Анализ финансовой отчетности

Енергозбереження по-українськи: відповідальність є, пільги лише будуть

Зрозуміло, що держава зацікавлена в розвитку вітчизняного енергозберігання. Свідчення тому — Закон №760, спрямований на стимулювання даної галузі. Для цього введуть цілу низку податкових пільг. Щоправда, всі вони запрацюють 1 січня такого року, та й то, якщо до того часу Кабмін розробить необхідні документи. Причому, щоб легітимність цих пільг ні в кого не викликала сумнівів, законодавці подбали і про зміни до Закону України від 25.03.05 p. № 2505-IV, який, серед іншого, встановив 5-річний мораторій (іншими словами, до 01.04.10 р.) на надання нових та розширення існуючих пільг (п. 6 розділу І Закону № 760). Тому з 01.01.08 р. ця заборона не буде стосуватися пільг, що надаються "з метою стимулювання заходів для енергозбереження". А вони такі. ПІЛЬГИ З ПДВ І ВВІЗНОГО МИТА Стаття 5 Закону України "Про податок на додану вартість" від03.04.97 р. № 168/97-ВР таст. 19Закону України "Про єдиний митний тариф" від 05.02.92 р. № 2097-ХІІ з 01.01.08 р. поповняться, відповідно, пп. пп. 5.18.1, 5.18.2 і п. п. "ч", "щ", які звільнять від ПДВ і ввізного мита імпорт енергозберігаючих товарів за умови, що подібних до них у нашій країні не виробляють. Які ж це товари? їх можна розділити на дві групи:

1.Такі, що ввозять лише для власного виробництва:
а) устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії(далі — спецустаткування)
б) енергозберігаюче обладнання і матеріали;
в) засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів (далі — засоби вимірювання ПЕР);
г) обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива.

2. Такі, що ввозяться як для власного виробництва, так і для перепродажу (мета імпорту не зумовлена):
а) матеріали, устаткування та комплектуючі, що використовуються у виробництві спецобладнання;
б) енергозберігаюче обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких приводить до економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;
в) засоби вимірювання ПЕР1.

Крім цього, в Законі № 760 передбачили звільнення від:
— імпортного ПДВ — матеріалів, устаткування та комплектуючих, які використовують у виробництві устаткування, виробляє альтернативні види палива;
— ввізного мита— засобів виробництва альтернативних видів палива.

А от конкретний перелік і обсяги зазначених товарів, а також порядок їх ввезення на митну територію України законодавці доручили підготувати Кабміну. Сподіваємося, він до Нового року впорається, і тоді імпортери, що розглядаються, зможуть скористатися пільгами саме з 01.01.08 р., а не з дати прийняття відповідних постанов КМУ.

Ну й інформація для порушників цільового використання зазначених товарів: за такі дії імпортери зобов'язані будуть сплатити належну суму ввізного мита і ПДВ плюс пеню (з ПДВ), обчислену згідно зі ст, 16 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000р. № 2181-111 (далі- Закон №2181).

ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
З 1 січня 2008 року ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (далі — Закон про прибуток) доповнять п. 7.21 (п. 5 р. І Закону № 760). Згідно з ним від оподаткування буде звільнено.

1) прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України таких видів товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабміном:
— спецустаткування;
— енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
— засобів вимірювання ПЕР;
— устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

Кошти, які вивільняться у зв'язку з цим, платник повинен буде використовувати на збільшення обсягів виробництва. А от порушивши цільове використання, доведеться оподаткувати звільнений прибуток та сплатити пеню у розмірах та за період, що визначені законодавством України, тобто Законом № 2181 (це запишуть упп. 7.21.1 Закону про прибуток);

2) прибуток підприємств, включених до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енерго-ефективних проектів (далі — Держреєстр), але в сумі не більшій 50% оподатковуваного прибутку.

Вимоги до платників, котрі прагнуть потрапити до Держреєстру, буде наведено у пп. 7.21.2 Закону про прибуток. Так, серед іншого, вони повинні фігурувати у галузевих програмах з енергозбереження.

Порядок включення підприємств до Держреєстру має затвердити Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. Воно ж і вестиме Держреєстр.

Зверніть увагу: згадані пільги —тимчасові. У п. 2 р. II "Прикінцеві положення" коментованого Закону вказано: "Пункт 5 розділу І (нагадаємо: саме ним вносять зміни до Закону про прибуток. — Ю. 3., Б. С.) цього Закону діє протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва". Проте більше —жодного пояснення. Погодьтеся, автори висловилися не зовсім зрозуміло, тому питань наразі декілька.

Перше: як, враховуючи процитоване обмеження, обчислити початок терміну дії пільги кожному конкретному підприємству-пільговику(тобто що вважати "моментом отримання першого прибутку")? І чому, власне, це правило не увійшло до п. 7.21 Закону про прибуток?

Друге: що взагалі означає "прибуток внаслідок підвищення енергоефективності виробництва" і як його розраховувати (особливо це зацікавить суб'єктів, які матимуть право на пільгу за пп. 7.21.1 Закону про прибуток, — див. вище)?

Що ж, часу ще чималенько, тому, сподіваємося, компетентні органи встигнуть розставити все на свої місця. Також чекатимемо від держорганів документів, які потрібні для практичного впровадження цих пільг.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕНЕРГОБЕЗТУРБОТНІСТЬ СТАНЕ СУВОРІШОЮ
Закон № 760 вніс зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі— КпАП), якими суттєво збільшено ступінь відповідальності за порушення у сфері енергозбереження. Скажімо, за марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів відповідальна особа вже не відбудеться простим попередженням: за це та аналогічні порушення передбачено виключно штрафи, до того ж суттєво збільшені.

Зверніть увагу!
Зміни до КпАП набули чинності з дня опублікування Закону № 760, тобто з 18.04.07р.

Для зручності ми виклали нові норми КпАП у таблиці:А тепер ретельніше погляньмо на зміни, яких зазнає з 01.01.08 р. завдяки Закону № 760 базовий нормативний акту цій сфері — Закон України "Про енергозбереження" від 01.07.94 р. № 74/94-ВР(далі - Закон № 74).

Одразу ж впадає у вічі нововведена ст. 13 Закону № 74 — нею передбачено створити Державний фонд енергозбереження. Мета, безумовно, шляхетна — фінансувати заходи щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Порядок здійснення таких витрат повинен визначити Кабмін.

Джерелами формування Держфонду законодавці передбачили такі кошти:
— штрафи, сплачені за порушення законодавства з енергозбереження (саме ті, про які йшлося вище);
— частина зборів за використання природних ресурсів (розмір визначається Верховною Радою за поданням Уряду);
— кошти, які отримає за видачу документів дозвільного характеру Нацагентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
— добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян.

Згідно зі змінами до ч. 2 ст. 14 Закону № 74 кошти фондів енергозбереження будуть використовувати ще й для виробництва альтернативних видів палива.

Також у новій редакції викладено ч. 2 ст. 17 Закону № 74. Нею встановлено чіткий розмір енергетичного збору (збір за перевитрати паливно-енергетичних ресурсів) — 200 відсотків вартості перевитрачених ресурсів.

Зверніть увагу
До обсягу перевитрат паливно-енергетичних ресурсів, на які нараховується енергозбір, не включають обсяг видів палива та ресурсів, отриманих суб'єктом господарювання з альтернативних джерел енергії.

БОНУСИ ЗА ЕКОНОМНІСТЬ
Найбільш цікавими для підприємців, вочевидь, є зміни до ст. 16 Закону № 74, яка передбачає заходи зі стимулювання енергозбереження. Адже якщо наявність відповідальності зрозуміла, то очікуваною є й певна винагорода за добросовісне виконання нормативних приписів.

Отже, перелік заохочень за належне енергозбереження законодавці доповнили:
наданням податкових пільг підприємствам — виробникам обладнання для використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива, а також тим підприємствам, які використовують устаткування, що працює на альтернативних видах палива;
пріоритетним кредитуванням інвестицій у створення енергозберігаючих технологій, виробництва енергозберігаючого обладнання, матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, створення і впровадження технологій використання не традиційних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива.

Крім того, Закон № 760 зобов'язав Кабмін визначити своїми актами таке:
а) порядок пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива;
б) перелік видів енергозберігаючого обладнання, до яких застосовуються підвищені норми амортизації;
в) порядок надання державних субсидій та здійснення безповоротного асигнування.
Юрій Знайко, Богдан Свіржський