Анализ финансовой отчетности

Шукаю склад! Розгляну всі варіанти! Облік купівлі та будівництва

Ні для кого не секрет,що нині торгівля набирає обертів.І товари десь необхідно зберігати—потрібні склади.Існує багато способів їх здобути:безкоштовне надходження,внесення в статутний фонд,обмін тощо.Зараз ми розглянемо найпопулярніші—придбання готового та будівництво. КУПІВЛЯ Коли ви вже підшукали бажану нерухомість та домовилися з продавцем, неодмінно укладіть договір купівлі-продажу. За основу можна взяти зразок, наведений у газеті "Все про бухгалтерський облік" № 23 за 2007 рік,стор.3. Податок на прибуток Очевидно, що склади придбавають для господарської діяльності, тож у податковому обліку будемо відштовхуватися саме від цього. Оскільки це основні фонди (далі — ОФ) підприємства, головна тут — ст. 8 Закону про прибуток. Так, за її пп. 8.3.4 облік балансової вартості ОФ групи 1 ведуть за кожною окремою будівлею, спорудою або їх структурним компонентом та в цілому за групою (як сума балансових вартостей окремих об'єктів).

Балансова вартість об'єкта ОФ складається з вартості його придбання, страхових платежів та інших витрат, понесених у зв'язку з таким придбанням, без урахування ПДВ (якщо покупець — платник ПДВ й використовує ОФ у оподатковуваних операціях) (пп. 8.4.1 Закону про прибуток).

А коли збільшувати балансову вартість та починати амортизувати склад?Усе просто: якщо нерухомість оприбуткували, ввели в експлуатацію та розрахувалися за неї в межах одного звітного періоду, — тоді амортизацію нараховують з наступного кварталу.

Коли ж ці події потраплять у різні податкові періоди, то з'являться два шляхи.
1. Так званий експлуатаційний підхід. За ним балансову вартість ОФ гр. 1 збільшують при введенні будівлі в експлуатацію. Редакція — прихильник саме
цього підходу. Таку ж позицію щодо гр. 1 підтримує й ДПАУ (брошура з питань оподаткування від 07.09.06 p., опублікована в газеті "Все про бухгалтерський облік" № 105 за 2006 рік, стор. 14).

Зауважте, щодо об'єктів ОФ груп 2, З та 4 в податківців інша думка (див. названу брошуру). Відповідно, амортизація буде нараховуватися з кварталу, наступного за кварталом введення в експлуатацію.

2. Витратний (сміливий) підхід. Якщо слідувати йому, то до балансової вартості витрати потраплять за першою з подій: на момент оприбуткування складу або по факту оплати (незважаючи нате що об'єкта ОФ у наявності ще немає).

Зверніть увагу! Такі підходи до формування балансової вартості справедливі і при будівництві.

Ще нюанс: яку ставку амортизації брати? Підпункт 8.6.1 Закону про прибуток передбачає квартальну ставку амортизації — 2% до балансової вартості кожної з груп ОФ на початок звітного (податкового) періоду. Причому застосовують її лише щодо "витрат, понесених (нарахованих) платником податку після 1 січня 2004 року у зв'язку з придбанням або спорудженням нових основних фондів груп 1, 2 і 3, а також витрат на поліпшення таких нових основних фондів" (п. 1 р. II Перехідних положень Закону № 1957).

А от щодо інших витрат (понесених (нарахованих) раніше) продовжує діяти квартальна ставка— 1,25% (див. таблицю 1).Зазначимо: нові ОФ — це ті, що не експлуатувалися до 01.01.04 р. Амортизувати за новими ставками можна всі ОФ, що придбані як нові після цієї дати незалежно від того, чи є покупець їх першим власником. Тобто якщо перший власник амортизував його за новими нормами (чи мав на це право), то й наступні вільні застосувати нові норми(див. газету "Все про бухгалтерський облік"№55 з а2007 рік та лист ДПАУ від 12.04.06р. №4104/6/15-0316).

Пенсійний збір
Придбаваючи нерухоме майно, покупець сплачує пенсійний збір. До цього зобов'язує абз. 1 п. 9 ст. 1 Закону про збір. Під нерухомим майном, зокрема, розуміють об'єкт, що підпадає під визначення 1 групи ОФ за Законом про прибуток (абз. 2п. 9ст. 1 Закону про збір). Ці ж норми продубльовано й у Порядку № 1740.

Величина пенсійного збору— 1% від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу (п. 151 Порядку №1710). Причому на наш погляд, брати і слід без ПДВ. У своїх листах Пенсійний фонд України також висловив аналогічну думку, щоправда, лише щодо збору по легкових авто (див. лист від 02.07.02р. №04/3713).

Додамо: пенсійний збір при купівлі нерухомості можна відносити до валових витрат підприємства за пп. 5.2.5 Закону про прибуток. Зараз уже такої думки дотримуються й податківці. Про це свідчить лист ДПАУ від 19.12.06р. №23881/7/15-0317(див. газету "Все про бухгалтерський облік"№ 13 за 2007 рік, стор. 29). Хоча у ньому йдеться про пенсійний збір за автівки, та принципи його нарахування однакові.

У бухгалтерському обліку збір потрапить до первісної вартості (п. 8 П(С)БО 7 "Основні засоби").

ПДВ
Якщо ви придбаваєте нерухомість у платника ПДВ, то маєте право на податковий кредит за першою з подій (пп. 7.5.1 Закону про ПДВ):
— або за датою списання коштів із банківського рахунка платника податку в оплату ОФ, датою виписки відповідного рахунка (товарного чека) — при розрахунках з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;
— або за датою отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання ОФ.

Звісно, для тих, хто працює за касовим методом,правило першої події не підходить (пп. 7.3.9 Закону про ПДВ).

Як бачите, податковий кредит не залежить віддати вводу об'єкта в експлуатацію. Крім того, будівля повинна бути призначена для використання в оподатковуваних операціях та господарській діяльності (пп. 7.4.1 Закону про ПДВ).

Бухгалтерський облік
Зрозуміло, що складу обліку буде виступати основним засобом (далі—О3). Його зараховують на баланс за первісною вартістю (п. п. 7—8 П(С)БО7), що включає:
— суми, що сплачують постачальникам О3 та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
— реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт О3;
— суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) 03 (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
— витрати зі страхування ризиків доставки О3;
— витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
— інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням 03 до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

У бухобліку амортизують 03 з місяця, наступного за місяцем їх введення в експлуатацію.

При цьому використовують такі методи (п. 26. П(С)БО7):
— прямолінійний;
— зменшення залишкової вартості;
— прискореного зменшення залишкової вартості;
— кумулятивний;
— виробничий; — податковий.

Підприємство вправі обирати будь-який з перелічених варіантів. Свій вибір треба лише закріпити в наказі про облікову політику.

Усі витрати з придбання складу накопичують по дебету субрахунка 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів". А при введенні його в експлуатацію — списують на субрахунок 103 "Будинки та споруди". Які ще проводки роблять при купівлі, трохи згодом покажемо на прикладі.

ПРИДБАВАЄМО СКЛАД У КРЕДИТ
Тут майже все так само, як і при звичайній купівлі за гроші. Тільки проценти за кредиту податковому обліку потраплять до валових витрат за пп. 5.5.1 Закону про прибуток(див.лист ДПЛУ від 15.05.02р. №7858/7/15-1117). В бухобліку відображення процентів залежить від того, що прописано у вашій обліковій політиці їх можуть розцінити як витрати періоду або ж капіталізувати. Це сказано в П(С)БО 31 "Фінансові витрати". Детально про облік фінвитрат ми розповіли в газеті "Все про бухгалтерський облік" № 2 за 2007 рік, стор. 109.

БУДУЄМО ГОСПОДАРСЬКИМ СПОСОБОМ
Будівництво—далеко не найшвидший спосіб отримати склад. Перш ніж він дійсно почне працювати на підприємство, сплине чимало часу. То який же перший крок? Необхідно отримати низку документів та оформити землю під будівництво.Докладніше про це ми писали в газеті "Все про бухгалтерський облік"№ 103 за 2005рік.

Далі визначайтеся: займатиметеся ви будівництвом самотужки чи звернетесь по допомогу до професіоналів своєї справи — наймете підрядника. Почнемо з першого варіанту.

Ліцензування
Не забувайте: будівельна діяльність потребує ліцензії. Стаття 2 Закону про ліцензування відправляє нас до інших законів, що регулюють відносини в будівництві. Це Закон про архітектурну діяльність. Його ст. 17 зобов'язує мати відповідну ліцензію при здійсненні господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури. Остання, зокрема, включає будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) та знесення об'єктів архітектури (ст. 4 Закону про архітектурну діяльність).

Увага!
Власникам будівельних ліцензій зараз потрібно бути пильними як ніколи —урядовці перекроюють нормативні документи в цій сфері (див. газету "Все про бухгалтерський облік"№ 116 за 2007рік). Тож слідкуйте за змінами! А газета "Все про бухгалтерський облік" допоможе вам тримати руку на пульсі.

Податковий облік
Податок на прибуток. Витрати на будівництво складу для власних потреб не потрапляють до валових (пп. 5.3.2 Закону про прибуток). Із них формують балансову вартість об'єкта групи 1, яку потім амортизують (з якої дати, див. стор. 6 поточного номера).

До балансової вартості складу відносять суму всіх виробничих витрат, понесених платником податку (ут. ч. й на оплату праці працівників, зайнятих на будівництві ОФ), що пов'язані з їх виготовленням та введенням у експлуатацію, а також витрат на виготовлення таких ОФ, що мають інші джерела фінансування, без урахування сплаченого ПДВ (якщо підприємство — не платник ПДВ) (пп. 8.4.2 Закону про прибуток).

При купівлі будматеріалів не відображають валових витрат і, зрозуміло, до них не застосовують п. 5.9 Закону про прибуток. Якщо ж ви з якихось причин включили їх до валових і враховували в залишках запасів за п. 5.9, то їх звідти потрібно прибрати. Роблять це через четверту графу таблиці 1 "Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів" додатка К 1/1 до декларації з податку на прибуток. І не зважайте, що назва не відображає дійсного стану. Іншого варіанта прибрати будматеріали з валових витрат нормативні документи просто не містять.

ПДВ. Щодо ПДВ, то підприємство має право на податковий кредит. Порядок його нарахування такий самий, які при купівлі ОФ (див. вище).

Бухгалтерський облік
Спочатку всі витрати на будівництво збирають на субрахунку 151 "Капітальне будівництво". Там, наприклад, опиняється зарплата працівників із соціальними нарахуваннями та амортизація 03, залучених до будівництва, будматеріали, послуги сторонніх організацій тощо. Виникає така кореспонденція: за дебетом субрахунка 151, за кредитом:
661 "Розрахунки за заробітною платою";
65 "Розрахунки за страхуванням";
203 "Паливо";
205 "Будівельні матеріали";
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" і т.д.

При введенні складу в експлуатацію витрати з субрахунка 151 закривають на субрахунок 103 "Будинки та споруди". Амортизують за обраним підприємством методом.

БУДУЄМО ПІДРЯДНИМ СПОСОБОМ
Якщо ж ви вирішили не братися за будівництво власноруч, знайдеться чимало бажаючих залюбки зробити все за вас — звісно, за окрему винагороду. Тож вам потрібен договір будівельного підряду. Його зразок дивіться в нашій газеті №23 за 2007 рік, стор.49.

Податковий облік
Податок на прибуток. Доки склад не добудують, у податковому обліку замовника буде повний штиль. Перераховані аванси чи придбані та передані виконавцю матеріали лише в майбутньому складатимуть балансову вартість новозбудованого об'єкта ОФ (за пп. 8.4.1 Закону про прибуток). У подальшому їх амортизуватимуть.

ПДВ. Податковий кредит з ПДВ ви збільшуєте за правилом першої події у загальному порядку.

Бухгалтерський облік
Який матиме вигляд будівництво підрядним способом у перекладі на бухгалтерську мову, проілюстровано на прикладі (див. далі).

ПРИДБАВАЄМО НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО Й ДОБУДОВУЄМО СКЛАД
Податковий облік
Податок на прибуток. Витрати на придбання об'єкта незавершеного будівництва не потрапляють до валових— вони будуть складовою частиною витрат на придбання (виготовлення) ОФ і в подальшому формуватимуть його балансову вартість за пп. 8.4.2 Закону про прибуток. Порядок відображення добудови аналогічний порядку будівництва.

ПДВ. Підприємство також має право на податковий кредит з ПДВ.

Бухгалтерський облік
Незавершене будівництво — це ніщо інше, як незавершені капінвестиції в необоротні матеріальні активи (п. 4 П(С)БО7). Його придбання показують проводкою: Дт 151 Кт631 . Далі всі витрати на добудову накопичують на тому ж таки субрахунку 151. А по завершенні будівництва закривають на субрахунок 103.

Тепер перейдемо до прикладу.

Приклад
Підприємство "Світлячок" налагоджує свою торговельну мережу.

Для цього воно:
1) придбало один склад за 450000 грн (у т. ч. ПДВ — 75000 грн). Причому, крім витрат на реєстрацію, сплатило за послуги з оформлення за договором доручення 1340 грн;
2) зайнялося будівництвом другого складу підрядним способом. Оплатило роботи в два етапи: перерахувало аванс— 120000грн з ПДВ, при остаточних розрахунках— ще 345000 грн (ут. ч. ПДВ — 57500 грн).

Як відобразити це в обліку, ви дізнаєтеся з таблиці 2.І наостанок про землю
Зрозуміло, складне висить у повітрі — потрібна земля. І далеко не завжди її продають разом з будівлею. Отже, перед вами постає вибір: або орендувати, або придбати у власність. Про нюанси оренди землі читайте в нашій газеті № 33 за 2007 рік, стор. З, а її продажу—№ 10 за 2007рік,стор. 6, № 7за 2006рік, стор. 11.

У податковому обліку витрати, пов'язані з придбанням землі, не відносять до валових витрат і не амортизують (пп. 8.9.1 Закону про прибуток). Коли ж ви придбали склад разом із землею під ним (при цьому не виділено окремо вартість будівлі й землі), то вартість такого об'єкта ОФ амортизують як єдине ціле (пп. 8.9.3 Закону про прибуток). Детальніше — на стор. 55 поточного номера.

За п п. 5.1.17 Закону про ПДВ поставка землі належить до операцій, які звільнено від оподаткування ПДВ. Утім, це не стосується земель, які знаходяться під об'єктами нерухомого майна та включені до їх вартості відповідно до законодавства.

У бухобліку її обліковують на субрахунку 101 "Земельні ділянки" й не амортизують. Тут не діє правило обліку землі і складу як єдиного цілого!

Та далеко не всі СПД придбавають нерухомість у власність—багато хто користується нею на правах оренди.У деталях про неї ми розповімо в одній з наступних публікацій.А поки на сьогодні все.

Бажаємо вашому бізнесу процвітання. А газета"Все про бухгалтерський облік"буде й надалі вашим незамінним помічником.


Список використаних нормативно-правових актів:
1. Закон про прибуток — Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-BR
2. Закон про ПДВ — Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 p. № 168/97-BR
3. Закон про збір — Закон України "Про збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400/97-ВР.
4. Закон про ліцензування — Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. №1775-111.
5. Закон про архітектурну діяльність— Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.99 р. №687-XIV.
6. Закон № 1 957— Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 01.07.04 р. № 1957-IV.
7. Порядок № 1740— Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затверджений постановою КМУ від 03.11.98 р. № 1740.
Юлія Хоменко