Анализ финансовой отчетности

На які рахунки платити єдиний соціальний внесок

17.01.2011 20:14 · Новости учета
Скільки розмірів єдиного соцвнеску, стільки й рахунків

Ще в першому коментарі до Закону про єдиний соцвнесок (див. у «ДК» №33-34/2010) ми звертали увагу читачів на те, що є «сім розмірів» єдиних внесків (див. таблицю). Порядок обчислення i сплати єдиного внеску передбачено ст. 9 Закону про єдиний соцвнесок. Пунктом 8 статті 9 зазначено, що платники єдиного внеску зобов’язанi сплачувати єдиний внесок, нарахований за вiдповiдний базовий звiтний перiод, не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає за базовим звiтним перiодом. При цьому роботодавці пiд час кожної виплати зарплати чи доходу, на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язанi сплачувати нарахований на цi виплати єдиний внесок у розмiрi, встановленому для таких платникiв (авансовi платежi).

Таблиця
Таблиця розмірів єдиного внеску, що нараховуються залежно від видів доходу
Фонд оплати праці (п. 2 Iнструкції №5*) найманих працівників, у т. ч. іноземців Роботодавці нараховують та сплачують індивідуальний відсоток соцвнеску, який залежить від їх класу професійного ризику виробництва
Наймані працівники сплачують 3,6% із суми зарплати
Винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про держреєстрацію їх як підприємців Підприємства нараховують і сплачують 34,7% на суму винагороди
Наймані працівники сплачують 2,6% за рахунок отриманого доходу
Допомога по тимчасовій непрацездатності (як перші п’ять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби за рахунок коштів Фонду соцстрахування) Підприємства нараховують і сплачують 33,2% на суму допомоги
Наймані працівники сплачують 2% із суми допомоги
Зарплата працівників-інвалідів Роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на фонд оплати праці, крім сум лікарняних
Працівники-інваліди сплачують 3,6% із суми зарплати
Лікарняні працівників-інвалідів Підприємства нараховують і сплачують 33,2% на суму допомоги
Працівники-інваліди сплачують 2% із суми допомоги


Отже, зі строками та сумами з’ясовано. Тепер звернімо увагу на день, який вважатиметься днем сплати внеску. Там же знайдемо й інформацію про кількість рахунків. Прочитаймо уважно п. 10 ст. 9 Закону про єдиний соцвнесок: днем сплати єдиного внеску в разi перерахування сум єдиного внеску з рахунка платника на вiдповiднi рахунки ПФУ вважається день списання банком або Держказначейством України суми платежу з рахунка платника незалежно вiд часу її зарахування на рахунок ПФУ.

Відповідні чи не відповідні рахунки?

Отже, ще із Закону можна дізнатися про те, що підприємство, сплачуючи зі свого рахунка суми єдиного внеску, перераховуватиме їх на відповідні (!) рахунки (їх кілька) ПФУ. Тому, виходячи з того, що розмірів єдиного внеску багато, розуміємо: під кожен окремий розмір внеску діятиме окремий розрахунковий рахунок у ПФУ. Бухгалтеру треба бути особливо уважним під час оформлення розрахункових документів на сплату єдиних внесків. Річ у тім, що помилки в рахунках тягнуть за собою незарахування відповідної суми єдиного внеску (залежно від розміру) на «відповідний» окремий розрахунковий рахунок. Отже, така сума вважається несвоєчасно сплаченою!

Помилки та плутанина з розрахунковими рахунками під час сплати єдиного внеску є очевидними. Для виправлення помилково сплачених сум у коментованій Постанові наведено процедуру зарахування в рахунок майбутніх платежів або повернення платникам єдиного внеску суми помилково сплаченого єдиного внеску.

Так, у п. 9 Постанови зазначено, що помилково сплачені суми єдиного внеску та/або фінансових санкцій на неналежний3 рахунок (!) ПФУ перераховуються самим же фондом шляхом оформлення розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний (!) рахунок протягом одного робочого дня з дня отримання від підприємства заяви. Заява з проханням «перекинути» суми з «невідповідного» (неналежного) рахунка на «відповідний» (належний) може мати довільну форму.

1 Закон від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

2 З документом можна ознайомитисяв «ДК» №48/2010.

3 Вважаємо, що ПФУ мав на увазі на «невідповідний» рахунок (згідно з визначеннями, що наводяться в п. 10 ст. 9 Закону про єдиний соцвнесок).

Виходячи з норм Закону про єдиний соцвнесок, весь той час, поки кошти перебували на «невідповідному» (неналежному) рахунку, вже було нараховано пеню на підставі ст. 25 Закону. А коли відбувалося перерахування фондом коштів з «невідповідного» (неналежного) рахунка на правильний рахунок, підприємство своєю заявою вказало на несвоєчасність сплати коштів, за що отримало штрафну санкцію — 10% від несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску (п. 11 ст. 25 Закону про єдиний соцвнесок).

Що ж у випадку помилкової сплати суми єдиного внеску на відповідний рахунок? Зарахування фондом цих коштів відбувається у рахунок майбутніх платежів за тим самим видом платежу (рахунком) відповідно до встановленого розміру єдиного внеску1 в порядку календарної черговості виникнення зобов’язань платника з цього платежу (п. 3 коментованої Постанови).

Повернення помилково сплачених коштів

Як передбачає п. 5 коментованої Постанови, повернення коштів здійснюється на підставі заяви платника, що подається в довільній формі до ПФУ, в якому він перебуває на обліку як платник єдиного внеску. У заяві обов’язково зазначаються: найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер (за наявності); причини повернення коштів; суми платежу, що підлягають поверненню.

До заяви платник обов’язково має додати оригінал або копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), який підтверджує помилкову сплату коштів на рахунок фонду.

ПФУ, одержавши від платника таку заяву (із необхідними підтвердними документами про сплату2), у строк не більше трьох робочих днів проводить перевірку викладених у ній даних на підставі даних карток особових рахунків платників. Також готує письмовий висновок (додаток 1 до коментованої Постанови) про повернення помилково сплачених коштів або про відмову в задоволенні заяви із зазначенням причини.

1 Який повинен надходити на рахунок, на який їх було сплачено.

2 У разі необхідності ПФУ може вимагати від платника надання додаткових документів, інформації та пояснень.

На підставі позитивного висновку, у термін не пізніше ніж за два робочих дні після його підписання, ПФУ здійснює повернення помилково сплачених коштів на рахунки платників єдиного внеску, з яких вони надійшли. А в разі неможливості повернення відразу на загальну суму ПФУ здійснює повернення частковими сумами шляхом оформлення відповідних розрахункових документів.

Якщо на підставі даних у карточці особового рахунка платника в обліку є заборгованість зі сплати єдиного внеску або фінансових санкцій за іншими рахунками, ПФУ повідомляє платника про можливість направлення коштів (або їх частки), зазначених у заяві, у першу чергу на погашення цих боргів.