбовців — Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.91 р. №2011 -XII.
2. Закон про Держбюджет-2007— Закон України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" від 19.12.06 р. №489-V.
3. Указ № 98 — Указ Президента України "Про підвищення окладів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за військовими (спеціальними) званнями" від 29.01.99 р. № 98/99.
4. Постанова № 452 — постанова КМУ "Про упорядкування додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців" від 06.04.98 р. №452.
5. Постанова № 829 — постанова КМУ "Про грошове забезпечення військовослужбовців" від 22.05.2000 р. №829.
6. Порядок № 44 — Порядок виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу від 15.01.04 р. №44у редакції від 06.01.05 р. № 17.
7. Положення № 75 — Положення про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, затверджене наказом Міністра оборони України від 05.03.01 р. №75.
8. Указ № 173 — Указ Президента України "Про посилення соціального захисту військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ" від 23.02.02 р. № 173/2002.
9. Указ № 389 — Указ Президента України "Про надбавки військовослужбовцям Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України та
Управління державної охорони України за безперервну службу" від 05.05.03 р. № 389/2003.
10. Інструкція №21-1 — Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою Правління Пенсійного фонду України від 19.12.03 р. №21-1.
Олександр Ворона, Роман Джога