Анализ финансовой отчетности

Легковий автомобіль до статутного фонду: облік у інвестора та емітента

Частенько при створенні підприємства до статутного фонду передають легковик, І тут бухгалтери розгублюються - а як його відобразити в обліку? Причому таке питання хвилює як тих, хто отримує авто, —емітентів, так і тих,хто його вносить до статутного фонду, —інвесторів. Саме про це наша сьогоднішня консультація. ОБЛІК У ІНВЕСТОРА Податок на прибуток. Отже, у інвестора легковий автомобіль— об'єкт основних фондів (далі— ОФ). Тому за оподаткуванням операції звертаємось до ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (далі -Закон про прибуток). Його підпункт 8.4.11 визначив, що внесення ОФ до статутного капіталу прирівнюється до продажу ОФ.

А пп. 8.4.4 того ж Закону говорить: "у разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2, 3 і 4 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів (вартості продукції, робіт, послуг, отриманих платником податку в межах бартерних (товарообмінних) операцій). Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду".

Вартість "продажу" тут — це вартість автомобіля без ПДВ. її узгоджують засновники, пам'ятаючи, що вона має відповідати рівню справедливих цін (п. 6 П(С)БО 12).

Податок на додану вартість. Передача об'єкта ОФ (як й інших активів) до статутного фонду— операція, що обкладається ПДВ. Тобто підприємство за п. 4.1 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі— Закон про ПДВ) нараховує податкові зобов'язання за договірною ціною, але не нижчою за звичайну. Звичайну ціну беруть, якщо вона відрізняється від договірної більш ніж на 20%.

Бухгалтерський облік. Для підприємства-інвестора, яке відчужує актив в обмін на корпоративні права, така операція — по суті фінансова інвестиція. Собівартість цієї інвестиції визначають за справедливою вартістю переданих активів (п. 6 П(С)БО 12).

Розглянемо на прикладі 1, як відображають таку операцію в бухгалтерському та податковому обліку.

Приклад 1
Засновники прийняли рішення про створення ТОВ. Засновнику 1, юрособі — платникові ПДВ належить частка в 50%. Він вносить до статутного фонду легковий автомобіль, узгоджена вартість якого — 30000 грн, у тому числі ПДВ — 5000 грн. Первісна вартість авто заданими бухобліку — 30000 грн, а нарахований знос — 10000грн.

Таблиця 1 показує бухгалтерський і податковий облік цих операцій.ОБЛІК У ЕМІТЕНТА
Податок на прибуток. У підприємства-емітента отримання легкового автомобіля прирівнено до придбання ОФ (пп. 8.4.11 Закону про прибуток). Тому за пп. 8.4.1 Закону про прибуток воно збільшує балансову вартість 0Ф групи 2 на вартість автомобіля (без ПДВ) та інші витрати, пов'язані з таким придбанням.

Податок на додану вартість. ПДВ, нарахований інвестором при передачі автомобіля, податковий кредит емітента не збільшує. Це забороняє пп. 7.4.2 Закону про ПДВ. Він говорить: "Не включається до складу податкового кредиту та відноситься до складу валових витрат сума податку, сплачена платником податку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), що включається до складу основних фондів".

Як ми вже зазначили, ця операція — саме придбання легкового автомобіля. І якщо стосовно податкового кредиту питань немає, то чи збільшувати ВВ на суму ПДВ — сумніви є. Адже й досі до Закону про прибуток відповідні зміни не внесли.

ДПАУ, скориставшись такою невизначеністю, листом від 01.12.06 р. № 22466/7/31-0017 поховала надії платників податків на ВВ у сумі легкоавтомобільного ПДВ. Щоправда, на їх захист виступив Комітет ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності. Він побачив у цій ситуації конфлікт інтересів (див. лист від 02.03.07 р. № 06-10/10-199). Є і судова практика, яка свідчить, що рішення з цього питання ухвалювалися на користь платників податку. (Детальніше —у газеті "все про бухгалтерський облік" № 41 за 2007 р., стор. 56.) На нашу думку, платникам податку, які вирішили віднести вхідний ПДВ до валових витрат, доцільно використовувати як аргумент зазначений лист Комітету ВРУ.

Хоча контролюючий орган залишається на колишній позиції: "У зв'язку з тим, що віднесення до складу валових витрат регулюється Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", а до нього не внесено відповідних змін, то сума податку на додану вартість, сплачена платником податку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), який буде включено до складу основних фондів, не включається до складу податкового кредиту, до складу валових витрат і не збільшує балансову вартість другої групи основних засобів, а погашається платником податку за рахунок інших джерел" (див. лист ДПАУвід30.01.07 р. №42/2/15-0210). Тому обережним краще дочекатися позитивного рішення і тільки тоді включати вхідний ПДВ до ВВ.

Пенсійний збір. Підприємство, яке отримує автомобіль, має нарахувати та сплатити збір на обов'язкове пенсійне страхування. Ось чому.

За п. 7 ст. 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400/97-ВР платники збору— юр- і фізособи при відчуженні легкових автомобілів (крім легкових автомобілів, якими забезпечують інвалідів, та автомобілів, що переходять у власність спадкоємцям за законом). Порядок сплати пенсійного збору при відчуженні автомобіля КМУ затвердив у постанові від 03.11.98 р. № 1740.

Відповідно до п. 12 цього Порядку платники збору з операцій з відчуження легкових автомобілів — підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізособи, які набувають права власності на легкові автомобілі, купуючи їх, утому числі у виробників або торговельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів згідно із законодавством), а також шляхом міни, дарування (безоплатної передачі), успадкування (крім успадкування легкового автомобіля за законом) та з інших підстав, передбачених законодавством.

Отже, отримуючи легковий автомобіль у власність, як внесок до статутного фонду (безоплатна передача), госптовариства сплачують збір на загальних підставах.

Бухгалтерський облік легкового автомобіля провадять за П(С)БО 7 "Основні засоби".

Автомобіль оприбутковують за первісною вартістю, яка дорівнює його справедливій вартості (п. 13П(С)БО7). Саме в такій сумі, як ви пам'ятаєте, сторони мають узгодити договірну вартість об'єкта, що вносять до статутного фонду.

Бухгалтерський та податковий облік отримання автомобіля до статутного фонду розглянемо на умовному прикладі 2.

Приклад 2
Статутний фонд підприємства — 60000 грн. Один із його засновників передав легковий автомобіль. Його оціночна вартість — 30000 грн. При оприбуткуванні авто сплачено пенсійний збір — 750 грн.

Таблиця 2 відображає бухгалтерський і податковий облік цих операцій.Алла Комісаренко