Анализ финансовой отчетности

Як і хто користуватиметься Єдиним реєстром довіреностей

Серед безлічі нормативної "літератури", яку з вартою подиву регулярністю продукують владні органи, особливе місце посідають ті "поеми", в заголовках яких бачимо сакраментальне "про внесення змін до деяких актів". Типовий приклад — коментований наказ Мін'юсту, що набув чинності з 09.01.2007 р. Що ж нового приніс згаданий акт? Єдиний реєстр довіреностей Почнемо з найголовнішого. Наказом затверджено Положення про Єдиний реєстр довіреностей. Цей новачок у могутньому племені держреєстрів — не що інше, як електронна база даних, котра містить інформацію про довіреності (у т.ч. їх дублікати), а також відомості про припинення їх дії. Держателем його, зрозуміло, буде сам Мін'юст, а адміністратором — підприємство останнього "Інформаційний центр", яке мусить, серед іншого, надавати доступ до Єдиного реєстру, видавати скорочені та повні витяги з нього.

Хто ж користуватиметься реєстром? Це реєстратори — державні нотаріальні контори й архіви, а також приватні нотаріуси, які уклали відповідні договори з адміністратором. Вони зможуть вносити записи до Єдиного реєстру про посвідчені довіреності (у т. ч. дублікати) та припинення їх дії, перевіряти дійсність довіреностей або їх дублікатів та надавати витяги з Реєстру. А ось нотаріуси, які не матимуть доступу до електронної бази даних Єдиного реєстру, будуть подавати реєстратору заяви встановленого зразка про внесення відомостей.

Крім того, мати доступ до Єдиного реєстру через комп'ютерну мережу й отримувати з нього скорочені витяги зможуть будь-які фізичні та юридичні особи, що уклали договори з адміністратором, наприклад банки.

Що реєструвати?
Наступне запитання — що ж реєструвати? Обов'язково реєструють довіреності (їх дублікати), посвідчені нотаріально, та довіреності на право розпорядження майном, посвідчені посадовцями виконкомів місцевих рад, а також відомості про припинення їх дії.

За заявою довірителя реєструють довіреності осіб, які перебувають на лікуванні у військово-лікувальному закладі (посвідчені начальником закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем), військовослужбовців (посвідчені їхнім командиром), осіб, які перебувають у місці позбавлення волі або слідчому ізоляторі (посвідчені начальником місця позбавлення волі), а також засвідчені у консульських установах України.

Заяву про припинення дії довіреності подає довіритель, а також інші особи, в яких є підтвердні документи щодо відомостей, передбачених ч. 1 ст. 248 Цивільного кодексу України. Ідеться, зокрема, про закінчення строку довіреності; її скасування особою, яка видала; відмову представника від вчинення дій, визначених довіреністю; смерть довірителя, оголошення його померлим, визнання недієздатним або безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності. До речі, на прохання особи, яка бажає припинити дію довіреності, не зареєстрованої в Єдиному реєстрі, нотаріус вправі одночасно внести до реєстру запис про таку довіреність та відомості про припинення її дії.

Аби підтвердити факт внесення інформації до Єдиного реєстру, реєстратор буде виготовляти відповідний витягу двох примірниках, один з яких залишатиме собі, а другий надаватиме особі, яка видала довіреність.

Отримання витягів з реєстру
Щодо отримання даних з Єдиного реєстру, то для цього передбачено скорочені та повні витяги. У скорочених (їх зможе отримати кожен) повинна міститися інформація про реєстраційний номер і дату реєстрації, номери та серії спеціальних бланків, дату посвідчення довіреності (дату видачі її дубліката), строк дії довіреності, номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, відомості про особу, яка посвідчила довіреність (видала її дублікат), а також відомості про посвідчення довіреності в порядку передоручення або про припинення дії довіреності.

Натомість у повних витягах буде вся інформація, що стосується конкретної довіреності та наявна в Єдиному реєстрі. Однак отримати їх мають право далеко не всі: від реєстратора — нотаріуси та особи, щодо яких вчинялась нотаріальна дія, а від адміністратора реєстру — суд, органи прокуратури, дізнання і слідства, а також Мін'юст та його територіальні підрозділи.

Тарифи
Тепер поговоримо про не менш важливий бік справи — плату за користування Єдиним реєстром. її стягують за реєстрацію довіреності (у т.ч. її дубліката) з видачею про це витягу, а також за перевірку дійсності довіреності з видачею витягу.


Від сплати коштів за реєстрацію довіреності (у т. ч. її дубліката) звільняють інвалідів І та II груп, інвалідів ВВВ та прирівняних до них осіб, громадян, віднесених до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи. Інвалідів III групи, а також пенсіонерів, які мають право на пенсію за віком, звільняють від сплати коштів за реєстрацію довіреності щодо отримання пенсії.

Які ж тарифи? Відповідь знаходимо у п. 4 наказу:

Звертаємо вашу увагу: деякі дії реєстратори вчиняють безкоштовно, а саме:
— перевіряють дійсність довіреності або її дубліката, пов'язаної з учиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого або повного витягу;
— вносять до Єдиного реєстру відомості про припинення дії довіреності.

ТаблицяДодаткові штрихи
Отже, з Єдиним реєстром довіреності більш-менш зрозуміло. А що ще нового вніс коментований наказ у і без того непросте життя підприємців?

По-перше, це корективи до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Мін'юсту України від 03.03.04 р. № 20/5. У ній зробили як косметичні зміни (термін "Єдиний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку" замінено на "Єдиний реєстр довіреностей", "Державний реєстр застав рухомого майна" стали іменувати "Державним реєстром обтяжень рухомого майна", а "Державний реєстр застав нерухомого майна" — "Державним реєстром іпотек"), так і суттєві нововведення. До останніх належать:
— якщо раніше нотаріус зобов'язаний був перевірити за допомогою Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених нотаріально, дійсність довіреності лише на право розпорядження майном, утому числі транспортними засобами, то тепер він повинен у будь-якому разі перевіряти при укладенні правочину надані довіреністю повноваження представника за допомогою Єдиного реєстру довіреностей;
— для посвідчення договорів про відчуження або заставу нерухомого та рухомого майна (майнових прав) нотаріусу вже не треба перевіряти відсутність заставної;
скасовано обов'язковість реєстрації заборон та арештів рухомого майна у Державному реєстрі застав рухомого майна;
— встановлено обов'язкову реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відомостей про зняття заборони відчуження нерухомого майна, а також про зняття судовими або слідчими органами та органами державної виконавчої служби накладеного ними арешту на об'єкти нерухомого майна.

Другий акт, який зазнав важливих змін, — Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів України, затверджена наказом Мін'юсту України від 25.08.94 р. № 22/5. У ній застарілий термін "доручення" у всіх відмінках замінили словом "довіреність", додали пункти про обов'язковість реєстрації даних про довіреності щодо розпорядження майном, посвідчені посадовими особами виконкомів, в Єдиному реєстрі довіреностей та про обов'язковість реєстрації у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відомостей про накладення та зняття тими ж посадовцями заборони відчуження нерухомості.

На завершення також згадаємо, що серед підстав для внесення до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна інформації про накладення (зняття) заборони та арештів на об'єкти нерухомого майна завдяки коментованому наказу Мін'юсту з'явилися і заяви від третейських судів та органів державної виконавчої служби.

Підсумуємо: тепер підприємцям та юрособам доведеться збільшувати свої витрати на нотаріальні дії, а саме — на перевірку дійсності довіреностей і оформлення витягів з Єдиного реєстру. З іншого боку, останній покликаний не допускати чи принаймні зменшити кількість випадків шахрайства та підробок з використанням юридично не існуючих довіреностей.
Богдан Свіржський