Анализ финансовой отчетности

Персоніфікація в 2011 році

17.01.2011 19:08 · Новости учета
Багато підприємств уже почали готувати свої бухгалтерські програми з нарахування зарплати, враховуючи зміни, що діятимуть з 01.01.2011 р. відповідно до Закону про єдиний соцвнесок. I поки ПФУ закінчує реєструвати свої нові постанови на реалізацію очікуваних змін, деякі з них вже можна вивчати. Наприклад, Постановою ПФУ №22-2 затверджено нові форми звітів до ПФУ для роботодавців, за якими звітуватися почнемо вже за січень 2011 року. З документом можна ознайомитися в «ДК» №47/2010. I доки, на жаль, нового АРМу ще немає (чекаємо його на початку грудня), нову звітність можна розглянути вже зараз.

Структура нової персоніфікації

На перший погляд, зміни у персоніфікації з єдиного соціального внеску здаються несуттєвими. Проте, вивчивши їх ретельніше, виявимо, що:

1) ярлик залишився без змін, крім виправлення назв таблиць, за якими проставляється кількість аркушів і кількість рядків;

2) таблиця 1 зазнала змін у шапці, у переліках видів доходів та розмірах соцвнесків, немає таблиці із зазначенням минулих та майбутніх виплат, змінено форму додатка до таблиці 1;

3) у таблиці 5 лише додано ще одну колонку із назвою «Громадянин України 1-Так, 0-Ні»;

4) у таблиці 6 змінилася форма та правила заповнення, додано нові колонки щодо громадянства (див. вище), щодо статі застрахованої особи (чоловік чи жінка) та колонку із зазначенням минулих та майбутніх періодів. До речі, остання колонка у таблиці 6 з’явилася тому, що з 2011 року не буде вже звичної для нас таблиці 7 із зазначенням минулих та майбутніх сум та помилок. I тому звичну сьогодні таблицю 7 поєднали із таблицею 6. Разом вони діють у вигляді одного звіту з 2011 року;

5) замість звичної сьогодні таблиці 7 маємо чинну таблицю 8 із зазначенням даних про спеціальний стаж.

Як подаватиметься персоніфікація

В 2011 році персоніфікація подаватиметься одним зі способів:

1)в електронній формі з використанням ЕЦП через центр обробки електронних звітів згідно з Порядком №7-7. У цьому разі звіт на паперових носіях не подається;

2) на паперових носіях, завірених підписом керівника-страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

3) на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше п’яти (!).

Починаючи з 2011 року, щомісяця, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним, персоніфікацію подають роботодавці, які використовують працю фізосіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами1.

1 Крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію його як підприємця.

Щороку, тобто один раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним, персоніфікацію самі за себе подають:

а) ФО-СПД1 — самі за себе і за членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності;

б) особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються незалежною професійною діяльністю, а саме: науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності. Єдина умова — щоб такі особи не були найманими працівниками чи підприємцями.

1 У тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Заповнення додатка 4

Додаток 4 (за яким роботодавці заповнюють ярлик і таблиці 1, 5, 6 і 7 для спецстажу) формується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок.

Оскільки ярлик заповнюється, як правило, автоматично і суттєвих змін у ньому не відбулося (крім уточнення назв нових таблиць), не будемо на ньому зупинятися.

У таблиці 1 (як і у всіх інших) грошові суми заповнюються у гривнях з копійками.

У шапці таблиці 1 з’явилися нові відомості: «Код основного виду економічної діяльності», «Клас професійного ризику виробництва», відмітка про бюджетну установу, розшифрування за статями (скільки чоловіків і скільки жінок працює) тощо.

Як вже згадувалося, з 2011 року в таблиці 1 не буде даних із зазначенням минулих та майбутніх виплат, що є сьогодні продовженням таблиці 1 персоніфікації.

Суттєво відкоригували додаток до таблиці 1. Зокрема забрали таблицю із розшифруванням виплат боргів із зарплати. Але додали ось що:

1) виплачено заробітної плати усього грн, з розшифруваннями за виплатами заробітної плати та іншими виплатами і винагородами, пов’язаними з відносинами трудового найму, нарахованої за періоди до 01.01.2011 р.і окремо до 01.01.2004 р.;

2) належить до сплати нарахованих за період до 01.01.2011р. із зазначенням сум страхових внесків до ФСС НВВ, ФСС з ТВП, Фонду зайнятості. Належить до сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованого за період до 01.01.2004 р.;

3) виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011 р. із розбивкою за відсотками і сумами, змістом помилки тощо;

4) встановлені строки виплати зарплати за першу і за другу половину місяця.

Таблиця 5 подається страхувальником у разі, якщо протягом звітного періоду:

а) було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про держреєстрацію їх як підприємців);

б) відбулися зміни в П. I. Б. або в номері ЗО.

У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору) або не відбулося змін у П. I. Б. чи номері ЗО, таблиця 5 не формується та не подається.

Таблиця 6 призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй зарплати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб.

Графа «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)» за кожною окремо застрахованою особою формується з урахуванням такої черговості відображення виплат, за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:

а) сума нарахованої зарплати за видами виплат, що включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, — використовуються коди застрахованих осіб «01» для працівників і «02» для інвалідів. При цьому суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до вищезазначеної графи як суми нарахованої зарплати до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці. Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в наступних рядках за першим рядком;

б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами1 — для таких видів доходів використовується код категорії застрахованої особи «26»;

в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, відображаються в окремих рядках з кодом категорії застрахованої особи «29» у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.

1 Крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про держреєстрацію її як підприємця.

Графа «Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» за кожною застрахованою особою формується виключно з урахуванням вищезазначеної черговості виплат.

Зверніть увагу на важливу зміну! Багато бухгалтерів описані далі донарахування вважають помилками минулих періодів. Але з 2011 року це вже не так! Якщо нарахування зарплати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони включаються до зарплати того місяця, у якому було здійснено нарахування. Це, до речі, відповідає позиції ПФУ, яку він почав викладати у своїх листах із травня 2010 р., та підпункту 1.6.2 Iнструкції зі статистики зарплати.

Графа 10 «Тип нарахування» заповнюється страхувальником лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 - 5:

1 — сума заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду — середня заробітна плата за вимушений прогул;

2 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;

3 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.

Звертаємо увагу, що вищезгаданих пунктів 2 і 3 у проекті коментованої Постанови не було! Приємно, що ПФУ врахував зауваження, які вносилися до проекту;

4 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску;

5 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.

На одну застраховану особу допускається кілька записів у таблиці 6, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких нарахування здійснювалися за майбутні (відпускні) та минулі періоди1.

Приємно відзначити цей факт, особливо враховуючи те, що в проекті коментованої Постанови цього не було! Це (на дату вивчення проекту) викликало дуже багато запитань. Але ПФУ врахував подані йому зауваження та чітко розтлумачив і прописав особливості процитованого вище абзацу.

Таблиця 7 формується та подається у разі визначення страхувальниками періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів2 зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періодів страхового стажу, не пов’язаних з трудовою та/або професійною діяльністю.

1 Лікарняні та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду — середня заробітна плата за вимушений прогул.

2 Якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.


Якщо страхувальник не має робочих місць, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 7 не формується і не подається.

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди з Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку №22-2).

Виправлення помилок у персоніфікації

Одразу звертаємо увагу, що з 2011 року виправляти можна буде не всі види помилок!

Як і нині, у разі виявлення помилки у звіті страхувальник має право до закінчення терміну подання цього звіту повторно сформувати та подати звіт до органу ПФУ за місцем взяття на облік. Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності.

У разі ж самостійного виявлення страхувальником недостовірних відомостей, які подані після закінчення звітного періоду та/або накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку, страхувальник подає:

1) необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу (!);

2) початкові документи із зазначеними правильними відомостями на одну застраховану особу;

3) пояснювальну записку щодо зміни відомостей.

Зверніть увагу: скасовувати можна тільки відомості про особисті дані застрахованих осіб, а не про розміри їхнього доходу та розміри внеску!

Так, у разі виявлення органом ПФУ недостовірних відомостей про застрахованих осіб, які подано та/або накопичено в електронних базах даних персоніфікованого обліку, Пенсійний фонд протягом двох робочих днів повідомляє страхувальника про виявлення недостовірних даних. Після цього страхувальник подає протягом наступних десяти робочих днів необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних даних про застраховану особу та одночасно початкові документи із зазначеними правильними відомостями на одну застраховану особу.

Наостанок додамо, що хвилюватися з приводу очікуваних змін у звітності не треба, бо «ДК» тримає руку на пульсі, і вже у нових номерах нового року ми вчасно надамо вам практичні приклади із заповненням нової персоніфікації за січень 2011 року.

Нормативна база
Закон про єдиний соцвнесок — Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. №108/95-ВР «Про оплату праці».
Постанова №22-2 — Постанова правління ПФУ від 08.10.2010 р. №22-2 «Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Порядок №7-7 — Порядок подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 19.04.2007 р. №7-7.
Iнструкція зі статистики зарплати — Iнструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. №5.