Анализ финансовой отчетности

Які виплати передбачені для студентів-сиріт

У Цій консультації ми розглянемо основні питання забезпечення окремих категорій студентів,які навчаються у ВНЗ і потребують соціального захисту та державної підтримки.З'ясуємо,які виплати передбачені для студентів,що перебувають на повному державному забезпеченні, та тих, хто знаходиться під опікою чи піклуванням. Перш за все зауважимо, що головні аспекти соцзхисту та матеріального забезпечення цих студентів регулюють Закон про захист сиріт та постанова № 226. У Законі про захист сиріт виділено такі пільгові категорії: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 1 Закону про захист сиріт дає визначення цих категорій:
діти-сироти — діти, у яких померли чи загинули батьки;
діти, позбавлені батьківського піклування— діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти;
особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, —особи віком від 18до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідне становище дитини має бути підтверджене комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина не має батьківського піклування (копії свідоцтв про смерть батьків, копії рішень суду про позбавлення батьківських прав, визнання безвісно відсутніми, недієздатними, оголошення померлими, копії вироку суду про засудження батьків, медичний документ про тривалу хворобу батьків, що перешкоджає виконанню ними своїх обов'язків, документи про розшук батьків). Ці документи — підстава для надання студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, пільг та їх матеріального забезпечення.

Повне державне забезпечення
Відповідно до ч. З ст. 8 Закону про захист сиріт та п. п. 12 і 13 постанови №266 на повному державному утриманні у навчальних закладах знаходяться:
— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, які не перебувають під опікою (піклуванням);
— особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які продовжують навчання до 23 років;
— студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.

Повне державне утримання передбачає:
1. Безоплатне триразове харчування.

Ним забезпечують згідно з додатком 4 до постанови про норми харчування за нормами для вікової групи від 13 років і старше. За неможливості організації повноцінного харчування зазначеній категорії студентів можуть виплачувати грошову компенсацію за харчування в розмірі вартості харчування в школах-інтернатах відповідного регіону з урахуванням торговельної націнки.

2. Забезпечення предметами гардероба та текстильною білизною.

Згідно із наказом № 763 грошова норма на первісне придбання предметів гардероба та текстильної білизни повинна бути не менша як 35 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі— НМДГ), тобто не менше 595 грн (17 грнх35). Кошти на щорічне поповнення таких речей мають не перевищувати 65% від вартості первісного придбання.

3. Гарантовану стипендію.
Якщо в таких студентів за результатами семестрового контролю середній бал успішності нижчий, ніж 7 (за 12-бальною шкалою), або нижчий, ніж4 (за 5-бальною шкалою), внаслідок чого вони втрачають право на призначення академічної стипендії, то їм обов'язково виплачують соціальну стипендію у розмірі 150% мінімальної ординарної академічної стипендії (п. ЗО Порядку виплати стипендій). Нагадаємо, що з жовтня 2007 р. і дотепер мінімальна академічна стипендія у ВНЗ І—II рівнів акредитації дорівнює 133,00 грн, а у ВНЗ III—IV рівнів акредитації— 159,60 грн.

Тож зараз згадана соціальна стипендія становить:
— для студентів ВНЗ І — II рівнів акредитації — 199,50грн;
— для студентів ВНЗ III—IV рівнів акредитації — 239,40 грн.

Коли такі студенти за підсумками навчання отримують академічну стипендію, то додатково до неї їм виплачують соціальну в розмірі 50% від призначеної академічної стипендії.

Зауважимо, що ми навели суми соцстипендій у мінімальному розмірі без урахування можливих підвищень, передбачених законодавством. Розміри стипендій із підвищеннями з різних підстав наведено в консультації, опублікованій у газеті "все про бухгалтерський облік" № 87 за 2007 рік, стор. 19.

4. Забезпечення по закінченні навчання.

По закінченні навчального закладу при працевлаштуванні таким особам видають предмети гардероба, текстильної білизни та товари господарського призначення на суму не менш як 40 НМДГ, тобто не менше 680 грн (17 грн х 40), а також грошову допомогу у розмірі 2-х прожиткових мінімумів. За бажанням випускникам можуть виплатити грошову компенсацію в сумі, необхідній для придбання одягу і взуття.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Закону про Держбюджет-2007 прожитковий мінімум на одну особу починаючи з 1 жовтня 2007 року становить 532 грн.

Також зауважимо: особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до завершення навчання виплачують щорічну допомогу на придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій. Цю допомогу видають протягом ЗО днів після початку навчального року за рахунок коштів, передбачених для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

Часткове забезпечення
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким призначено опікуна чи піклувальника (які не досягли 18 років) у ВНЗ перебувають на частковому забезпеченні. Розглянемо, які пільги та виплати передбачені для таких студентів.

За пп. 5 п. 13 постанови № 266 у період навчання у ВНЗ їх забезпечують безплатними обідами. У разі неможливості організувати харчування зазначеній категорії студентів можуть виплачувати грошову компенсацію за обід з урахуванням торговельної націнки.

Якщо за результатами семестрового контролю таким особам не призначили академічної стипендії, їм виплачують соціальну стипендію в розмірі, що на 5% більший від соціальної стипендії для студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні. З 1 жовтня мінімальна сума зазначеної стипендії (без можливих підвищень)у ВНЗ І—II рівнів акредитації становить 209,48 грн, а у ВНЗ III—IV рівнів акредитації — 251,37грн.

А якщо такі особи мають право на академічну стипендію, то їм додатково виплачують ще й соціальну в розмірі 55% призначеної академічної стипендії.

Також згідно із пп. 5 п. 13 постанови № 266 при працевлаштуванні після закінчення навчання їм виплачують одноразову грошову допомогу в розмірі двох прожиткових мінімумів, а також видають одяг і взуття на суму не менш як 16 НМДГ, тобто не менше 272 грн (17 грн х х 16). За бажанням випускники вправі отримати грошову компенсацію в розмірі, необхідному для придбання одягу й взуття.

По закінченні строку піклування (після 18 років) таких студентів зараховують на повне державне утримання.

Спільні пільги для тих, хто перебуває на повному забезпеченні, та тих, кому призначено опікуна (піклувальника)
Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на період навчання в навчальному закладі забезпечують безоплатним гуртожитком, єдиним квитком, який дає право безкоштовно відвідувати кінотеатри, виставки, музеї, спортивні споруди, безкоштовно користуватись громадським міським (приміським) транспортом (крім таксі). Інструкція про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, затверджена наказом Міністерства освіти України від 19.06.96 р. №216.

Один раз на рік їм виплачують матеріальну допомогу в розмірі не менш як 8 НМДГ, тобто не менше 136 грн (17 грн х 8) за рахунок коштів, передбачених для виплати стипендій, та коштів на утримання навчального закладу.

Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку виплачують одноразову грошову допомогу відповідно до Порядку № 823 у розмірі, який щороку встановлює КМУ. У 2007 році — це 795 грн. Виплату одноразової допомоги у готівковій формі здійснюють районні (міські) відділи (управління) освіти на підставі заяви та паспорта отримувача такої допомоги.

Список використаних нормативно-правових актів:
1. Закон про захист сиріт — Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.05 p. № 2342-IV.
2. Закон про Держбюджет-2007 — Закон України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" від 19.12.06 р. №489-V.
3. Постанова № 226 — постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.94 р. № 226.
4. Постанова про норми харчування — постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 р. № 1591.
5. Наказ №763 — наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів" від 17.11.03 р. №763.
6. Порядок виплати стипендій — Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.04 р. №882.
7. Порядок № 823 — Порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, затверджений постановою КМУ від 25.08.05 р. № 823.
Лідія Портянко